Stelling

De wereld is beter af met Elon Musk

Stem

Agenda

Alkmaar in Suriname

De tentoonstelling 'Plantage Alkmaar' in het Stedelijk Museum Alkmaar belicht de relatie tussen de stad en de slavernijgeschiedenis en specifiek het verhaal van plantage Alkmaar in Suriname, een weinig bekend en nauwelijks onderzocht thema uit de Alkmaarse geschiedenis. Er worden gereedschappen, archiefstukken, kaarten en kunstwerken getoond. Bijzonder is een serie waterverftekeningen van plantage Alkmaar en omgeving, gemaakt door plantage-eigenaar Louise van Panhuys in de periode 1811-1816.

Hoogbouw in de Lage Landen

Mensen herken je aan hun silhouet, steden aan hun skyline. In ‘SkYline. Hoogbouw in de Lage Landen’ daagt het Gentse museum STAM onze – vaak terloopse – blik op de stad uit. Wat zit er achter de grillige lijnen van steen, staal en glas? En waarom blijven we het hoog, hoger, hoogst zoeken? Vroeger domineerden kerk- en belforttorens, vandaag evengoed kantoor- en woontorens. De Burj Khalifa is de hoogste, het Belfort de vurigste, de Boekentoren de wijste.

Farao spreekt!

Ik, koninklijke trompet van farao Toetanchamon, ben geboren om legers, priesters en hele volkeren te bevelen. Maar schaars waren mijn dagen met hem. Rustend met mijn mondstuk gericht naar de negentienjarige farao, zweeg ik 3262 jaren lang. Tot één van u mij weer wou doen klinken. Luister goed. We leven allen in een wereld vol lawaai. In de mijne klonk het gebrul van krokodillen, het getrappel van vee, het pleziermaken van werklieden en het gejammer van rouwenden.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Oorlogsgraf teruggevonden na 78 jaar

De familie van Paul Blaise was al lang op zoek naar diens laatste rustplaats. Dankzij het Rijksarchief is die zoektocht – bijna 78 jaar na datum – eindelijk met succes voltooid. Blaise werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Vanaf februari 1944 was hij gestationeerd in Friedrichsthal. Op 24 oktober 1944 kwam hij om het leven bij een ongeval in Ottenhausen. Zijn lichaam werd nooit naar België teruggebracht en de familie raakte het spoor kwijt.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Congo (niet echt) vrij!

Het Verdrag tot afstand van de Onafhankelijke Congostaat aan België dat 115 jaar geleden, in 1907, in twee exemplaren werd opgemaakt, is enkele maanden geleden teruggevonden in een veilingzaal. Het kan nu online worden geraadpleegd en wordt nog tot december 2022 tentoongesteld in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, depot Joseph Cuvelier.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Nucleair toerisme

Las Vegas staat bekend als de lichtstad en ooit was dat licht de gloed van een atoomontploffing in de omliggende woestijn van Nevada. Vanaf 1951 begon het Amerikaanse leger met het testen van kernwapens op slechts 65 mijl van Sin City. 's Nachts verlichtte de gloed van de bommen de lucht en overdag konden paddenstoelenwolken boven de horizon opstijgen.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Kerk en Kremlin

De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft zich de afgelopen jaren proberen te positioneren als een internationale invloedsbron voor moreel conservatieve waarden, zoals de godsdienstsocioloog Kristina Stoeckl in haar onderzoekswerk laat zien. Na de Russische aanval op Oekraïne namen veel religieus geïnspireerde rechtse groeperingen aanvankelijk afstand van Moskou. Het is nog onduidelijk of ze op termijn ook daadwerkelijk zullen afkeren.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Richthofencollectie Unesco-nominatie

De naam Richthofencollectie klinkt Duits, maar is wereldwijd de grootste verzameling van Oudfriese rechtshandschriften en werd dit jaar precies honderd jaar geleden na een spannende crowdfundactie teruggebracht naar Friesland. De adellijke familie Richthofen uit Silezië was aan lager wal geraakt en wilde de boeken te gelde maken. De collectie is het topstuk van Tresoar, het voormalige rijksarchief en Provinciale Bibliotheek van Friesland. De unieke Richthofenkolleksje is genomineerd voor het Nederlandse Unesco Memory of the World-register.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

De gestolen kathedraal

Belgische architectuur werkte wel vaker inspirerend voor het buitenland. Een straf voorbeeld is te vinden aan de andere kant van de wereld: een ‘gestolen’ kathedraal in Zuid-Korea. Het origineel is een vertrouwde aanblik voor pendelaars die komende vanuit Brussel Centraal naar de overheidsgebouwen aan de Pachecolaan wandelen: de monumentale westgevel van de Brusselse kathedraal. Hoog boven een reeks brede trappen rijzen de twee torens hemelwaarts met er mooi tussenin een spitse geveltop met torentjes en pinakels. Gotiek in zijn zuiverste vorm.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Netwerk van vriendendiensten

Wie meer over Poetin en het machtscentrum waarin hij fungeert wil weten doet er goed aan het lijvige boek van Catherine Belton ter hand te nemen. 480 pagina’s dik en nog eens ruim honderd pagina’s met annotaties, waarin de herkomst van het materiaal aan de hand van interviews en documenten verantwoord wordt. Geen eenvoudig boek en ook weinig hoopgevend voor wie op korte termijn ingrijpende wijzigingen in Rusland verwacht.

Lees verder

Kroniek

Bloedbad in Fort Zeelandia

In de nacht van 7 op 8 december worden zestien prominente Surinaamse burgers in Paramaribo van hun bed gelicht en overgebracht naar het Fort Zeelandia, het toenmalige hoofdkwartier van het zogeheten Militair Gezag met aan het hoofd legerleider Desi Bouterse. Op 26 februari 1980 had hij, sergeant-majoor, samen met andere onderofficieren een coup gepleegd omdat de regering Arron weigerde tegemoet te komen aan de in zijn ogen gerechtvaardigde eis om een eigen vakbond voor onderofficieren op te richten.

Lees verder

Heilige van de week

Lucia van Syracuse

13 december († ca. 303) Deze naam betekent licht, stralend of geboren bij zonsopgang. Lucia maakt tijdens haar leven veel mee. Haar moeder is stervende. Lucia bidt net zolang bij het graf van Sint-Agatha totdat ze is genezen. Ze verbreekt haar verloving. Hierop verraadt haar verloofde haar aan de Romeinse overheid.

Lees verder