Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Machtige schilderijen

25 januari 2022 Siebrand Krul

Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen, in het Hof van Busleyden te Mechelen, is te zien als een tentoonstelling over tentoonstellingen. Toen Margaretha van Male (1350-1405) in 1369 de Bourgondische hertog Filips de Stoute (1342-1404) huwde, werd Mechelen een belangrijke plaats in de Bourgondische Nederlanden – als het dat al niet was in het rijke middeleeuwse Vlaanderen.

Zo werd in 1483 door Karel de Stoute het zogeheten ‘Parlement van Mechelen’ ingesteld, dat in 1504 door Filips de Schone werd herdoopt tot de ‘Grote Raad der Nederlanden’. Met deze toewijzing kregen de hoogste rechtbank en de Rekenkamer een vaste locatie in de Lage Landen. Later werd het stads- en kunstpaleis Hof van Busleyden een fameuze opleidingsplaats voor jonge Habsburgers en een ontmoetingsplek voor Europese humanisten.

Wanneer in de 19de eeuw ook in het inmiddels verarmde Vlaanderen de schaalvergrotende natievorming en industriële modernisering op gang komt, leidt dat tot een hernieuwde belangstelling voor het grootse Bourgondische rijk. Aan de hand van schilderijen en aandacht voor de verhalen áchter die schilderijen krijgt de bezoeker een goed beeld van hoe deze nu onbekende of vergeten schilders – en hun publiek – dachten over geschiedenis en identiteit en over de verschillen in visies en veronderstellingen. Met meer dan zeventig werken uit Europese topmusea (o.a. Rijksmuseum, Prado, Musée d’Orsay) biedt Uitbundig Verleden een rijke oriëntatie op een bijzondere ideeëngeschiedenis.

Openingsbeeld: Poppenspel aan het hof van Margareta van Oostenrijk in 1515. Schilderij van Willem
Geets uit 1892. (Hof van Busleyden)

Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65, Mechelen
www.hofvanbusleyden.be
Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen
T/m 27 februari

Lees over nog veel meer historische tentoonstellingen in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder