Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Waterstrijd

11 oktober 2021 Siebrand Krul

De watersnood halverwege juli dit jaar heeft ook schade toegebracht aan archieven. Waar overheidsdiensten in België archieven bewaren, vallen ze onder toezicht van het Rijksarchief in België. Zo waren ambtenaren van deze dienst sinds 16 juli aanwezig op de plaats van de overstromingen. In Eupen namen ze deel aan de noodredding van de archieven van de Duitstalige Gemeenschap. Sommige van de getroffen gebieden waren verscheidene dagen moeilijk toegankelijk.

Zo stonden in Verviers, Limbourg en Wanze depotruimtes vol archieven meer dan 72 uur onder water. Ook in de rechtbanken zijn er, met de steun van de Regie der Gebouwen, reddingsoperaties aan de gang. Archivarissen selecteren ter plaatse welke archieven best vernietigd worden, en welke gerestaureerd moeten worden in functie van de continuïteit van de dienstverlening. Ze geven ook advies over wie te contacteren om de aantasting van de documenten een halt toe te roepen en nadien in te zetten op restauratie. In sommige gevallen wordt geholpen de documenten te drogen, wanneer de waterschade recent (ongeveer 36 uur) of beperkt is.

Zoals je soms op muren langs rivieren kunt zien hoe hoog ooit het water is gekomen, zo tonen ook deze archiefboeken de dramatische waterstand.

In België is het met overheidsdiensten al gauw een onontware spaghetti van instellingen en bevoegdheden, maar opvallend genoed valt de onbegrijpelijke stroperigheid daarvan weg wanneer sprake is van een noodsituatie. En die was er met de overstromingen. Rap werd besloten wat bevroren moest worden, en wat wel en wat niet gerestaureerd.
De schade is aanzienlijk en honderden kubieke meters archief zijn overstroomd, weggespoeld door de buiten hun oevers tredende rivieren, of modderig en gedestructureerd achtergebleven. Voor sommige archieven kan alleen maar worden vastgesteld dat ze totaal verloren zijn. Het Rijksarchief in Luik, het gebied van de watersnood, wil nu beter in kaart krijgen waar ze ruimtes kunnen huren voor het vriesdrogen van getroffen archieven.
Bron: Rijksarchief in België


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder