Stelling

Hobby-archeologen verrijken onze geschiedenis

Stem

Agenda

Oorlog in Vlaanderen
Het is honderd jaar geleden dat de Derde Slag bij Ieper plaatsvond, ook wel de Slag bij Passendale genoemd. Ingezet door de internationale geallieerde coalitie als mijnenslag met als einddoel de controle over de grote havengebieden, werd het een bloedige strijd om een paar kilometer klei. In de Vlaamse Westhoek wordt het beruchte jaar herdacht met zes tentoonstellingen, waaronder een in de Koninklijke Zaal van het In Flanders Field Museum te Ieper.
Gewoon puissant rijk
Twee bijzondere exposities in Noord-Nederland over welstand en fortuin. De oude academiestad Franeker en de voormalige Hanzestad Groningen laten hun voorouders pronken met familiewapens, zilver en kostbare schilderijen. De vooraanstaande leden van de Groningse bestuurderselite hadden doorgaans een huis in de stad en een borg in de Ommelanden of Veenkoloniën. De provincie Groningen telde zo ooit 200 borgen, riante paleisvilla’s met een lange bouwgeschiedenis en een exclusief interieur. Veel huizen zijn gesloopt (er zijn nog zestien te bewonderen), waarmee ook veel kunstschatten op drift raakten.

Marot, culturele duizendpoot

Toen de Franse koning Lodewijk XIV alleen nog katholieken in zijn land duldde, in 1685, moesten de Hugenoten ondergronds gaan, zich bekeren of vluchten. Daniël Marot vertrok naar Nederland. Hoewel hij vluchtte voor de godsdienstpolitiek van koning Lodewijk XIV, werd hij in zijn nieuwe vaderland de grote propagandist van de Lodewijk XIV-stijl. In talloze prenten en ontwerpen voor (stads)paleizen verspreidde hij de modieuze trends van Parijs en Versailles onder de rijke Hollandse regenten.

11 augustus 2017 0 reacties Lees verder ›

Middernachtzending

De Middernachtzending was een vereniging van veelal mannen van protestants-christelijke signatuur uit de werkende en middenstand die tot doel hadden het zedelijk peil van de Nederlanders te verhogen en in het bijzonder de prostitutie te bestrijden. Initiatiefnemers waren twee Haarlemmers, Gerard Velthuysen en Johannes van der Steur. Begin jaren tachtig van de 19de eeuw postten ze ‘s nachts bij bordelen om eventuele bordeelbezoekers hun voornemen uit het hoofd te praten.

11 augustus 2017 0 reacties Lees verder ›

Blijf van onze helden af!

De manier waarop een land met het eigen verleden omgaat, is een goede graadmeter voor de kwaliteit van de democratie. Worden duistere kanten weggemoffeld, is de democratie doorgaans zwakker. Een stap verder van huis is men als van overheidswege het geschiedverhaal herschreven wordt op last van de regerende politieke kaste. Rusland spant op dit ogenblik de kroon als het gaat om het manipuleren van het beeld van het eigen verleden.

11 augustus 2017 0 reacties Lees verder ›

Belzoni: circusartiest en Egyptoloog

Giovanni Belzoni (1778-1823) geldt als een van de grootste pioniers en verzamelaars op archeologisch gebied. De Italiaan ‘roofde’ begin 19de eeuw vele kostbare vondsten en prachtige kunstschatten weg van de oevers van de Nijl. Zijn carrière begon hij als ‘kermisattractie’ en hij eindigde zijn leven als ontdekkingsreiziger en dysenterie-slachtoffer onder een Afrikaanse boom. Op 1 augustus was het 200 jaar geleden dat Belzoni als eerste mens na duizenden jaren de enorme tempel van Ramses II binnentrad.

11 augustus 2017 0 reacties Lees verder ›

Madyol opgehangen

Sinds juni 1815 heeft het slagveld van Waterloo talloze artiesten aangetrokken. Boerderijen, paden, gehuchten en soldaten zijn al eindeloze keren getekend en geschilderd geweest en vertellen reeds tweehonderd jaar lang het bloedige avontuur. In opdracht van graaf Cavens realiseerde kunstenaar Jacques Madyol (1871-1950) een reeks schilderijen die de verschillende plekken en de hoofdrolspelers van de beroemde slag illustreren. Voor het eerst sinds een halve eeuw zijn ze te zien.

11 augustus 2017 0 reacties Lees verder ›

Ovaal biljart

Het geïllustreerde tijdschrift Het Leven maakte in augustus 1907, 110 jaar geleden, melding van een bijzondere vondst op biljartgebied, namelijk het ovale biljart. Grote voordelen: geen vermoeiende en verwrongen houdingen meer, en er zijn meer effecten en carambolen mogelijk. Het spel wordt een stuk afwisselender, zo verwacht men. Op de foto de fameuze Engelse kampioen Weiss die het nieuwe biljart probeert.

11 augustus 2017 0 reacties Lees verder ›

Romeinse metro

Sasha Trubetskoy, een student statistiek aan de Universiteit van Chicago, heeft een hartstocht voor geografie en data. Deze komen mooi samen in een ‘metrokaart’ van het Romeinse Rijk. Trubetskoy ging aan de slag met het in kaart brengen van de belangrijkste wegen uit het jaar 125, toen het Romeinse wegennetwerk op zijn hoogtepunt was. Om de kaart overzichtelijk te houden koos Trubetskoy voor een bijzondere opmaak: die van een metrokaart.

11 augustus 2017 0 reacties Lees verder ›

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Klanktovenaar in de schaduw

Toen Ry Cooder in 2009 zijn (hoogstwaarschijnlijk) laatste concerten in de Lage Landen gaf, was de cirkel rond. In Nederland boekte hij namelijk in 1972 zijn eerste commerciële succes met een album dat gaat over de Dust Bowl en de Grote Depressie. Zijn empathie voor de kleine man had hij thuis – een communistisch nest van Europese migranten- meegekregen. Gitaar spelen leerde hij al zeer jong na een ongeluk waarbij hij een oog verloor.

Lees verder

Kroniek

Ont-brekend glas

De kranten melden begin september 1947, nu zeventig jaar geleden, dat drie jaar na de bevrijding van Nijmegen, een groot deel van de inwoners nog altijd verstoken is van glas in hun woningen. Dezer dagen echter, kreeg de gemeente de beschikking over 1.500 m2 glas. Hiervan kunnen alle woningen voor de winter van glas worden voorzien. Rijk en gemeente zullen hen, die de direct te maken kosten niet kunnen betalen, financieel tegemoet komen. Op de foto de door gallieerde bommen verwoeste binnenstad met op de achtergrond de Waalburg.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder