Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Immigratieland België?

05 januari 2022 Siebrand Krul

Nieuw België van Tom Naegels lijkt niet minder dan het opus magnum over België als immigratieland te worden. Dit eerste deel omvat de periode 1945-1973 (oliecrisis). Het vervolg zal daarop aansluiten. Voor het economisch herstel na WO II had België vooral mijnwerkers nodig. Wie herinnert zich nog dat hiervoor Duitse krijgsgevangenen werden ingeschakeld? Na hun vertrek namen vooral Italiaanse werknemers hun plaats in.

Voor velen een eerder teleurstellende confrontatie met een hard beroep en belabberde leefomstandigheden. Die toestroom stopte na de mijnramp van Marcinelle (1956, 136 Italiaanse doden) en het herstel van de Italiaanse economie. Toen in de jaren zestig de Belgische economie een nieuwe boost kreeg, klopte de regering aan bij Turkije en Marokko, waar armoede en een hoge werkloosheid heersten. Werden de ‘gastarbeiders’ aanvankelijk welkom geheten, bij hun toenemende aantal verschenen aan cafés en restaurants bordjes met daarop ‘Interdit aux Nord-Africains’. De migranten werden een thema in de Vlaamse politiek. In plaats van integratie pleitten sommigen voor de terugkeer naar het thuisland. Vooral het Vlaams Blok trok daarbij stevig van leer.
Tom Naegels vertelt dit alles het op een bijzonder vlotte en heldere manier, ondersteund met tal van getuigenissen, krantenknipsels en notulen. Hij schuwt niet de vinger op gevoelige plekken te leggen, zoals het ontbreken van elk initiatief van regeringswege om de integratie van de nieuwkomers te vergemakkelijken, hoewel al in 1962 duidelijk was dat de meesten hier zouden blijven. En dat het welzijn van de Belgische middenklasse tijdens de jaren zestig enkel mogelijk was door de instroom van een buitenlandse onderklasse.
Dit grondig gedocumenteerde eerste deel doet nieuwsgierig uitkijken naar het vervolg, waarin de migratiemotieven allicht zullen verschuiven van werk naar politieke factoren.
Mark De Geest

Tom Naegels, Nieuw België. Een migratiegeschiedenis 1944-1978
Lannoo, Tielt 2021
480 blz., € 34,99 ISBN 978 94 014 7905 9

Lees nog veel meer boekbesprekingen in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder