Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Wie was Maring?

10 augustus 2021 Siebrand Krul

Deze naam zal de meeste mensen, ook Nederlanders, niets meer zeggen, zijn echte naam trouwens ook niet, in China daarentegen is Maring (uitgesproken als Maling) nog steeds een nationale beroemdheid, wiens tronie zelfs op een chinees bankbiljet prijkte. Zijn echte naam is Henk Sneevliet, in 1883 geboren als zoon van een Rotterdamse sigarenmaker.

Als negentienjarige sloot hij zich aan bij de Sociaal-Democratische-Arbeiderspartij van Troelstra. Zijn hele leven zou hij trouw blijven aan het ideaal van de verheffing van het proletariaat, als socialist, communist, trotskist en marxist. In 1913 vertrok hij naar Nederlandsch-Indië waar hij meehielp aan de oprichting van de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (in 1924 omgedoopt tot Partai Kommunis Indonesia).

Henk Sneevliet, in 1920 geportretteerd door Johan Merkelbach.

Namens de ISDV woonde Sneevliet in 1920 in Moskou het tweede congres bij van de Komintern, waarmee Lenin de wereldwijde revolutionaire klassenstrijd wilde stimuleren. Daar maakte hij zo’n indruk op Lenin dat deze hem verzocht naar Shanghai te gaan om te helpen bij de oprichting van een Chinese communistische partij. Sneevliet ging akkoord en vertrok onder het pseudoniem Maring naar Shanghai en was daar getuige hoe op 23 juli 1921, nu precies honderd jaar geleden, een vijftigtal bevlogen studenten en intellectuelen in een leegstaande meisjesschool de geboorte van de Chinese Communistische Partij wereldkundig maakte.

Henk Sneevliet afgebeeld op een Chinees bankbiljet van 100 yuan.

Een van de oprichters was de toen 28-jarige student Mao Zedong. Sneevliet adviseerde hem en zijn kameraden zich vooral te richten op het voeren van propaganda onder de miljoenen kansloze boeren en aansluiting te zoeken bij de Chinese Nationalistische Partij, de Kwomintang, van Sun Yat-Sen, omdat hij wel inzag dat Mao en de zijnen voorlopig geen schijn van kans hadden. Zijn adviezen zijn ter harte genomen en de Chinezen zijn hem nu nog steeds daarvoor dankbaar, omdat zij zich realiseren dat zijn raad in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de totstandkoming van de Communistische Volksrepubliek China.
Ben Speet

Openingsbeeld: Henk Sneevliets Revolutionair Socialistische (Arbeiders) Partij was in 1933 een van de tientallen partijen die meededen aan de Tweede Kamerverkiezing. Dit biljet verwijst naar zijn kritiek op de gewelddadige wijze waarop de regering een einde had gemaakt van de muiterij op het oorlogsschip De Zeven Provinciën in februari 1933.

Lees ook de andere helft van dit artikel, plus nog veel meer boeiende historische artikelen, in de nieuwe G/GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder