Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Zwart in Europa

30 oktober 2021 Siebrand Krul

Zwarte mensen maken al eeuwenlang deel uit van de Europese geschiedenis, samenleving en cultuur, maar hun aanwezigheid is vaak een bijverschijnsel en wordt over het hoofd gezien. Het is pas sinds kort dat hiervoor aandacht is, niet alleen hun aanwezigheid, maar ook hun positie, prestaties en bejegening. Europeana heeft over hen een tentoonstelling gemaakt met als doel de belangstelling voor het onderwerp te stimuleren. Doel: racisme bestrijden door kennisvermeerdering. Hier enkele opmerkelijke levensbeschrijvingen.

François-Dominique Toussaint Louverture (1743-1803), tegenwoordig bekend als de ‘Vader van Haïti’, leidde een opmerkelijk leven. Als militair en politiek leider die vocht voor de Haïtiaanse onafhankelijkheid van Frankrijk, leefde hij in een complexe wereld van concurrerende Europese koloniale machten. De erfenis van Toussaint Louverture inspireerde vele anderen die op zoek waren naar vrijheid en zelfbeschikking. Louverture werd geboren in slavernij op een plantage in de Franse kolonie Saint-Domingue op het Caribische eiland Hispaniola (waar tegenwoordig twee landen zijn, Haïti en de Dominicaanse Republiek).
Omdat er geen geboorteaktes werden bijgehouden van slaven, zijn details over het vroege leven van Toussaint Louverture schaars. Louvertures peetvader Pierre Baptiste leidde hem op en zijn latere brieven zijn in vloeiend Creools en Frans, en getuigen van kennis van de oude, renaissance en hedendaagse Verlichtingsfilosofie.

Louverture wordt vandaag herinnerd voor zijn inspirerende leiderschap in de revolutie in de Franse kolonie, die een einde maakte aan de slavernij in Haïti en de slaven op het eiland bevrijdde. Dit leidde tot de oprichting van Haïti als een soevereine staat en de eerste zwarte natie buiten Afrika. De Haïtiaanse revolutie, die begon in augustus 1791 en eindigde in 1804 met de Haïtiaanse onafhankelijkheid, was de meest succesvolle van de vele opstanden door slaven die plaatsvonden in het Caribisch gebied tijdens het plantage- en slavernijtijdperk. De Haïtiaanse revolutie tartte de Europese koloniale overheersing, militaire macht en de praktijk van slavernij in Saint-Domingue.

Louverture stierf in de gevangenis nadat hij in 1803 aan de Fransen was verraden, en was al dood toen de Haïtiaanse onafhankelijkheid werd uitgeroepen door zijn collega-leider Jean-Jacques Dessalines. Dessalines kondigde de afschaffing van de slavernij in Haïti aan, een primeur voor landen in Amerika. Het opmerkelijke leven en de erfenis van Louverture heeft velen geïnspireerd die op zoek zijn naar de rechten op vrijheid, waardigheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking. In 1988 werd deze inscriptie in het geheugen van Louverture geïnstalleerd in het Panthéon in Parijs: À la mémoire de Toussaint Louverture, combattant de la liberté, artisan de l’abolition de l’esclavage, héros haïtien mort déporté au Fort-de-Joux en 1803. [Ter nagedachtenis aan Toussaint Louverture, vrijheidsstrijder, architect van de afschaffing van de slavernij, een Haïtiaanse held die stierf tijdens deportatie in Fort-de-Joux in 1803.]

Thomas-Alexandre Dumas, een bijna tijdgenoot van Toussaint Louverture, werd ook geboren in Saint-Domingue, de zoon van Marie-Cessette Dumas, een slaaf van Afrikaanse afkomst, van markies Alexandre Antoine Davy de La Pailleterie, een lid van de Franse adel. Op veetienjarige leeftijd nam de vader van Dumas hem mee naar Frankrijk, waar Thomas-Alexandre het onderwijssysteem inging en later op 24-jarige leeftijd als soldaat in het Franse leger ging.
In het turbulente midden van de Franse Revolutionaire Oorlogen vestigde Dumas zich als een uitstekende militaire commandant, die in rang steeg om uiteindelijk opperbevelhebber van het Franse leger te worden – als eerste gekleurde persoon. Dumas onderscheidde zich in de Italiaanse en Oostenrijkse campagnes van het Franse leger in de Alpen en leidde meer dan 50.000 soldaten in een periode van 31 jaar. Hij verwierf de achting van Napoleon Bonaparte.
In de daaropvolgende veldtocht in Egypte, waar hij het bevel voerde over de Franse cavalerie, was Dumas het echter niet eens met Napoleon. Na het verlaten van Egypte op een niet-zeewaardig schip in het voorjaar van 1799 werd Dumas gedwongen aan land te gaan in het Koninkrijk Napels en daar twee jaar opgesloten voordat hij terugkeerde naar Frankrijk. Ondanks het herwinnen van zijn vrijheid, werd Dumas een militair pensioen geweigerd en hoewel hij zelf een beroep deed op Napoleon voor financiële steun en een nieuwe commissie, vervielen Dumas en zijn gezin in armoede. Hij stierf op 26 februari 1806 van maagkanker.

Jean-Baptiste Belley, geboren rond 1746 in Gorée, een berucht eiland voor slavenhandel voor de kust van Senegal, werd als kind slaaf en van zijn familie gescheiden, en verscheept naar de Franse kolonie Saint-Domingue. Hij kocht uiteindelijk zijn eigen vrijheid in 1764. Zoals veel voormalige slaven uit die tijd, vocht Belley in het Franse leger tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog voordat hij terugkeerde naar Saint-Domingue en zich vestigde als planter en politicus. In 1793 werd Belley gekozen tot lid van de Nationale Conventie in Parijs en werd de eerste zwarte afgevaardigde. Hij sprak in het Conventie-debat van 3 februari 1794 toen unaniem werd besloten de slavernij af te schaffen.
In het opvallende portret van Anne-Louis Girodet de Roucy-Trioson draagt Belley het uniform van een vertegenwoordiger van de Conventie en de blauwe, witte en rode kleuren van de Republiek. Hij poseert leunend tegen een marmeren sokkel met een buste van de Franse filosoof en anti-slavernijactivist Guillaume Raynal (1713-1796). Belley poseerde voor het portret in 1797 voordat hij terugkeerde uit Frankrijk naar Saint-Dominique, en het hangt nog steeds in de kapel van het paleis van Versailles. Het schilderij vangt de complexiteit van het revolutionaire tijdperk en de felle strijd voor vrijheid en burgerschap in een context van koloniale macht en rijk.

Toen Napoleon Bonaparte een leger stuurde om de opstand onder leiding van Toussaint Louverture neer te slaan, werd Belley overgehaald om zich te verzetten tegen de Franse kolonisten. Omdat hij weigerde de Franse invasie te steunen, werd hij gedwongen terug te keren naar Frankrijk, waar hij onmiddellijk werd gearresteerd en opgesloten in het fort Belle Île. Als gevangene daar schreef hij in 1805 aan Isaac Louverture, zoon van Toussaint Louverture. Belley stierf later dat jaar in de gevangenis.
Na het einde van de Haïtiaanse Revolutie in 1804 oefenden de erfenis van de koloniale overheersing, slavernij en economische sancties die door Frankrijk werden opgelegd, nog jarenlang invloed uit op het Haïtiaanse sociale en politieke leven. Afrikaanse en Caribische historici twijfelen tegenwoordig niet aan het belang van de Haïtiaanse revolutie, en hoe het voorbeeld van deze succesvolle opstand de stap naar de afschaffing van slavernij door koloniale machten ondersteunde. De Haïtiaanse revolutie, de massale burgeropstand en de strijd voor bevrijding van koloniale overheersing en slavernij blijven een buitengewoon krachtig voorbeeld voor ons vandaag.

Zwarte mensen worden al eeuwenlang als inferieur beschouwd, te beginnen met de komst van geracialiseerde slavernij tot hedendaagse discussies over immigratie. Deze percepties zijn versterkt door racistische theorieën zoals eugenetica, die destijds als wetenschappelijk werden beschouwd. Tijdens de kolonisatie moesten zwarte mensen de Europese culturele normen assimileren en accepteren. Opmerkelijke zwarte figuren vochten in deze periode tegen de stereotypen, doorbraken barrières in schrijven en poëzie en bewezen dat ze er niet alleen waren om hun blanke tegenhangers te vermaken, maar hun eigen cultuur en waarden hadden. De literatuur en poëzie van deze kunstenaars brachten een revolutie teweeg in de zwarte trots in de Afrikaanse diaspora en blijven generaties zwarte schrijvers en dichters inspireren.
Alexandre Dumas was een productieve auteur en is nog steeds een van de meest gelezen Franse schrijvers. Hij werd geboren in Saint-Domingue op 24 juli 1802, de zoon van Marie-Louise Labouret en generaal Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie. Zijn geschriften omvatten vele literaire genres; hij begon zijn carrière met het schrijven van toneelstukken en artikelen voor verschillende tijdschriften. Later schakelde hij over op historische romans (aanvankelijk gepubliceerd als feuilletons), waaronder De graaf van Monte Cristo en De drie musketiers. Het werk van Dumas is vertaald in meer dan honderd talen en heeft meer dan 200 films geïnspireerd.
Ondanks zijn succes als schrijver, kreeg Dumas zijn hele leven te maken met discriminatie en racisme vanwege zijn Afrikaanse afkomst. Toen een man hem in een salon beledigde over zijn gemengde erfgoed, gaf hij deze beroemde reactie: Mijn vader was een mulat; mijn grootvader was een neger en mijn overgrootvader een aap. Ziet u, mijnheer, mijn familie begint waar de uwe eindigt. De korte roman Georges is een van de zeldzame werken van Dumas waarin kwesties als slavernij, racisme, abolitionisme en kolonisatie centraal staan. In het boek – dat zich afspeelt op Mauritius – zoekt Georges, de zoon van een planter van gemengd zwart-wit erfgoed, vergelding voor zijn dappere maar bespotte vader. Bij het schrijven van het verhaal vond de auteur inspiratie in het leven van zijn vader. Veel van de ideeën van Georges komen terug in de beroemde graaf van Monte Cristo.

Anton de Kom was een Surinaamse antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld. De Koms vader werd geboren in slavernij op de Molhoop-plantage in Suriname, een Nederlandse kolonie, net voor de afschaffing van de slavernij in 1863. Anton werd geboren in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, op 22 februari 1898. Hij voltooide zijn lager en middelbaar onderwijs en behaalde een diploma in de boekhouding. In 1920 verhuisde De Kom naar Haïti en een jaar later in 1921 naar Nederland, waar hij werkte in verschillende linkse organisaties zoals Links Richten, een socialistisch-communistisch schrijverscollectief en tijdschrift. In 1933 kwam hij terug in Suriname, waar de koloniale autoriteiten hem nauwlettend in de gaten hielden. Vanwege zijn politieke activiteiten werd hij zonder proces gearresteerd en als balling teruggestuurd naar Nederland.
Werkloos besloot hij zich volledig te concentreren op zijn boek Wij slaven van Suriname, dat in 1934 in gecensureerde versie verscheen. Het boek beschrijft het ontstaan, de geschiedenis en het leven in de Nederlandse kolonie in Suriname. Het is een verslag van het racisme, uitbuiting en onderdrukking waarmee zwarte mensen in Suriname werden geconfronteerd, zowel voor als na de afschaffing van de slavernij. Het boek is vertaald in het Engels, Duits en Spaans en wordt nog steeds veel gelezen. Het eindigt met de woorden: Sranang mijn vaderland. Een keer hoop ik je weer te zien. Op de dag dat alle ellende van je zal worden gewist.
De Kom heeft Suriname niet meer gezien. Nadat nazi-Duitsland in 1940 Nederland binnenviel, ging De Kom in het Nederlandse verzet. Op 7 augustus 1944 werd hij gearresteerd en gevangengezet en vervolgens overgebracht naar concentratiekampen. Hij werd eerst vastgehouden in Vught in Nederland, daarna naar Duitsland gestuurd waar hij werd vastgehouden in Sachsenhausen en uiteindelijk Neuengamme waar hij op 24 april 1944 stierf aan tuberculose. Hij werd begraven in een massagraf. Zijn stoffelijk overschot werd in 1960 gevonden en herbegraven op een begraafplaats in Loenen, ingericht voor verzetsstrijders, politieke gevangenen en militairen die waren omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en die oorspronkelijk buiten Nederland waren begraven.

Frantz Fanon was een Frans-Martinicaanse psychiater, schrijver, pan-Afrikaanse filosoof, vrijheidsstrijder en revolutionair. Hij werd geboren op 20 juli 1925 in Fort-de-France, Martinique. Hij groeide op in een middenklassegezin en ging naar het Lycée Schoelcher, waar Aimé Césaire een van zijn leraren was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij in het Vrije Franse leger en studeerde daarna geneeskunde en psychiatrie in Frankrijk. Hij werkte van 1952 tot 1956 als psychiater in Algerije, waar hij zich ook bezighield met de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd als redacteur van het tijdschrift Front de Liberation Nationale.
Fanon was een invloedrijk denker en schrijver. Zijn eerste boek Peau noire, masques blancs (Black skin, white Masks, 1952) gaat over de psychologische gevolgen van kolonisatie en onderdrukking. Ik, de man van kleur, wil alleen dit: dat het gereedschap de man nooit bezit. Dat de slavernij van de mens door de mens voor altijd ophoudt. Dat wil zeggen, van de een door de ander. Dat het voor mij mogelijk is de mens te ontdekken en lief te hebben, waar hij ook is. Zijn bekendste werk is zijn tweede boek, Les Damnés de la Terre (The Wretched of the Earth, 1961). Dit boek bezorgde hem wereldwijde bekendheid als inspiratiebron voor vrijheidsstrijders in gekoloniseerde landen.
In zijn werken heeft Fanons vrouw, Josie, aan wie hij zijn teksten dicteerde, zijn teksten opgeschreven, aangepast en in een aantal gevallen aangevuld. Fanon stierf op 36-jarige leeftijd aan leukemie, maar zijn werk had een grote impact op politieke en antikoloniale bewegingen over de hele wereld.

Dichters, auteurs en politieke leiders Léopold Sédar Senghor (Senegal, 1906-2001), Aimé Césaire (Martinique, 1913-2008) en Leon-Gontran Damas (Frans-Guyana, 1912-1978) ontmoetten elkaar tijdens hun studie in Parijs in 1931 en creëerden samen poëzie dat zou de Negritude-beweging definiëren. Negritude was een intellectuele beweging die de denigrerende Franse term heroverde en gebruikte als een vorm van empowerment. De beweging benadrukte dat zwarte mensen een geschiedenis en cultuur hadden die gelijk was aan anderen. Het hekelde kolonialisme, westerse ideeën en dominantie.
Aimé Césaire gebruikte de term voor het eerst in zijn boekgedicht Cahier d’un retour au pays natal (Notebook of a Return to My Native Land).
mijn negertiviteit is geen steen, zijn doofheid geslingerd tegen het lawaai van de dag
mijn negritude is geen ondoorzichtige plek van dood water boven het dode oog van de aarde
mijn ondankbaarheid is noch een toren, noch een kathedraal
het reikt tot diep in het rode vlees van de grond
het reikt tot diep in het laaiende vlees van de hemel
Het doorboort ondoorzichtige uitputting met zijn oprechte geduld.
Dit boek, dat als zijn meesterwerk wordt beschouwd, is een uiting van Césaires gedachten over zichzelf en culturele identiteit in een koloniale setting. Het werd eerst afgewezen door een Franse uitgever, maar werd in 1939 toch gepubliceerd. In 1947 verscheen een uitgebreide versie met een inleidend essay van de Franse schrijver en dichter André Breton. Daarin noemde André Breton het gedicht ‘niets minder dan het grootste lyrische monument van onze tijd’.
Samen met de literaire werken van Afro-Amerikaanse dichters en schrijvers zoals Langston Hughes en James Baldwin, was Cahier van Césaire een mijlpaal in de Caribische literatuur. Het was een nieuwe Europese literaire stijl, waardoor Caribische schrijvers westerse interpretaties konden verwerpen ten gunste van hun eigen realiteit, naast de schrijfbewegingen van de Harlem Renaissance. De Harlem Renaissance was een intellectuele en culturele beweging van Afro-Amerikaanse creatieve kunsten en politiek, die zich in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw concentreerde rond het district Harlem in New York.

Terwijl Cahier wordt beschouwd als een essentieel stuk voor de Negritude-beweging, wordt Pigments van Leon-Gontran Damas (1937) soms beschouwd als het ‘manifest van de beweging’ en was de eerste tekst die werd gepubliceerd. In de dichtbundel pleit Damas tegen slavernij en koloniale assimilatie van de Europese cultuur. Hij identificeerde ook de kenmerken van geïnternaliseerd racisme en zelfrepressie die ingebakken zijn in de Afrikaanse diaspora. Damas introduceerde dit concept twintig jaar voordat het werd onderzocht door Franz Fanon, die het in zijn werk The Wretched of the Earth ‘de gekoloniseerde persoonlijkheid’ noemde.

Pigments is gepubliceerd in verschillende Afrikaanse talen en is vertaald en verspreid over verschillende continenten. De impact ervan werd breed gevoeld; het Baoulé-volk van Ivoorkust weigerde, geïnspireerd door de tekst, in 1939 in het Franse leger tegen Duitsland te dienen. Pigmenten werd gezien als een bedreiging voor de Franse staatsveiligheid en werd door de Franse regering verboden. Voor Léopold Sédar Senghor was zijn gebruik van de Negritude-beweging het ontwikkelen van een wereldwijd gevoel van waarde en waardigheid voor Afrikaanse mensen en de Afrikaanse diaspora, om te pleiten voor de viering van de Afrikaanse cultuur, tradities en ideeën.
Ik herinner me de heidense stemmen die de Tantum Ergo accentueerden en processies en palmen en de triomfbogen. Ik herinner me de dans van de huwbare meisjes De worstelkoren – oh! jonge mannen laatste dans, buste Leunend slank, en de pure liefdeskreet van vrouwen – Kor Siga! Ik herinner me, ik herinner me … Mijn ritmische hoofd Wat een vermoeide mars langs de dagen van Europa waar soms een weesjazz verschijnt die snikt, snikt, snikt.
Uittreksel uit Shadow songs (1945)
Negritude haalde ideeën uit vele bronnen. Césaire sprak over Haïti als ‘waar negritude voor het eerst opkwam’, een land dat door de geschiedenis heen de trots is geweest van zwarte intellectuelen als gevolg van de revolutie (1791-1804) onder leiding van Toussaint L’Ouverture die leidde tot de emancipatie van de slaven en de oprichting van een vrije zwarte staat. Senghor, Damas en Cesaire werden ook beïnvloed door de Harlem Renaissance. De werken van de Afro-Amerikaanse schrijvers van de Harlem-beweging werden voor de Franse intellectuelen vertaald door de Frans-Martinicaanse schrijfster Paulette Nardal.
In feite zou de Negritude-beweging niet mogelijk zijn geweest zonder twee essentiële vrouwen, Paulette Nardal en haar zus Jane Nardal. Hun Clamart Salon creëerde een literaire ruimte waar intellectuelen van alle achtergronden in Parijs samen konden komen en lokale en internationale zwarte politiek, kunst en cultuur konden bespreken. Paulette Nardal’s essay Eveil de la conscience de race (The Awakening of Race Consciousness), dat Afrikaanse trots en solidariteit uitdrukt door de gedeelde geschiedenis van slavernij, heeft grote invloed gehad op de leiders van de Negritude-beweging. Zoals veel zwarte vrouwen, zijn de bijdragen van de Nardal-zusters aan de samenleving en aan de Negritude-beweging – inclusief hun eigen geschriften – over het hoofd gezien.

Al in de Middeleeuwen zijn zwarte mensen in de kunst geportretteerd, soms in een positief licht, soms met denigrerende en negatieve beelden. Zwarte mensen hebben historisch gezien ook gezorgd voor entertainment voor rijke Europeanen door middel van muziek- en dansvoorstellingen. De persoonlijke prestaties van zwarte mensen op deze gebieden kregen echter weinig erkenning.
De Spaanse barokkunstenaar Juan de Pareja wordt verondersteld rond 1610 in slavernij te zijn geboren, hoogstwaarschijnlijk in Antequera, Spanje, van een Afrikaanse vrouw en een Spaanse vader. Er is weinig bekend over zijn achtergrond. Er wordt aangenomen dat Pareja tot slaaf is gemaakt door de schilder Diego Velazquez, en Juan de Pareja was zijn werkplaatsassistent.
De eerste bekende verwijzing naar Pareja als schilder komt in 1630, in een brief gericht aan de advocaat van de stad Sevilla. Hierin vraagt hij toestemming om naar Madrid te verhuizen om zijn studie bij zijn broer voort te zetten. Aangezien er in deze brief geen melding wordt gemaakt van Velazquez, kan ook worden beweerd dat hij op dit moment al bevrijd had kunnen zijn van slavernij, of in feite helemaal niet tot slaaf was gemaakt, maar als een vrij man was geboren. In die tijd mochten slaven geen schilder worden.
Tijdens een reis naar Italië in 1649 schilderde Velazquez zijn beroemde portret van Pareja. De meeste bronnen beweren dat Velazquez in 1650 – terwijl ze nog steeds samen in Italië waren – een juridisch document ondertekende dat Pareja vier jaar later zijn vrijheid zou verlenen, op voorwaarde dat hij in die tijd niet ontsnapte of strafbare feiten pleegde. In dat geval zouden de beweringen dat Pareja in 1630 geëmancipeerd was onjuist zijn.
Vanaf die tijd tot aan zijn dood in 1670 werkte Pareja als onafhankelijk schilder in Madrid, waar hij portretten en grootschalige religieuze werken produceerde. De roeping van Mattheus (1661) wordt beschouwd als zijn meesterwerk. Hierin schildert hij zichzelf als de meest linkse figuur die een stuk papier vasthoudt met de tekst ‘Juan de Pareja in het jaar 1661’.

In de hedendaagse kunstwereld onderzoekt de Britse Nigeriaanse kunstenaar Yinka Shonibare identiteit, kolonialisme en postkolonialisme. Hij werd in 1962 in Londen geboren uit Nigeriaanse ouders en zijn familie verhuisde terug naar Nigeria toen Shonibare drie jaar oud was. Hij keerde op zeventienjarige leeftijd terug naar Londen om examens te doen. Op achttienjarige leeftijd kreeg hij myelitis transversa, een ontsteking van het ruggenmerg, wat resulteerde in een langdurige lichamelijke handicap waardoor één kant van zijn lichaam verlamd raakte.
Shonibare studeerde beeldende kunst aan de Byam Shaw School of Art en Goldsmiths University. Na zijn studie werkte hij in de kunstontwikkeling bij Shape Arts, een organisatie die zich inzet voor het toegankelijk maken van kunst voor mensen met een handicap.
Zijn werk Diary of a Victorian Dandy: 19.00 hours maakt deel uit van een serie foto’s waarin hij zichzelf afbeeldt als een dandy en een buitenstaander, die stijl en flamboyantie gebruikt om in de high society te komen. De serie weerspiegelt vergelijkbare stijlen van satirische karikaturen van de 18de-eeuwse schilder William Hogarth. In 2002 kreeg Shonibare de opdracht van de Nigeriaanse kunstcriticus, schrijver en pedagoog Okwui Enwezor om zijn meest herkenbare werk, Gallantry and Criminal Conversation, te maken. Dit lanceerde hem op het internationale toneel.
In veel van zijn kunstwerken gebruikt Shonibare herkenbare Afrikaanse prints en textiel. Sommige van deze patronen, zo wordt aangenomen, zijn oorspronkelijk afgeleid van Indonesische batiktechnieken, die door Nederlandse kolonisten naar West-Afrika zijn gebracht. Nederlandse bedrijven exporteren het textiel sindsdien al eeuwenlang naar West-Afrika. Zijn gebruik van dit textiel bevestigt opnieuw de complexiteit van identiteit en cultuur.
Zijn installatiewerk Vacation, geproduceerd in 2002, toont een familie astronauten die ruimtepakken dragen die van dergelijk textiel zijn gemaakt. Het kunstwerk gaat in op tegenstellingen tussen postkolonialisme, de perceptie van een ‘verarmd’ Afrika en geavanceerde wetenschappelijke prestaties van de westerse wereld en de complexiteit van machtsdynamiek in de paradox van gekoloniseerd-kolonisator-ontdekkingsreiziger.
Shonibare’s Scramble for Africa (2003) is een reproductie van de conferentie van Berlijn van 1884/85. Daar verdeelden de Europese leiders het continent Afrika onderling. In het kunstwerk zitten figuren zonder hoofd rond een tafel. De afwezigheid van hoofden kan worden gezien als het verlies van menselijkheid en identiteit van de Europese leider.
Ik wilde deze Europese leiders voorstellen als hersenloos in hun honger naar wat de Belgische koning Leopold II ‘een stukje van deze prachtige Afrikaanse cake’ noemde. Het kunstwerk is ook een onderzoek naar hoe de geschiedenis zich herhaalt. Shonibare zegt: ‘Toen ik het maakte, dacht ik echt aan het Amerikaanse imperialisme en de behoefte in het Westen aan hulpbronnen zoals olie en hoe dit de annexatie van verschillende delen van de wereld voorkomt.’

Ignatius Sancho werd omstreeks 1729 geboren op een slavenschip in de Atlantische Oceaan. Toen het schip eenmaal in Nieuw-Granada aankwam, werd Sancho als slaaf verkocht. Tragisch genoeg stierf zijn moeder niet lang na hun aankomst in de kolonie en er wordt gezegd dat zijn vader zijn eigen leven nam in plaats van als een slaaf te leven. Hij werd naar Engeland gebracht voordat hij twee jaar oud was, waar hij werd verkocht aan drie zussen in Greenwich en daar achttien jaar als slaaf bleef. Ontevreden met zijn gebrek aan vrijheid rende Sancho naar Londen naar Montagu House, het huis van de hertog van Montagu die Sancho had aangemoedigd om te lezen en hem extra aandacht had geschonken tijdens een bezoek aan Greenwich. Terwijl hij in Montagu House was, ontwikkelde Sancho zijn interesse in lezen, poëzie, muziek en schrijven verder.

Sancho wordt vooral herinnerd als componist, schrijver, acteur en abolitionist. Na zijn dood werden zijn brieven gepubliceerd. In deze brieven geeft Sancho een verslag van zijn leven, een vroege beschrijving van slavernij, geschreven vanuit het perspectief van een tot slaaf gemaakte persoon. Sancho’s danschoreografieën, gecreëerd naast zijn eigen muzikale composities, zijn minder goed gedocumenteerd. Hij werkte aan gemeenschappelijke dansvormen in de Georgische samenleving – zoals menuetten, cotillions en countrydansen – die dateren van vóór het Britse ballet.
Zijn danswerken die vandaag de dag nog bestaan, werden oorspronkelijk gepubliceerd in een aantal collecties in de jaren 1770. Momenteel zijn 24 van zijn danswerken beschikbaar in openbare collecties, terwijl er mogelijk meer zijn in grotere of particuliere archieven.
In 1946, 166 jaar na Sancho’s dood, werd Les Ballets Nègres – het eerste Europese zwarte dansgezelschap – opgericht door Richie Riley en Berto Pasuka in Londen. De dansers en staf kwamen uit Jamaica, Trinidad, Ghana, Brits Guyana, Nigeria en Duitsland. Ze vermengden traditionele Caribische en Afrikaanse dansstijlen met moderne dansen en thema’s gerelateerd aan kolonialisme en Afrikaanse en Caribische folklore. Hun eerste seizoen was een run van acht weken die uitverkocht was en zeer succesvol toerde door Europa. Het bedrijf sloot in 1952, omdat ze niet alleen konden leven van de kaartverkoop en financiers weigerden hen te ondersteunen. Hoewel ze pioniers van hun tijd waren, zijn ze nauwelijks erkend in de Europese dansgeschiedenis.

De voormalige Franse tennisser Yannick Noah begon zijn muzikale carrière in 1991 met zijn album Black or What. Het afsluitende nummer Saga Africa werd een populaire zomerhit in Frankrijk en bereikte de status van gouden schijf. Hoewel het grootste deel van het album in het Engels is, zijn de teksten van Saga Africa – gecomponeerd door Noah – een mengeling van Franse en Kameroense uitdrukkingen en bevatten ze ook een eerbetoon aan het Kameroense nationale voetbalteam. Noah werd geboren in 1990 en bracht zijn jeugd door in Kameroen. Hij is de zoon van de Kameroense voetballer Zacherie Noah en zijn Franse vrouw Marie-Claire.
Van zijn album Charango uit 2006 werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht en zijn nummer Aux arbres citoyens stond drie weken op nummer één in de Franse hitlijsten. Het nummer gaat over het beschermen van het milieu en het aanmoedigen van mensen om onze planeet te beschermen. Het wordt vaak gezongen op Franse scholen. In 2010 maakte hij een comeback met zijn achtste album, met daarop de single Angela, opgedragen aan de Amerikaanse politiek activiste Angela Davis. Naast zijn muzikale carrière is Noah vooral bekend als voormalig proftennisser. Tijdens zijn tenniscarrière, die bijna twee decennia besloeg, veroverde hij in totaal 23 titels in het enkelspel en zestien in het dubbelspel. maand. Hij was ook de aanvoerder van het Franse Davis Cup- en Fed Cup-team en in 2005 werd hij opgenomen in de internationale tennishal of fame.

Sport is populairder, professioneler en lucratiever geworden, van de 19de eeuw tot vandaag, en zwarte atleten hebben uitgeblonken. Maar ook al worden ze geprezen om hun sportieve prestaties, zwarte sporters hebben vaak te maken gehad met racisme en vooroordelen van de autoriteiten, supporters en de samenleving in het algemeen. De eerste zwarte atleet die deelnam aan de Olympische Spelen was Constantin Henriquez de Zubiera, als onderdeel van het Franse rugbyteam in Parijs in 1900. Geboren in Haïti, was de Zubiera ook de eerste zwarte Olympische gouden medaillewinnaar toen Frankrijk het rugbytoernooi won.
Twee posters symboliseren het soort vooroordelen waarmee zwarte atleten in de 20ste eeuw werden geconfronteerd. De eerste poster is uit 1950 en promoot de Harlem Globetrotters, een van de meest succesvolle basketbalteams ter wereld. Op de poster werden de Globetrotters beschreven met een racistisch label voorafgaand aan hun wedstrijd in Antwerpen, die werd aangekondigd als een wedstrijd tussen ‘Black and White’.
Deze tweede poster is uit 1978 en adverteert een worstelwedstrijd tussen Bert Mychel en ‘Negro Samson’, een Colombiaanse worstelaar die bekend staat als Billy Samson (echte naam Pedro Murillo). Murillo wordt teruggebracht tot de kleur van zijn huid en zijn naam wordt niet gebruikt. Gedurende de 20ste eeuw hebben zwarte atleten moeten strijden onder deze tegenstrijdige omstandigheden – gevierd voor hun prestaties terwijl ze werden geconfronteerd met tegenslag en racisme. Dit hoofdstuk belicht de persoonlijke en professionele prestaties van vijf zwarte sporters uit de moderne tijd, vertellen hun levensverhalen en belichten hun sportieve successen.

Abebe Bikila was de eerste Ethiopische atleet die een Olympische gouden medaille won, goud pakte op de marathon tijdens de Olympische Spelen van 1960 in Rome terwijl hij op blote voeten liep en een nieuw wereldrecord vestigde. Abebe Bikila werd geboren in Shewa op 7 augustus 1932. Hij verhuisde omstreeks 1952 naar Addis Abeba en voegde zich bij het 5th Infantry Regiment van de Ethiopian Imperial Guard, een elite infanteriedivisie die de keizer van Ethiopië bewaakte. Bikila klom op tot de rang van shambel (kapitein) in het leger.
Bikila deed mee aan in totaal zestien marathons. Hij werd tweede in zijn eerste marathon in Addis Abeba, won twaalf andere races en eindigde als vijfde in de Boston Marathon van 1963. Abebe won zijn tweede gouden medaille op de Olympische Spelen van 1964 in Tokio en werd de eerste atleet die met succes een Olympische marathontitel verdedigde.

In maart 1969 raakte Abebe verlamd door verwondingen die hij opliep bij een auto-ongeluk. Hij herwon wat mobiliteit van het bovenlichaam, maar liep nooit meer. Terwijl hij medische behandeling kreeg in Engeland, nam Abebe deel aan boogschieten en tafeltennis op de Stoke Mandeville Games in Londen in 1970, een vroege voorloper van de Paralympische Spelen. Hij nam ook deel aan een wedstrijd van 1971 voor gehandicapte atleten in Noorwegen en won een cross-country slee-rijden competitie. Abebe stierf in oktober 1973 op 41-jarige leeftijd aan een hersenbloeding in verband met zijn ongeval vier jaar eerder. Hij kreeg een staatsbegrafenis en Ethiopië markeerde ook een nationale feestdag. Tegenwoordig zijn veel Ethiopische scholen, locaties en evenementen naar hem vernoemd, waaronder het Abebe Bikila-stadion in Addis Abeba.

Helmut Köglberger was de eerste zwarte voetballer die voor Oostenrijk speelde en debuteerde in september 1965 in een wedstrijd tegen Hongarije. Köglberger, geboren in Steyr, Oostenrijk in 1946, was de zoon van een Oostenrijkse vrouw en een Afro-Amerikaanse soldaat die deel uitmaakte van de geallieerde bezettingstroepen van na de Tweede Wereldoorlog. Köglberger zei in interviews op latere leeftijd dat hij opgroeide zonder zijn vader te kennen. Zijn professionele voetbalcarrière begon in 1964 toen hij speelde voor Linz Athletic Sport Club (bekend als LASK), die dat seizoen winnaars waren van het Oostenrijkse voetbalkampioenschap. In 1968 verhuisde hij naar FK Austria Wien, die dat seizoen ook het Oostenrijkse kampioenschap won – gedeeltelijk geholpen door Köglberger, die in 1968/69 de topscorer van de competitie was. Tijdens het seizoen 1974/75 keerde hij terug naar LASK en was opnieuw topscorer van de competitie met in totaal 22 doelpunten.
Köglberger speelde 28 keer voor het Oostenrijkse nationale team, scoorde 6 doelpunten en was ook de aanvoerder van het team. Na zijn pensionering als speler leidde hij een aantal Oostenrijkse teams en ondersteunde hij de ACAKORO Football Academy in Nairobi, Kenia. Helmut Köglberger stierf in september 2018, 72 jaar oud.

De Nederlandse sprinter Nelli Cooman blonk uit in het lopen van korte afstanden en won vele kampioenschappen. Ze was in de jaren tachtig tweemaal wereldkampioen en zesmaal Europees kampioen in zestig meter races op indoorkampioenschappen. Cooman, geboren in Suriname in 1964, verhuisde met haar gezin naar Rotterdam in Nederland toen ze acht jaar oud was. Aanvankelijk geïnteresseerd in voetbal, leverde haar loopsnelheid haar de bijnaam ‘Miss Pelé’ op. Als tiener veranderde ze van sport en begon ze met atletiektraining, waarbij ze in 1981 deelnam aan het EK Junioren in Utrecht, waar ze als zevende eindigde op de honderd meterrace. Ze werd een professionele atleet in 1984 en won een bronzen medaille op de 1984 European Indoor Championships in Göteborg.
Twee jaar later, op de Europese indoorkampioenschappen van 1986 in Madrid, won ze een gouden medaille en liep ze de zestig meterrace in zeven seconden, een wereldrecordtijd. Dat jaar werd ze uitgeroepen tot Nederlandse Sportvrouw van het Jaar. Haar wereldrecord bleef tot 1992, maar het is vandaag de dag nog steeds een Nederlands nationaal record. Gouden medailles op de Europese Indoorkampioenschappen volgden in 1987, 1988 en 1989, evenals gouden medailles op de Wereldkampioenschappen Indoor in 1987 en 1989. Nelli Cooman stopte met atletiek in 1995.

Een postzegel ter herdenking van het WK 1994 toont de Zweedse voetballer Martin Dahlin – een formidabele spits die deel uitmaakte van het Zweedse team dat de halve finales van het EK van 1992 bereikte en als derde eindigde op het WK 1994. Martin Dahlin werd geboren in 1968 en groeide op in Lund, een stad in het zuiden van Zweden. Hij was de zoon van een Venezolaanse vader en een Zweedse moeder, die zijn interesse in voetbal aanmoedigden. Hij speelde voor de lokale teams Lunds BK en Malmö FF, voordat hij werd geselecteerd voor het Zweedse nationale team voor de Olympische Spelen van 1988. In 1991 scoorde hij een doelpunt in zijn debuut voor het Zweedse nationale team, een van de eerste zwarte spelers die het land vertegenwoordigde.

In de jaren negentig speelde Dahlin clubvoetbal in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In 1993 won hij de Gouden Bal (Guldbollen), een prijs voor de beste Zweedse speler van het jaar, nadat hij zeven doelpunten had gescoord in WK-kwalificatiewedstrijden. Op het WK 1994 scoorde hij nog eens vier doelpunten in het toernooi waarmee Zweden de 3de plaats bereikte. Zijn zestig interlands en 29 goals voor Zweden plaatsen hem in de top tien Zweedse doelpuntenmakers aller tijden.

De Britse bokser Nicola Adams schreef op 9 augustus 2012 geschiedenis door als eerste vrouw een gouden medaille te winnen in het boksen op de Olympische Spelen. Adams’ overwinning in het vlieggewichttoernooi was opnieuw een historisch moment in haar carrière.
Adams, geboren in Leeds, West Yorkshire, begon in haar jeugd met boksen en won haar eerste gevecht op dertienjarige leeftijd. Tijdens de vroege stadia van haar bokscarrière worstelde Adams met het vinden van financiering – deels vanwege het gebrek aan erkenning voor vrouwenboksen. Gedurende deze tijd werkte ze als bouwvakker en figurant voor tv-shows, terwijl ze haar opleiding handhaafde. Pas in 2009 steunde het Internationaal Olympisch Comité de financiering van boksen voor vrouwen.
Met haar Olympisch goud in 2012 was Adams de eerste openlijk LGBTQ+ atleet die een Olympische boksmedaille won. Elf jaar eerder, in 2011, was ze de eerste vrouwelijke bokser die ooit Engeland vertegenwoordigde in een gevecht tegen een Ierse bokser. In 2007 werd ze de eerste Engelse vrouwelijke bokser die een medaille won op een groot toernooi en zilver pakte op de Europese kampioenschappen in Denemarken.
Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro verdedigde Adams haar titel door goud te winnen. In 2016 was ze de regerend Olympisch, Wereld- en Europese Spelen kampioen vlieggewicht, nadat ze alle mogelijke amateurkampioenschappen had gewonnen. In 2017 werd Adams professional en werd in 2019 de WBO-kampioen. Later dat jaar stopte ze met boksen.
Deze tentoonstelling is gemaakt als onderdeel van Europeana’s Black History Month.
Bron: Europeana


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder