Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Angerens hurkzitgraf

29 mei 2022 Siebrand Krul

Nabij Angeren, tussen Nijmegen en Arnhem, stuitte Rijkswaterstaat bij de aanleg van de verlengde A15 op een bijzondere bodemvondst. Archelogisch onderzoek in bij zulke projecten een wettelijke vereiste en het gebied is hiervoor ook 'verdacht', dus dat er iets gevonden zou worden, was geen verrassing. Maar een hurkzitgraf, dat is wel een opwindende uitkomst.

De menselijke resten zijn daar ongeveer 6000 jaar geleden begraven. Er zijn nu twee graven geïdentificeerd n het vermoeden is dat het wellicht om een grafveld gaat en er nog meer graven ontdekt zullen worden. De archeologen gaan de grafkuilen in hun geheel uit de grond lichten en naar een laboratorium brengen. Daar wordt nader onderzoek gedaan.
‘Vooralsnog denken we dat we te maken hebben met een zogenaamd hurkzitgraf,’ zegt Isarin, adviseur archeologie bij Rijkswaterstaat. ‘Hierbij is een persoon in een soort foetushouding in het graf gelegd. We vermoeden dat het graf ca. 6000 jaar oud is, maar dat moet nog nader worden onderzocht.’ De gevonden menselijke resten zijn vermoedelijk delen van een schedel, een bovenarm en een onderarm. Een graf uit deze periode is een uiterst zeldzame vondst in Nederland. Skeletten blijven namelijk slecht bewaard in zure of ontkalkte bodem. Alleen wanneer bot onder het grondwaterniveau ligt, is er een kans om iets aan te treffen.

Eerste boeren
Het graf is gevonden tijdens archeologische onderzoek gericht op de eerste boerensamenlevingen, die in deze omgeving zijn te vinden. ‘Vroeger zag het landschap er hier heel anders uit,’ vertelt Isarin. ‘In het oosten, ter hoogte van de huidige Kampsestraat, stroomde een rivier in een brede geul.’ Zo’n 6000 jaar geleden vormde de oever vanwege zijn hogere ligging een perfecte vestigingsplaats voor mensen. Isarin: ‘Het onderzoek biedt ons een uitgelezen kans om meer te leren over hoe deze mensen vroeger hebben geleefd. Ook hopen we meer te leren over de overgang van jagers en verzamelaars naar een boerenbestaan.’

Archeologische vindplaatsen van bewoning door eerste landbouwers zijn zeer zeldzaam in Nederland. Op het traject van de toekomstige A15 is dit de tweede locatie. Twee jaar geleden werd enkele honderden meters oostwaarts ook al bewoning door deze eerste landbouwers gevonden. Daarnaast is enkele kilometers westwaarts in Bemmel (ook gemeente Lingewaard) in 2018 een vrijwel intact grafveld uit de Romeinse Tijd ontdekt.
Bron: Rijkswaterstaat


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder