Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Vloggen voor erfgoed

03 mei 2021 Siebrand Krul

Vorig jaar zette de Heemkundekring ‘De Kommanderij’ uit Gemert een nieuw project op. Door gidsen te laten interviewen door vloggende jongeren proberen ze het lokale erfgoedverhaal te laten optekenen vanuit de ervaring van de lokale jeugd. Door deze filmpjes duurzaam te ontsluiten, bewaren ze niet alleen het verhaal, maar betrekken ze ook een nieuwe generatie bij de heemkundekring. Susan Fransen van de Heemkundekring vertelt erover.

Heemkundekringen zijn kwetsbare instellingen, dat is met corona maar weer eens gebleken. Er lopen veel ouderen rond en het is belangrijk om de kennis van deze groep over te dragen op nieuwe generaties. Als heemkundekring moeten we dus beleid maken om te komen tot een ploeg van deskundige leden, die zorg dragen voor de toekomst van de heemkundekring. Het is daarbij belangrijk dat de huidige deskundigen om zich heen kijken of ze mogelijkheden zien om hun deskundigheid met anderen te delen en/of over te dragen aan andere, bij voorkeur jongere leden. Dat moet dan wel gebeuren op een eigentijdse manier.
Daarom hebben we een cursus vloggen georganiseerd voor jongeren van elf tot en met zestien jaar. Vloggers zijn jongeren die vanuit hun slaapkamer of thuisstudio video’s maken. Daarin vertellen ze hun publiek wat hen bezighoudt. Het leek ons dan ook interessant om het erfgoed niet op onze manier te vertellen, maar juist op een manier die jongeren aansprak. Juist door op deze manier met het erfgoed aan de slag te gaan legden we onze verhalen op een hele nieuwe manier vast voor de toekomst. Daarbij werken we ook nog eens aan meer digitale content voor onze kanalen.

De poster die gemaakt werd voor de vlogcursus van Heemkundekring de Kommanderij. (Bron: Heemkundekring de Kommanderij Gemert)

Leren vloggen

De cursus bestond uit drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst gingen de deelnemers naar buiten en in het dorp op zoek naar vastgestelde erfgoedlocaties, twee beelden en het kasteel. Bij elke locatie stond een deskundige vanuit de heemkundekring die door de deelnemers geïnterviewd werd. Aan de hand van de informatie maakten de deelnemers een filmpje. Zo vertelde Paul Verhees over Hendrik van Eijnatten, de kasteelheer van Gemert, en trad hij als figurant op in de vlog over dit verhaal.
In de tweede bijeenkomst leerden de deelnemers hoe ze hun gemaakte filmpjes konden editen tot een leuke vlog. Vooral dit deel van de cursus werd door de jongeren zeer gewaardeerd. Filmpjes maken konden ze al wel, maar hoe ze deze konden bewerken tot een nog beter resultaat behoorde bij bijna alle deelnemers tot een van de voornaamste leerdoelen aan het begin van de cursus. De uitkomsten werden in de laatste bijeenkomst per groepje aan ouders en vrienden gepresenteerd. Bij deze presentatie waren ook de lokale omroep en de lokale krant aanwezig. De volledige presentatie:
https://www.youtube.com/watch?v=vY_dIMkX-mU
is uitgezonden en er is een mooi persbericht in de lokale krant geplaatst. De vlogs van de jongeren zijn ook geplaatst op de kanalen van het jongerenwerk, de Bibliotheek en de heemkundekring. ‘Door lokaal samen te werken konden we gebruik maken van de kracht van alle organisaties en konden we de kosten delen.’ Aldus Susan Fransen.

De heemkundekring is altijd op zoek naar nieuwe ideeën, en wil nog actiever worden in de samenleving. Daarin zoekt ze naar innovatie, die juist door jongeren kan worden ingebracht en waarmee de vereniging zich kan ontwikkelen. Ze kwamen terecht bij de Bibliotheek De Lage Beemden en Jongerenwerk Gemert-Bakel. Lokaal samenwerken met op jongeren gerichte organisaties vergroot de kansen op succes en tenpert de kosten. Zo is de marketing verlopen via de Bibliotheek. Zij hebben daar namelijk een medewerker voor. De jongerenwerker is deskundig op het gebied van editen. Ook werden de workshops steeds op een andere locatie gehouden zodat de deelnemers kennis maakten met alle organiserende instellingen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie deelde in de kosten, vanuit een fonds voor projecten die beogen om jongeren enthousiast te maken voor erfgoed. Ook voor kleinere projecten kun je hier een aanvraag indienen. Dat leverde € 4.000 op.
Het resultaat stemt tevreden en biedt volop kansen voor uitbouw in de toekomst. De heemkundekring heeft het gevoel dat ze op deze manier een nieuwe generatie mee kan nemen in het erfgoedverhaal. Een ander voordeel is ook dat wanneer een jongere filmpjes maakt, de ouders, opa’s en oma’s deze filmpjes ook bekijken en op die manier ook weer in aanraking komen met de heemkundekring. En natuurlijk levert het een hoop mooie filmpjes op, waarmee het verhaal van Gemert digitaal en duurzaam kan worden bewaard.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de website van heemkundekring ‘De Kommanderij’:
https://www.heemkundekringgemert.nl/documentatie/verhalen/vloggen/
Bron: Erfgoedstem/Erfgoed Brabant/BrabantCloud/www.erfgoedbrabant.nl. Openingsbeeld: RTL


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder