Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Zwolse behangsels

14 september 2021 Siebrand Krul

Bij toeval is een unieke interieurbetimmering met wandbespanningen in Zwolle aangetroffen, hoogst waarschijnlijk uit de jaren 1790. Het betreft een rijk gedecoreerde betimmering met geschilderde behangsels waarin de kleur blauw de boventoon voert, vandaar de naam Blauwe Kamer. Het vertrek is waarschijnlijk omstreeks 1790 gemaakt. Interieurs met geschilderde decoraties op de betimmering, zoals bij de Blauwe Kamer, zijn zeldzaam. In Nederland zijn slechts twee vergelijkbare interieurs uit de periode rond 1800 bewaard gebleven.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de Blauwe Kamer tot 1951 het decor was van de achterkamer van het voorhuis van Diezerstraat 39 in Zwolle. De betimmering is in dat jaar onder leiding van de architect C.W. Royaards met toestemming van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit het pand verwijderd. Na enige tijd in Elburg opgeslagen te hebben gelegen, is de betimmering naar het Drostenhuis in Zwolle getransporteerd om in het museum te worden gebruikt voor een stijlkamer in Lodewijk XVI-stijl. In 1955 staakten de plannen, vermoedelijk zowel om praktische als om financiële redenen. Sindsdien lagen de onderdelen in het depot van voormalige Stedelijk Museum Zwolle. De collectie is inmiddels in beheer overgegaan naar het Historisch Centrum Overijssel.

(Coproductie van Maxx Folmer, Hans Westerink, Welmoed Kreb, dito openingsbeeld en detail daarvan)

Het merendeel van de onderdelen van de betimmering, de geschilderde behangsels en bovendeurstukken en de penantspiegel zijn bewaard gebleven. De betimmering is nagenoeg compleet, op enkele kleine onderdelen na. Alleen de bekroning van de penantspiegel, bestaande uit verguld houtsnijwerk en een ingelijst gipsen afgietsel, is beschadigd en door houtworm aangetast. De schilderingen op doek (vier behangsels en twee bovenstukken) zijn in redelijke staat en op één baan van de behangsels na compleet. De stucdecoraties tegen het plafond en de schoorsteensteen alsmede de deuren zijn vermoedelijk in Diezerstraat 39 achtergebleven en nadien verdwenen.

De interieuronderdelen zijn onderzocht, gedocumenteerd en gefotografeerd. Ook zijn de foto’s van de interieuronderdelen in huidige staat (in kleur) geprojecteerd over de (zwart-wit) foto van de situatie op locatie in 1938. Vervolgens zijn de stukken in het depot van Historisch Centrum Overijssel opgeslagen. Voor toekomstig gebruik is een restauratie noodzakelijk.
Video: https://youtu.be/iFg2mm77xoY
Bron: Gemeente Zwolle


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder