Stelling

De wereld is beter af met Elon Musk

Stem

Agenda

Alkmaar in Suriname

De tentoonstelling 'Plantage Alkmaar' in het Stedelijk Museum Alkmaar belicht de relatie tussen de stad en de slavernijgeschiedenis en specifiek het verhaal van plantage Alkmaar in Suriname, een weinig bekend en nauwelijks onderzocht thema uit de Alkmaarse geschiedenis. Er worden gereedschappen, archiefstukken, kaarten en kunstwerken getoond. Bijzonder is een serie waterverftekeningen van plantage Alkmaar en omgeving, gemaakt door plantage-eigenaar Louise van Panhuys in de periode 1811-1816.

Hoogbouw in de Lage Landen

Mensen herken je aan hun silhouet, steden aan hun skyline. In ‘SkYline. Hoogbouw in de Lage Landen’ daagt het Gentse museum STAM onze – vaak terloopse – blik op de stad uit. Wat zit er achter de grillige lijnen van steen, staal en glas? En waarom blijven we het hoog, hoger, hoogst zoeken? Vroeger domineerden kerk- en belforttorens, vandaag evengoed kantoor- en woontorens. De Burj Khalifa is de hoogste, het Belfort de vurigste, de Boekentoren de wijste.

2.789 affiches

13 december 2022 skrul

Het Rijksarchief Antwerpen bewaart heel wat affiches van het provinciebestuur. Sommige werden door de archiefdienst van de provincie Antwerpen als één verzameling samengebracht, andere komen van bijvoorbeeld het Sportpaleis. In 2013 werd deze verzameling van 2.789 affiches naar het Rijksarchief overgebracht en zijn sinds 2021 raadpleegbaar in de leeszaal in Antwerpen. En nu zijn ze ook geïntegreerd in onze online zoekomgeving.

De verzameling heeft betrekking op de (gemeenten van de) provincie Antwerpen en bestrijkt de periode 1905-2009, inclusief affiches van voor, tijdens en na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Een aanzienlijk deel van de collectie komt voort uit de promotie die de provincie voerde voor de culturele activiteiten die ze ontplooide. Vooral de affiches uit de collectie van het Provinciaal Centrum Arenberg vallen op door hun grote aantal. De affiches van het Reizend Volkstheater zijn hieraan verwant. Ook de verschillende provinciale musea maakten via affiches promotie voor tentoonstellingen.

De affiches van de lokale besturen, uitgegeven in het kader van het honderdjarig bestaan van België, vormen een categorie apart. Het zijn vaak fraai uitgegeven affiches op groot formaat, die een overzicht bieden van de activiteiten die in het kader van de centenaire in 1930 werden georganiseerd.

Nog een belangrijke collectie affiches is die van het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Er zijn honderden affiches die als didactisch materiaal werden gebruikt om veiligheidsvoorschriften op het werk en/of thuis te promoten.

Een aanzienlijk deel van de collectie bestaat uit affiches van veiligheidsinstituten uit Nederland, Duitsland en Amerika. In dezelfde lijn zijn er affiches ter bestrijding van tuberculose, pokken en venerische ziekten. De openbare gezondheid was immers een belangrijk aandachtspunt voor het provinciebestuur.

Aangezien in de 20ste eeuw sport en recreatie belangrijker werden, speelde ook op dit terrein het provinciebestuur van Antwerpen een rol. Deze verzameling bevat onder meer affiches van de Olympische Spelen in 1920, de wereldtentoonstelling van 1930, het Provinciaal Domein Zilvermeer en de nv Sportpaleis.
Ook de beide wereldoorlogen hebben heel wat affiches gegenereerd.

De catalogus kan in papieren versie voor € 15 besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop of online raadplegen via de zoekrobot: http://webshop.arch.be/index2.php?viewpub=pdfdown&pub=6149&pubview=yes

WILLEMS Bart, Catalogus van de verzameling affiches van de provincie Antwerpen (1905-2009), reeks Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen nr. 110, publicatienr. 6149, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Netwerk van vriendendiensten

Wie meer over Poetin en het machtscentrum waarin hij fungeert wil weten doet er goed aan het lijvige boek van Catherine Belton ter hand te nemen. 480 pagina’s dik en nog eens ruim honderd pagina’s met annotaties, waarin de herkomst van het materiaal aan de hand van interviews en documenten verantwoord wordt. Geen eenvoudig boek en ook weinig hoopgevend voor wie op korte termijn ingrijpende wijzigingen in Rusland verwacht.

Lees verder

Kroniek

Bloedbad in Fort Zeelandia

In de nacht van 7 op 8 december worden zestien prominente Surinaamse burgers in Paramaribo van hun bed gelicht en overgebracht naar het Fort Zeelandia, het toenmalige hoofdkwartier van het zogeheten Militair Gezag met aan het hoofd legerleider Desi Bouterse. Op 26 februari 1980 had hij, sergeant-majoor, samen met andere onderofficieren een coup gepleegd omdat de regering Arron weigerde tegemoet te komen aan de in zijn ogen gerechtvaardigde eis om een eigen vakbond voor onderofficieren op te richten.

Lees verder

Heilige van de week

Lucia van Syracuse

13 december († ca. 303) Deze naam betekent licht, stralend of geboren bij zonsopgang. Lucia maakt tijdens haar leven veel mee. Haar moeder is stervende. Lucia bidt net zolang bij het graf van Sint-Agatha totdat ze is genezen. Ze verbreekt haar verloving. Hierop verraadt haar verloofde haar aan de Romeinse overheid.

Lees verder