Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Portolaankaarten

10 augustus 2021 Siebrand Krul

De Vlaamse regering heeft een zeeboek, bewaard in de Antwerpse erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, opgenomen op de officiële lijst van topstukken en erkent zo de bijzondere historische waarde van dit document. Van dit soort navigatieboeken zijn maar weinig exemplaren bewaard omdat ze op zee snel beschadigd raakten.

Zeelui gebruikten deze zogenoemde portolaankaarten tot het einde van de 16de eeuw om zich te kunnen oriënteren aan de hand van opvallende oriëntatiepunten aan de kustlijnen: rotsformaties, riviermondingen, kerktorens… De kaarten werden aangevuld met geschreven informatie over zandbanken, peildieptes, boeien en ankerplaatsen.
Dit exemplaar beschrijft de volledige Europese kust tussen Helgoland (Denemarken) en Cadiz (Spanje) en biedt de oudst bekende, accurate voorstelling van de Scheldemonding en de kustgebieden van de Nederlanden.

Het moet geschreven zijn vóór 1570. Het waddeneiland Bosch dat in dat jaar bij de Allerheiligenvloed verdween, staat namelijk nog ingekleurd en opgemeten. Het is daardoor ouder dan een zeer verwant exemplaar dat in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel bewaard wordt en de in 1587 te Amsterdam gedrukte Caerte vander Oost ende West Zee van Goeyvaert Willemsen. Het zeeboek is integraal en in hoge resolutie te bekijken via https://www.consciencebibliotheek.be/nl/zeeboek
Luc Minten


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder