Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Gestolen archief terug

30 oktober 2021 Siebrand Krul

Begin oktober heeft het Rijksarchief in België meer dan 550 documenten die tussen 1980 en 2001 werden gestolen door een georganiseerde bende teruggegeven aan Frankrijk. Bij de stukken zit een brief van Lodewijk XIII uit 1628 over het beleg van La Rochelle. Spijtig genoeg hadden de daders vooraleer ze werden opgepakt reeds duizenden archiefstukken verkocht aan privépersonen. Het Rijksarchief roept daarom mensen die twijfelen over aangeschafte archiefstukken op om te reageren.

Net zoals voor ander cultureel erfgoed bestaat ook voor archief een nationale en internationale ‘trafiek’. Zo werden tussen 1980 en 2001 in verscheidene Belgische en Franse archiefdiensten documenten gestolen door een georganiseerde bende en vervolgens illegaal verkocht in België en Frankrijk.

Dankzij de opmerkzaamheid van het personeel van het Rijksarchief Luik werden de dader van de diefstallen en zijn medeplichtigen – Belgische en Franse helers – opgepakt en veroordeeld. De Gerechtelijke Politie nam in de woning van de daders meer dan twee ton documenten in beslag. De stukken dateerden in de meeste gevallen uit de periode van de Franse Revolutie, het Consulaat en het Keizerrijk. Ze werden overgebracht naar het Rijksarchief.

Op 5 oktober 2021 heeft het Rijksarchief aan de ambassadeur van Frankrijk, mevrouw Farnaud-Defromont, meer dan 550 documenten overhandigd die werden ontvreemd uit het Franse Nationaal Archief en de Geschiedkundige Dienst van Defensie in Vincennes. De meest opmerkelijke stukken? Een brief die Lodewijk XIII schreef aan kardinaal Richelieu tijdens het beleg van La Rochelle (1628), honderden paspoorten die in de Napoleontische tijd en tijdens de Restauratie nodig waren om binnen Frankrijk te kunnen rondreizen, stukken over de Duitse aanwezigheid in de Elzas, documenten van een orgelbouwer, afkomstig uit de Archives nationales du Monde du travail, en akten over de inschrijving van de schepen van de Franse koopvaardijvloot.

Begin 2021 gaf het Rijksarchief al een 600-tal documenten terug die door dezelfde daders waren ontvreemd uit de archiefdienst van het departement Marne. Diefstal van archief brengt ernstige schade toe aan het nationaal erfgoed. Frankrijk en België zetten dan ook sterk in op diefstalpreventie en op de teruggave van cultureel erfgoed. Ook vandaag nog neemt het Rijksarchief regelmatig een kijkje op online verkoopplatformen en websites van veilinghuizen. Zo nodig wordt in samenwerking met de politie actie ondernomen om documenten te recupereren.

Als je twijfelt aan de oorsprong van archief dat je bewaart of dat op internet te koop staat, aarzel dan niet om het Rijksarchief te contacteren zodat kan worden nagegaan of het al dan niet gaat om een stuk uit onze collecties. Wettelijk gezien behoort overheidsarchief toe aan de overheid. Het is onvervreemdbaar en mag niet worden verkocht of gekocht, noch verworven door schenking, legaat of verjaring, ongeacht het feit of de verkoper het te goeder trouw had verkregen.
Bron: Rijksarchief in België


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder