Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Ourthe-akten

06 juli 2021 Siebrand Krul

Op 17 mei 2021 stelde een vrouw uit Hoei spontaan voor aan het Rijksarchief Luik om 44 uittreksels terug te bezorgen van overlijdensakten van soldaten van het Ourthedepartement. Deze documenten werden vermoedelijk in de jaren 1980 of 1990 uit het Rijksarchief meegenomen of gestolen. Het Rijksarchief roept daarom opnieuw op om als je archieven bezit, contact op te nemen.

Archieven als de overlijdensakten behoren immers tot de publiekrechtelijk archieven. Dat is wettelijke noodzaak, maar ook dienstbaar aan de publieke zaak: begin mei zette het Rijksarchief bijvoorbeeld een databank online met de dienstplichtigen van het Ourthedepartement in de jaren 1794-1814. Nadat ze hierover een artikel had gelezen, besliste een dame uit Hoei op 17 mei 2021 om aan het Rijksarchief Luik 44 uittreksels terug te bezorgen van overlijdensakten van soldaten van het Ourthedepartement. De documenten waren ontvreemd of gestolen uit het Rijksarchief, waarschijnlijk in de jaren 1980 of 1990, en vervolgens openbaar verkocht. De dame in kwestie had ze geërfd van een oom met een grote passie voor de geschiedenis van Hoei.

Het Rijksarchief Luik.

Het Rijksarchief Luik nam de documenten dankbaar in ontvangst. De historische waarde van dergelijke uittreksels van overlijdensakten is niet te onderschatten. Ze bevatten de naam van de overledene, geboorteplaats, datum van overlijden, naam van het ziekenhuis dat het overlijden certificeerde, doodsoorzaak, enz.
Indachtig de plicht om publiekrechtelijke archieven, als deel van het openbaar domein, moeten teruggegeven worden, werden afgelopen april meer dan 600 oude openbare documenten in beslag genomen bij een particulier die ze probeerde te verkopen.
Heb jij publiekrechtelijke archieven in jouw bezit of heb je gemerkt dat overheidsarchief op het internet of elders te koop wordt aangeboden? Neem contact op met een Rijksarchief in je buurt.
Bron: Rijksarchief Luik


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder