Stelling

Erdogan-nationalisme is niet erger dan Trump-nationalisme

Stem

Agenda

Weg naar de stad
Als hoofdstad van de Europese Unie telt het stedelijk gebied Brussel op dit moment 1,8 miljoen inwoners. Met 180 nationaliteiten is het met recht een wereldstad. De tentoonstelling Gastvrij Brussel? / Bruxelles terre d’accuil? in het Joods Museum van België belicht de geschiedenis en actualiteit van de Brusselse migratie.
Dansen met de vijand
De Joodse Roosje Glaser is een jonge vrijgevochten vrouw: mooi, sportief, uitdagend, intelligent en ambitieus. Ze is een succesvolle danseres. Tijdens de eerste jaren van de oorlog probeert Roosje haar beroemde dansschool lang overeind te houden en ze trekt zich zo min mogelijk aan van anti-Joodse maatregelen. Dan wordt ze verraden door zowel haar ex-man als door haar minnaar, en wordt gedeporteerd.

Wrak aan de wandel

In moderne oorlogen draait alles om olie. Dat was in de Tweede Wereldoorlog ook zo en daarom joegen Duitse en Italiaanse onderzeeërs in de slag om de Atlantische Oceaan fanatiek op Amerikaanse bevoorradingsschepen, in het bijzonder olietankers. In 1942 torpedeerden de nazi’s de tanker Virginia, maar die blijkt op de zeebodem niet tot rust te zijn gekomen.

12 februari 2018 0 reacties Lees verder ›

Gemaakt om te blijven

In 1938 werd een 114 jaar oud conservenblik geopend. Het was een restant uit de voorraad die de Britse poolvorser Parry in 1824 als proviand had meegenomen op een van zijn expedities. Het gebraden kalfsvlees dat in het blik werd gevonden bleek zelfs na meer dan honderd jaar nog prima te eten. Vandaag is het conservenblik niet meer weg te denken.

12 februari 2018 0 reacties Lees verder ›

Lot werpen

Het lot werpen was oudtijds een plechtig religieus ritueel waarbij men de goden (God) aanriep om duidelijkheid te krijgen over wat deze van de mens(en) verwachtten of wat zij voor hen in petto hadden. In de Bijbel komt het lot werpen dertien keer voor, onder andere in Handelingen 1:23-26. Daarin wordt verteld hoe na de zelfmoord van de Judas de overgebleven elf apostelen God aanriepen om via het lot kenbaar te maken wie hem moest opvolgen. Het lot viel toen op Mattias.

12 februari 2018 0 reacties Lees verder ›

Funeraire kunst

Het herdenken van doden met praalgraven en dodenmaskers is zo oud als de mensheid. Grieken en Romeinen, en vooral de Egyptenaren waren meesters in de grafkunst met hun obelisken, mummies, amforen, fresco’s en beelden. De graven zelf, zoals piramides, waren staaltjes van een ongekende ‘memento’ heldenverering die we, duizenden jaren na hun bouw, nog steeds niet volledig doorgronden.

12 februari 2018 0 reacties Lees verder ›

Dzjengis Khan, verbinder

Over het leven van Dzjengis Khan hangt een grauwsluier en zijn biografie bestaat uit ‘meer gaten dan uit kaas’. Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Termüjin (‘hoefsmid’). In 1206 werd als hij als de onbetwiste leider van Mongolië erkend en tot ‘Dzjengis Khan’ (‘opperste leider’ of ‘strenge heerser’) gekroond.

12 februari 2018 0 reacties Lees verder ›

De wereld brandt

Het antieke Troje ging ten onder in vuur en geweld, maar ook elders rond diezelfde tijd, zo’n 1200 v.Chr., heerste er crisis in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Met de hoge Myceense beschaving was het plotse-ling gedaan en de wereldrijken van de Egyptenaren en de Hettieten stonden op instorten. Er wordt nog altijd gegist naar de oorzaken: oorlog? Uitbarsting van de vulkaan Santorini?

12 februari 2018 0 reacties Lees verder ›

Val van Falaise

Precies zeshonderd jaar geleden, in januari 1418, is de verrassing enorm als de onneembaar geachte vesting Falaise zich overgeeft aan koning Hendrik V van Engeland. Nu is Normandië geheel in Engelse handen. Fort Falaise was omstreeks 1120 gebouwd als residentie van de hertogen van Normandië, door de zoon van Willem de Veroveraar.

21 januari 2018 0 reacties Lees verder ›

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Rosa Luxemburg van Hoorn

‘Het is niet nodig te hopen om te ondernemen noch te slagen om te volharden’. Deze gevleugelde uitspraak dringt zich op bij kennismaking met dit strijdbare leven. Tegen een overmacht van ‘linkse verraders’ en ‘rechtse onderdrukkers’ houdt Trien de revolutionaire strijd hoog. Tegen de argwaan van haar omgeving in propageert ze ijverig gezinsplanning als noodzakelijke weg naar emancipatie.

Lees verder

Kroniek

Rusland Gregoriaans

Honderd jaar geleden, op 14 februari 1918, voerde als een van de laatste landen ook Rusland de Gregoriaanse kalender in, zo’n 340 jaar nadat de paus met die naam de kalenderafwijking in de Juliaanse kalender had rechtgezet. De christelijke kalender moet, om het seizoensritme (‘tropische kalender’) secuur te volgen, schrikkeljaren gebruiken voor correctie. De Gregoriaanse kalender doe dat beter dan de Juliaanse. Als een land overstapte, sloeg het meteen een aantal dagen over, in het begin tien, bij de Russen al dertien.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder