Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Poen of fatsoen?

05 mei 2021 Siebrand Krul

De gemeenteraad van Rotterdam gaat niet akkoord met het huidige plan om het recreatieoord Hoek van Holland, het oudste vakantiepark van Nederland, te verkopen aan een commerciële partij. Burgemeester en wethouders kwamen afgelopen november met het plan om het recreatieoord te moderniseren tot een vier-seizoenbadplaats. Maar de recreanten waren daar niet blij mee. Zij vreesden voor het verdwijnen van de informele familiesfeer en de sloop van hun vakantiehuisjes.

In de gemeenstelijke commissievergadering werd gesteld dat er geen garantie is dat de bewoners van de huisjes en caravans op termijn niet weg moeten. Er is nu aan de wethouders Kurvers en Kasmi gevraagd om te kijken hoe dat wél gegarandeerd kan worden. De raad wil ook een lijst met alternatieve plannen. Het verzet bundelt zich achter de pakkende kreet ‘poen of fatsoen’.

Luchtopname van Recreatieoord Hoek van Holland.

Het nieuws over de bedreiging voor dit oudste vakantiepark van Nederland werd ook opgepakt door erfgoedorganisaties en de landelijke media. Zo deed Stichting Het Cuypersgenootschap afgelopen week een voorstel aan het stadsbestuur van Rotterdam hoe het vakantiepark, dat onlangs is benoemd tot ‘Echt Rotterdams Erfgoed‘ behouden kan blijven.

Oude ansichtkaart van Recreatieoord Hoek van Holland.

Volgens de Stichting kan dit door een bestemmingsplan vast te stellen waarbij de indeling van het terrein met de objecten worden verankerd. ‘Wel moet dan bij verkoop van het terrein als voorwaarde worden opgenomen dat er een bestemmingsplan wordt opgesteld waarbij de bestaande kleinschalige bebouwing met huisjes gehandhaafd blijven,’ stelt Leo Dubbelaar, secretaris van de stichting. ‘Voor enkele oorspronkelijke huisjes kan de monumentenstatus worden aangevraagd met instemming van de gebruiker.’

Bij het tv-programma ‘Kassa’ werd aandacht besteed aan de verkoop met de toepasselijke slogan ‘Hoe Rotterdam kiest voor poen in plaats van fatsoen.’ Bekijk hier de uitzending: https://www.npostart.nl/BV_101404366

Het zieltogende bestaan van oude campings en vakantieparken speelt door heel Europa. Ze zijn lastig rendabel te houden, op onderhoud wordt bezuinigd waardoor ze nogal eens een verwaarloosde indruk geven. Nieuwe generaties vakantiegangers gaan bovendien liever goedkoop met een vliegtuig naar verdere bestemmingen. Je zou zeggen, in deze coronatijden: daar liggen weer kansen.
Bron: Erfgoedstem/Rijnmond

Openingsbeeld: De tennisbaan van Recreatieoord Hoek van Holland waar prinses Juliana gebruik van maakte tijdens haar jeugd.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder