Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Legerkamp Spijk

16 juni 2021 Siebrand Krul

Bij archeologisch onderzoek in de Beijenwaard bij het Gelderse Spijk zijn verschillende interessante vondsten gedaan die een goed beeld geven van het soldatenleven aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog, midden 17de eeuw. In opdracht van Rijkswaterstaat legde archeologisch onderzoeksbureau RAAP een groot aantal restanten bloot van een zogeheten circumvallatielinie uit die tijd.

Er wordt een nieuwe overnachtingshaven bij Spijk aangelegd en in dat kader wordt het archeologisch onderzoek gedaan. Proefsleuven, in 2018 gegraven, wezen uit dat het een en ander verwacht mocht worden: de circumvallatielinie, een steenfabriek, loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog en een historische dijk.

De situatie ter plaatse. Een fel betwist gebied.

Blokkade
Van de vier verschillende vindplaatsen zijn met name de overblijfselen van de circumvallatielinie bijzonder. Deze linies, die bestonden uit versterkingen en loopgraven of grachten, werden meestal rond steden aangelegd. Ze dienden om te voorkomen dat vijandelijke legers versterkingen en voorraden ontvingen. De aangetroffen resten maakten deel uit van een circumvallatielinie rondom de Schenkenschans, op tegenwoordig Duits grondgebied. Bij Spijk maakte een kampement met een leger van 3.000 man onderdeel uit van de linie.

Een gevonden kan, tamelijk ongeschonden.

Duizenden vondsten
Eric Norde van archeologisch onderzoeksbureau RAAP over de vondst van de restanten van de linie: ‘De Tachtigjarige Oorlog is een zeer bepalende periode in de Nederlandse geschiedenis. Het mooie is dat we deze vondsten nauwkeurig kunnen dateren. De linie is aangelegd en gebruikt in 1635/36 tijdens het Beleg van Schenkenschans door het Staatse leger van prins Frederik Hendrik van Oranje.

Musketkogels.

Het aantal vondsten loopt in de duizenden: van munten en musketkogels tot kookgerei en vrijwel volledige uitrustingen. We vonden ook overblijfselen van een soldaat, een jongeman tussen 17 en 22 jaar oud. Bij elkaar geven de vondsten een compleet beeld van het leven van gewone soldaten in die tijd: door de vondst van de resten van één van hen kom je vrijwel letterlijk oog in oog met de Tachtigjarige Oorlog.’

Soldaten waren straffe rokers.

De archeologische werkzaamheden bij Spijk duren nog tot najaar 2021. Alle vondsten worden schoongemaakt, gecategoriseerd en bestudeerd. Uiteindelijk zullen ze worden overgedragen aan het archeologisch depot van provincie Gelderland.

Waterput.

Overnachtingshaven Spijk
Rijkswaterstaat legt in de Beijenwaard bij Spijk een overnachtingshaven aan voor binnenvaartschippers. Naast vijftig reguliere ligplaatsen komen er twee ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen. Ook komen er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom.
Bron: Rijkswaterstaat. Foto’s: RAAP

Openingsbeeld: De stookplaats.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder