Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Koninklijke tijgerjacht

06 juli 2021 Siebrand Krul

De Spaanse koning die een olifant neerschiet, de vorst van Liechtenstein die een Roemeense beer neerlegt, de Nederlandse koning die jaagt op everzijnen op zijn kroondomein: alom ophef. Hoe anders ging dat in 1911, toen het Britse koningspaar India bezocht en tientallen tijgers, beren, neushoorns en luipaarden afschoot. De trotse verslagen vertellen niet of de wonderlijke schiettalenten van George V eigen verdiensten waren.

George V (1865-1936), koning van Groot-Brittannië en Ierland vanaf 1910, ging in 1911 naar India om op 12 december 1911 in een grote durbar in Delhi tot keizer van India te worden gekroond. De durbar werd in het noordwesten van Delhi opgebouwd; een een stad van tenten verspreid over tientallen vierkante kilometers. In het midden van het kamp stond het paviljoen van de koning, verspreid over 85 hectare.

Koning George V en koningin Mary op het schip naar India.
Het koninklijk gezelschap komt Delhi binnen

Kampen van ambtenaren en Indiase prinsen waren gerangschikt in volgorde van prioriteit. Het kamp had een eigen spoorlijn die het verbond met het amfitheater waar de durbar werd gehouden. Er werden 64 kilometer nieuwe wegen en tachtig kilometer lange waterleidingen aangelegd.

Koningin Mary rijdt langs erewachten op weg naar Delhi.
Een militaire parade in Delhi ter ere van de Engelse koning en koningin.
Het Imperial Cadet Corps verzamelt zich buiten het treinstation van Delhi.

Het koninklijk paar arriveerde in Coronation Park in hun kroningsgewaden, de koning-keizer droeg de keizerlijke kroon van India met acht bogen, met 6.170 geslepen diamanten, en bedekt met saffieren, smaragden en robijnen.

Koning George en koningin Mary komen aan bij de kroning in een durbar in Delhi.
Aan onderdanige plichtplegingen, althans van de Indiërs, geen gebrek.
Koning en koningin op het balkon van het Rode Fort in Delhi.

De ceremonies omvatten een 101-saluutschoten, parades, eerbetuiging door heersers van prinselijke staten, uitreiking van medailles aan militaire functionarissen en de proclamatie.
Het Britse koningshuis ontving hulde van de lokale heersers; er ontstond controverse toen de Gaekwar van Baroda, Maharaja Sayajirao III, het koninklijk paar benaderde zonder zijn sieraden om, en na een simpele buiging keerde hij hen de rug toe bij het verlaten. Zijn actie werd destijds geïnterpreteerd als een teken van onenigheid met de Britse overheersing. Dat werd in Engelse kringen als hoogst ongepast ervaren: de Indiërs dienden zich onderdanig te gedragen.

De Nizam van Hyderabad betoont eer aan de koning en koningin in een durbar van Delhi.
Koning en koningin begroeten de toeschouwers in Bombay.
Koning George V (midden rechts) inspecteert een gedode tijger, zittend op een olifant.

De durbar van Delhi markeerde een soort keerpunt, aangezien koning George V deze gelegenheid gebruikte om de verplaatsing van de hoofdstad naar Delhi aan te kondigen. Dit leidde tot een enorme bouwwoede voor de nieuwe stad. De hoofdstad was bedoeld om de grootsheid van het Mughal-rijk te herscheppen, met een nieuwe klassieke westerse sfeer. Maar binnen 36 jaar na de Delhi Durbar moesten de Britten India verlaten.

De koning mikt op een tijger terwijl zijn olifantendrijver zijn oren bedekt. De vorst beschikt over bovenaardse talenten om een zo schuw dier als een tijger neer te schieten, al is deze dan ook met hompen vlees gelokt.
De koning laadt zijn geweer tijdens de tijgerjacht. Nouja, hij laat dit doen.
Het -volledig Europese- jachtgezelschap pauzeert voor een maaltijd.

Na de ceremonie werd een bezoek aan Nepal georganiseerd om deel te nemen aan een plezierjacht op tijgers en neushoorns voor koning George. Hoewel de koning Tribhuvan Bir Bikram Shah op 11 december 1911 plotseling overleed, werd besloten door te gaan met de jachtvoorbereidingen.

Het jachtgezelschap steekt een rivier over.
Het jachtgezelschap bij een neergelegde neushoorn.
De koning geeft een gewonde tijger het genadeschot. De olifantendrijver denkt er het zijne van.

Tijdens deze tien jachtdagen doodden de koning en zijn gezelschap achttien neushoorns, 39 tijgers, vier lippenberen, verschillende stekelvarkens en luipaarden. De roofdieren werden gelokt met vee dat aan de randen van de jungle was vastgebonden.

De jachtopbrengst: dode tijgers, beren en een neushoorn.
De koning poseert naast een enorme Bengaalse tijger die hij heeft neergeschoten.
Het jachtgezelschap van de koning doodde zestig neushoorns en tijgers tijdens een tiendaagse jachtexpeditie.
Op een andere foto staat een bediende naast een ’tas’ met zeven tijgers, twee neushoorns en twee beren.

Een jonge levende neushoorn werd hen aangeboden door de premier van Nepal en op transport gezet naar de London Zoo. De gebeurtenissen zijn vastgelegd op foto’s die zijn gevonden in drie albums die zijn bewaard in de bibliotheek van de Royal Commonwealth Society (University of Cambridge) en de Australian National University.

Dit was het jachthuis, bedekt met tijgervellen en trofeeën van de jacht in Nepal.
De maharadja stak maanden in de voorbereiding van het bezoek van de koning en prepareerde kilometerslange wegen door de jungle.
De Maharadja had 645 olifanten klaarstaan ​​voor de jachtexpeditie.

Het is niet bekend hoe alle trofeeën werden verdeeld, maar vier van de tijgervellen werden geschonken aan nationale musea in het Verenigd Koninkrijk – Londen, Edinburgh, Cardiff en Dublin – en vier aan provinciale musea – Exeter, Norwich, Leicester en Bristol.

Volgens de verslagen schoot de koning een tijger en meteen daarna een tweede ‘alsof het een konijn was.’
Het jachtgezelschap trekt verder en ondertussen sporen bedienden de door de koning aangeschoten tijger op, brengen hem naar zijne majesteit voor de beslissende kogel.

De Britse diplomaat en natuuronderzoeker Brian Houghton Hodgson die deelnam aan de jachtexpeditie, documenteerde meer dan 560 soorten vogels (met 9.500 exemplaren), 900 zoogdieren en 80 reptielen.
Bron: Rare Historical Photos/Hulton Archive/Getty Images/Isabel InfantesSWNS.com

Openingsfoto: De koning controleert of de dieren wel echt dood zijn.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder