Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Sluikpers

05 mei 2021 Siebrand Krul

Abraham is de naam van de online catalogus van CegeSoma, het Belgische documentatiecentrum voor de wereldoorlogen. Daarin vind je een overzicht van de clandestiene pers gedurende die oorlogen, en van de gecensureerde pers tijdens de Eerste Wereldoorlog, de zogeheten sluikpers.

Je krijgt het best toegang tot Abraham via
https://anet.be/submit.phtml?UDses=119057859%3A544166&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=%25Start:bopwexe&UDopac=opacbnc&UDextra=
Dit instrument omvat, in een vrij raadpleegbare databank de Belgische dagbladen die tussen 1800 en 2020 verschenen en in meer dan honderd bibliotheken en documentatiecentra in Vlaanderen en Brussel bewaard worden. Tot nu toe zijn meer dan 11.000 dagbladtitels beschreven. 849 daarvan staan nu in verbinding met The Belgian War Press.
Dit onderdeel van het repertorium geeft alle dagbladen van de website The Belgian War Press alfabetisch weer. Het vormt een verdere verrijking van de zoekinstrumenten van de CegeSoma-website. Meer over de oorsprong en de vele functionaliteiten van de website The Belgian War Press vind je via
https://www.cegesoma.be/nl/de-sluikpers-en-de-gecensureerde-pers-van-de-twee-wereld-oorlogen-war-press

Elk dagblad wordt via een tiental specifieke categorieën beschreven. Die hebben meer bepaald betrekking op de verschillende titels van de krant in kwestie, de uitgevers, de plaats en data van verschijning en de taal. De beschrijving omvat ook meerdere trefwoorden over de aard van het dagblad (bij voorbeeld: communistische pers, sluikpers, enz.) en vaak ook de regio waar het dagblad verdeeld werd. De categorie ‘toegankelijkheid’, tot slot, leidt rechtstreeks naar de website The Belgian War Press.
Misschien nog interessanter: via filters kan je voorafgaand selecties uitvoeren op de 849 titels volgens de aard van de krant (meer dan dertig categorieën), de taal, de bewaarplaatsen van de originelen, de jaren van verschijning en de drager.
Abraham biedt dus niet alleen een nieuwe toegang tot de pers van de beide wereldoorlogen die via The Belgian War Press kan geconsulteerd worden, maar is ook een aanvulling van de website van het CegeSoma.
https://warpress.cegesoma.be/nl


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder