Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Wilde anti-piratenactie

01 november 2022 Siebrand Krul

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Toen hij hoorde van de aanvallen van piraten, haastte luitenant William Howard Allen van de Alligator zich naar de plaats delict om de schepen te ontzetten en de piraten in de boeien te slaan. Bij aankomst in de baai waar de piraten zouden zijn, stuurde de Alligator boten vooruit om de vijand aan te vallen. Voor de Alligator zelf was het water ter plaatse te ondiep. Terwijl Allen persoonlijk het bevel voerde over een van de boten, vielen de Amerikanen de schoener Revenge aan. Hoewel de marine de piraten dwong om de Revenge te verlaten, slaagden de zeerovers erin zich een weg uit de baai te vechten en zeven slachtoffers te maken. Omdat hun commandant dodelijk gewond was, werd de achtervolging van de piraten gestaakt.

Achtergrond

Begin november 1822 voer de schoener USS Alligator, onder bevel van luitenant Allen, Matanzas, Cuba binnen, met de bedoeling om in het gebied te patrouilleren als onderdeel van de West-Indische antipiraterijcampagne van de Amerikaanse marine. Bij aankomst in de haven ontdekte Allen twee Amerikanen die probeerden $ 7.000 in te zamelen om losgeld te betalen aan piraten die hun schepen hadden buitgemaakt. Als het losgeld niet werd betaald, zo dreigden de piraten, zouden de schepen worden vernietigd.
De piratenbende was relatief groot, bestaande uit ongeveer 125 mannen en drie gewapende schoeners. Een schoener, de Revenge, was een tachtig-tons schip bewapend met vijf kanonnen en 35 mannen; een tweede schoener van negentig ton had zes kanonnen en dertig mannen; een derde schip van zestig ton was bewapend met drie kanonnen en bemand door zestig man. De piraten bemanden ook vijf buitgemaakte Amerikaanse schepen. Dit waren het getuigde schip William Henry uit New York, de briks Iris en Sarah Morril uit Boston, en een paar koopvaardijschoeners, de ene afkomstig uit Rochester, Massachusetts en de andere uit Salem.
Allens manschappen waren in de minderheid en ook minder kansrijk, met de Alligator die slechts twaalf zesponders telde, vergeleken met de veertien kanons van de piraten. De Alligator en haar bemanning waren echter ervaren, nadat ze het jaar ervoor de Portugese brik Marianna Flora met geweld hadden genomen. Allen was een ervaren commandant die het bevel over USS Argus had gekregen tijdens haar gevecht met HMS Pelican in de oorlog van 1812. Hoewel deAlligator te diep stak om piratenvaartuigen naar de kust te jagen, functioneerde ze prima als commandoschip.

Het wrak zou nabij Islamorada, in de buurt van Florida, op de zeebodem rusten. Maar dat is allerminst zeker.

Actie

Omdat de Revenge de dichtstbijzijnde van de drie piratenschepen was, beval Allen de boten van de Alligator te laten zakken om de kust te bereiken en haar aan te vallen. Ongeveer veertig gewapende mannen werden in de boten gezet, waarbij Allen persoonlijk het bevel over de lancering nam, luitenant Dale de kotter en adelborst Henley de actie. Nadat de Amerikaanse boten ongeveer zestien kilometer hadden geroeid, maakte de piratenschoener een ommekeer en hief een rode vlag. Bij het naderen van de piraten werd het Amerikaanse vaartuig beschoten, en deze beantwoordden het vuur met kleine wapens. Het enteren van het piratenschip werd niet met vechten beantwoord; de piraten verlieten de Revenge, die daarop in beslag werd genomen.
Allen vertrok vervolgens met de andere twee boten in een poging de schoener te grijpen die de bemanning van Revenge had helpen ontsnappen. Deze tweede schoener opende zwaar vuur op de oprukkende Amerikaanse boten, en de kotter van de Alligator bleef vanwege zware verliezen al snel achter. Om zijn mannen op te zwepen, stond Allen op de brug bevelen te geven. Die kwetsbare positie werd hem fataal: hij werd geraakt door musketvuur, waarbij hij eerst een kogel in het hoofd en vervolgens in de borst nam. Terwijl hun commandant dodelijk gewond was en hun bemanning zware verliezen leed, trokken de Amerikaanse boten zich terug, waardoor de tweede piratenschoener, evenals een derde die niet was ingezet, konden ontsnappen. De schepen die de piraten in beslag hadden genomen, werden achtergelaten en teruggevonden nadat de actie was beëindigd.

Rechtspraak aan boord was weinig zachtzinnig. Voor ernstige vergrijpen was de beproefde straf het ‘lopen van de plank’. Walking the Plank, door Howard Pyle.

Nasleep

Tegen het einde van de actie waren de Amerikaanse boten allemaal beschadigd en waren vier doden gevallen, waaronder Allen die ongeveer vier uur na het einde van de strijd stierf, en drie gewonden. De piraten leden zwaardere verliezen, waarbij veertien lichamen werden geteld door de Amerikanen en verschillende andere zeerovers vermoedelijk verdronken. De Alligator keerde terug naar Matanzas met de teruggewonnen schepen. Allen werd daar begraven. De Alligator verliet Matanzas op 18 november en begeleidde haar schepen terug naar de Verenigde Staten. De volgende dag liep ze hard aan de grond op een koraalrif in de Florida Keys, sindsdien Alligator Reef genoemd. Haar bemanning slaagde er niet in het schip drijvende te houden, maar wist wel geweren, papieren en andere waardevolle spullen te redden. Uit angst dat ze door piraten zou worden geborgen, staken ze het geplaagde schip in brand, waarop ze zonk.
Hoewel eerder werd gedacht dat de locatie van het wrak bekend was, bewees een expeditie uit 1996 dat dit onjuist was, en de locatie van de Alligator blijft onbekend. Allen werd door de marine als een held beschouwd en zijn naam werd het jaar daarop gebruikt als een strijdkreet toen USS Galliniper en USS Mosquito piraten onder leiding van Diabolito in de buurt van hetzelfde gebied aanvielen en versloegen.

Openingsbeeld: De schoener Alligator, 198 ton, 26 meter, 3,15 diepte, bewapend met twaalf zesponds kanons.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder