Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Farao spreekt!

Ik, koninklijke trompet van farao Toetanchamon, ben geboren om legers, priesters en hele volkeren te bevelen. Maar schaars waren mijn dagen met hem. Rustend met mijn mondstuk gericht naar de negentienjarige farao, zweeg ik 3262 jaren lang. Tot één van u mij weer wou doen klinken. Luister goed. We leven allen in een wereld vol lawaai. In de mijne klonk het gebrul van krokodillen, het getrappel van vee, het pleziermaken van werklieden en het gejammer van rouwenden.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Oorlogsgraf teruggevonden na 78 jaar

De familie van Paul Blaise was al lang op zoek naar diens laatste rustplaats. Dankzij het Rijksarchief is die zoektocht – bijna 78 jaar na datum – eindelijk met succes voltooid. Blaise werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Vanaf februari 1944 was hij gestationeerd in Friedrichsthal. Op 24 oktober 1944 kwam hij om het leven bij een ongeval in Ottenhausen. Zijn lichaam werd nooit naar België teruggebracht en de familie raakte het spoor kwijt.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Congo (niet echt) vrij!

Het Verdrag tot afstand van de Onafhankelijke Congostaat aan België dat 115 jaar geleden, in 1907, in twee exemplaren werd opgemaakt, is enkele maanden geleden teruggevonden in een veilingzaal. Het kan nu online worden geraadpleegd en wordt nog tot december 2022 tentoongesteld in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, depot Joseph Cuvelier.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Nucleair toerisme

Las Vegas staat bekend als de lichtstad en ooit was dat licht de gloed van een atoomontploffing in de omliggende woestijn van Nevada. Vanaf 1951 begon het Amerikaanse leger met het testen van kernwapens op slechts 65 mijl van Sin City. 's Nachts verlichtte de gloed van de bommen de lucht en overdag konden paddenstoelenwolken boven de horizon opstijgen.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Kerk en Kremlin

De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft zich de afgelopen jaren proberen te positioneren als een internationale invloedsbron voor moreel conservatieve waarden, zoals de godsdienstsocioloog Kristina Stoeckl in haar onderzoekswerk laat zien. Na de Russische aanval op Oekraïne namen veel religieus geïnspireerde rechtse groeperingen aanvankelijk afstand van Moskou. Het is nog onduidelijk of ze op termijn ook daadwerkelijk zullen afkeren.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Richthofencollectie Unesco-nominatie

De naam Richthofencollectie klinkt Duits, maar is wereldwijd de grootste verzameling van Oudfriese rechtshandschriften en werd dit jaar precies honderd jaar geleden na een spannende crowdfundactie teruggebracht naar Friesland. De adellijke familie Richthofen uit Silezië was aan lager wal geraakt en wilde de boeken te gelde maken. De collectie is het topstuk van Tresoar, het voormalige rijksarchief en Provinciale Bibliotheek van Friesland. De unieke Richthofenkolleksje is genomineerd voor het Nederlandse Unesco Memory of the World-register.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

De gestolen kathedraal

Belgische architectuur werkte wel vaker inspirerend voor het buitenland. Een straf voorbeeld is te vinden aan de andere kant van de wereld: een ‘gestolen’ kathedraal in Zuid-Korea. Het origineel is een vertrouwde aanblik voor pendelaars die komende vanuit Brussel Centraal naar de overheidsgebouwen aan de Pachecolaan wandelen: de monumentale westgevel van de Brusselse kathedraal. Hoog boven een reeks brede trappen rijzen de twee torens hemelwaarts met er mooi tussenin een spitse geveltop met torentjes en pinakels. Gotiek in zijn zuiverste vorm.

01 november 2022 0 reacties Lees verder ›

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder