Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Zweigs Vlaamse bespiegelingen

15 juni 2022 Siebrand Krul

In het oeuvre van de Wener Stefan Zweig (1881-1942) is er een speciale plaats voor België. Dat is te danken aan zijn interesse in Belgische kunstenaars als Khnopff en auteurs als De Coster, Maeterlinck maar vooral Emile Verhaeren, wiens werken hij in het Duits vertaalde. Tussen 1902 en 1936 verbleef hij geregeld in België. In de zomer van 1914 introduceerde Verhaeren hem bij James Ensor.

Zweig geloofde niet dat België bij de oorlog betrokken zou geraken. Hij kreeg ongelijk en diende Oostende op 30 juli node te verlaten. Toch bleef België zijn interesse wegdragen, in gedachten en geschriften. De geselecteerde stukken geven een impressie van het zinderende zomerse high societyleven in Oostende en het contrast met het verstilde religieuze Brugge van 1902. De mensen, het landschap, de monumenten en de kunst zijn aandachtspunten die aan een toekomstperspectief worden gelinkt. In dat verstilde Brugge kuierde hij in 1904 verder rond om inspiratie te zoeken voor een langere overpeinzing. Zijn beschrijving van Luik in het najaar van 1914 rechtvaardigde de aanval op deze voorpost van Frankrijk dichtbij Duitsland. Ook de vernieling van Leuven werd goedgepraat, evenals de nood om Antwerpen te veroveren. De nationalistische oorlogsretoriek speelde Zweig die eerste oorlogsjaren parten. Het laatste gekozen stuk proza gaat over een kritisch bezoek aan de Westhoek en Ieper in 1928 met reminiscenties aan de steden voor 1914, de druk van het herdenkingstoerisme en de nood dat in heel West-Europa op 4 augustus om negen uur de klokken zouden luiden. Een literaire herdenking aan zijn geliefde Emile Verhaeren? De gekozen selectie van journalistieke stukken geven een mooi inzicht in hoe Zweig Vlaamse steden zag en beschreef, een opstap naar meer.
Harry van Royen

Stefan Zweig
Het land tussen de talen. Reportages uit België
Van Oorschot, Amsterdam 2022
93 blz., € 17,50 ISBN 978 90 282 2105 5
Vert. Els Snick

Lees nog veel meer boekbesprekingen in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder