Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

De pokkenuitbraak in Boston

14 april 2021 Siebrand Krul

Deze maand driehonderd jaar geleden, in 1721, beleefde Boston de ergste uitbraak van pokken (ook bekend als variola). 5.759 van de ongeveer 10.600 inwoners raakten besmet, 844 stierven tussen april 1721 en februari 1722. Het leidde tot grootscheepse inentingen, en tot heftige discussies over al of niet ingrijpen in Gods ordening.

De uitbraak motiveerde de puriteinse minister Cotton Mather en de Harvard-arts Zabdiel Boylston om honderden Bostonians te inoculeren, het bewust met koepokken besmetten als onderdeel van het vroegste Amerikaanse experiment met openbare inenting. Hun inspanningen stimuleerde verder onderzoek om mensen te immuniseren tegen pokken. Het veranderde de westerse kijk op ziekten en genezingen. De kranten in Boston deden enthousiast mee aan het publieke debat.

Spectacle Island was het quarantaie-onderkomen voor zeelieden met pokken. Elke haven van betekenis had/heeft zulke onderkomens.

Vergeefse quarantaine

Op 22 april 1721 arriveerde het Britse passagiersschip HMS Seahorse vanuit Barbados na een tussenstop in Tortuga in Boston met een bemanning van matrozen die net de pokken hadden overleefd. Het quarantainehospitaal van de douane op Spectacle Island kreeg de taak om personen met besmettelijke ziekten in quarantaine te plaatsen. Maar een van schepelingen werd een dag na aankomst ziek in de haven van Boston en stelde andere matrozen bloot aan besmetting. Inspectie van de Seahorse leverde nog eens twee of drie gevallen van pokken in verschillende stadia, waarna het schip opdracht kreeg om de haven te verlaten. Ondanks dat de zeeman meteen in quarantaine werd gehouden in het pension waar hij ziek werd, kwamen begin mei negen andere zeelieden in Boston Harbor die met hem in contact waren geweest op de proppen. Ook zij werden in quarantaine geplaatst in het eenvoudige ziekenhuis van Spectacle Island, maar het personeel en de douane konden het virus niet onder controle krijgen. Op 26 mei schreef Cotton Mather in zijn dagboek: ‘De ernstige ramp van de pokken is nu de stad binnengedrongen.’

Cotton Mather.

De laatste pokkenuitbraak in Boston was in 1703 geweest en een nieuwe generatie niet-immuun kinderen en jonge volwassenen was kwetsbaar. In juni brak lichte paniek in de stad uit en steeds luider werden de stemmen van strenge gelovigen dat dit allemaal de straf Gods was voor wat mensen allemaal verkeerd deden. Ongeveer 900 mensen vluchtten uit Boston naar het platteland, waardoor het virus waarschijnlijk werd verspreid. Het Gerecht, de wetgevende instantie van het koloniale Massachusetts, verhuisde aan het einde van de zomer van Boston naar Cambridge, maar kennelijk met medeneming van het virus want in augustus verschenen er pokkengevallen in Cambridge. The New England Courant van James Franklin werd in augustus opgericht te midden van de uitbraak en de kwestie van de pokken en het behoud ervan werden voorpaginanieuws. De krant kreeg begin oktober opdracht van het stadsbestuur om een huis-aan-huis telling te publiceren van de personen die tot dusver door pokken waren getroffen: 2.757 gevallen, 1.499 terugvorderingen en 203 doden werden geteld.
De uitbraak bereikte een hoogtepunt in oktober, toen alleen al in die maand 411 mensen stierven. Rechter Samuel Sewall noteerde in zijn dagboek de dood van zijn vrienden en buren, zoals mevrouw Checkly op 18 oktober. Thanksgiving-preken stonden in het telen van de uitbraak, en op 26 oktober hielden de meeste gemeenten het bij een enkele preek om elf uur ’s ochtends uit angst dat de pokken zich tijdens meer bijeenkomsten makkelijker verspreiden. De volgende dag woonde rechter Sewell de begrafenis bij van het kind Edward Rawson voordat hij de begrafenis van een van zijn eigen huurders bijwoonde, terwijl een plaatselijke student en ‘vele anderen’ die vrijdagavond werden begraven. 8% van de bevolking van Boston zou tijdens de epidemie sterven, honderden andere Bostonianen zouden herstellen met ernstige littekens of handicaps.

De pokkenentingen waren meteen voorpaginanieuws van de nieuwe krant.

Openbare inentingscampagne

Cotton Mather stuurde brieven naar de veertien collega-artsen van Boston en smeekte hen een medische campagne tegen pokken te voeren door hun eigen patiënten of vrijwilligers in te enten. Mather was al sinds 1715 geïnteresseerd in inenting, toen een slaaf genaamd Onesimus Mather informeerde over een procedure in Afrika die hem levenslang immuun maakte voor pokken. Mather las de beschrijving van arts Emmanuel Timoni van een procedure die hij had gezien toen hij de ambassadeur van Groot-Brittannië in Turkije diende. De procedure die Timoni inenting noemde, omvatte het drogen van pus van een pokkenpatiënt en het wrijven of schrapen ervan in de huid van een gezond persoon, waardoor ze een mild geval van pokken kregen, en het afweersysteem activeerde dat levenslange immuniteit verleende. Mather wilde bewijzen dat inoculatie een relatief veilige en effectieve procedure was om mensen tegen pokken te beschermen. De meeste artsen waren echter huiverig voor verspreiden van pokken en voor de sociale implicaties van het opzettelijk besmetten.

De jonge Benjamin Franklin maakte de inentingen belachelijk, maar keerde later op zijn schreden terug en werd een aanhanger.

Zabdiel Boylston van de Harvard University was de enige arts die positief reageerde op Mather, waarmee hij Amerika’s eerste openbare inentingscampagne begon. Op 26 juni 1721 entte Boylston eerst zijn zesjarige zoon Thomas in, en daarna zijn 36-jarige slaaf en de tweejarige zoon van de slaaf. Tot grote opluchting van de dokter overleefden alle relatief milde gevallen van pokken zonder handicap of misvorming. Boylston voelde zich toen zelfverzekerd genoeg, en gedurende een periode van vijf maanden tijdens de uitbraak entte hij 247 mensen in en rond Boston (met zes doden). Onder hen was Cotton Mathers zoon Samuel, wiens kamermeisje op Harvard pokken kreeg. Op 25 november 1721 entte Boylston vijftien personen in op Harvard: dertien studenten, professor Edward Wiglesworth en docent William Welsted. Ze overleefden, waardoor de studenten en de faculteit van de werking overtuigd waren.
Boylston was niet in staat zijn inentingscampagne na november voort te zetten; het werd hem belet door Bostons Selectmen (een soort stadsbestuur). Hier en daar kwam het ook tot schermutselingen door tegenstanders. Maar op Spectacle Island ging Thomas Robie, een bijlesdocent aan Harvard, door met het vaccineren van patiënten. Een van zijn patiënten was een andere tutor, Nicholas Sevier, die zestien dagen nadat hij was ingeënt terugkeerde naar Harvard om verslag uit te brengen over het succes van zijn procedure. De academische gemeenschap van Harvard was enthousiast.

Mary Wortley Montagu met haar zoon Edward. Schilderij van Jean-Baptiste van Mour.

Inoculatie controverse en geweld

Cotton Mather geloofde dat inenting een goddelijk geschenk was om mensen tegen pokken te beschermen en Boylston voelde zich als arts verplicht om zijn kinderen en anderen tegen pokken te beschermen. Maar onder de gewone burgers bleef de angst overheersen, zeker voor geïnoculeerde mensen. Het drong niet door dat infecteren met de ziekte deze zou kunnen weren: te onlogisch. Het verzet, ook van artsen, doet denken aan hedendaagse complottheorieën: een van die artsen, William Douglass, was een felle tegenstanderen publiceerde anti-inentingspamfletten. Een pamflet gepubliceerd in The New England Courant luidde: ‘Sommigen hebben instrumenten voor inenting en flessen met giftige humor bij zich gedragen om iedereen te besmetten die bereid was zich eraan te onderwerpen. Kan iemand ’s ochtends een gezin infecteren en tot God bidden? ’s avonds dat de hondenziekte zich niet zal verspreiden?‘ Douglass geloofde dat alleen geaccrediteerde medische professionals zoals hij dergelijke gevaarlijke procedures zouden moeten uitvoeren, terwijl hij persoonlijk tegen inenting was. Boylston werd belachelijk gemaakt en gehekeld in de kranten, door Douglass en andere artsen als een kwakzalver afgeschilderd.
Inoculatie hield nog steeds een risico op overlijden in voor 2% van degenen die de procedure ondergingen. Dit was een vruchtbare voedingsbodem voor kritiek. Het werd erger en erger toen The New England Courant de opruiende artikelen van Douglass en Dalhonde tegen inenting publiceerde. In een artikel van Douglass werd een duistere grap gemaakt over het gebruik van inentingen tegen omringende inheemse Amerikaanse gemeenschappen. De koloniale autoriteiten bleven sceptisch over de experimenten. De gemeenteraad van Boston riep Mather en Boylston begin augustus bijeen om hun werd uit te leggen, vervolgens werden de inenting verboden. Ondanks de tegenstand oogstte Boylston steun van lokale geleerden zoals Cottons vader Increase Mather en vier andere ‘inentingsministers’ onder de namen Benjamin Coleman, Thomas Prince, John Webb en William Cooper. De inentingen werden twee dagen later hervat. Boylston werd hiervoor op straat aangevallen en uiteindelijk dusdanig bedreigd dat hij zich twee weken in zijn huis verstopte. Cotton Mather werd uiteindelijk gedwongen om de inentingen te concentreren in het quarantainehuis van Spectacle Island.
Een prominent lid van de geestelijkheid van Boston die zich tegen inenting verzette, was John Williams. Williams bekritiseerde de methode als zondig en ‘niet in de Rules of Natural Physick’. Cotton Mather wierp tegen dat het afwijzen van inenting een schending van het zesde gebod van de Bijbel zou zijn, aangezien veel mensen zouden sterven.

Sociale en wetenschappelijke impact

De uitbraak was de eerste keer in de Amerikaanse geneeskunde dat de pers werd gebruikt om het grote publiek te informeren (of te alarmeren) over een gezondheidscrisis. De New England Courant, onder leiding van de nieuwe redacteur, de zestienjarige Benjamin Franklin, bleef in de maanden na de epidemie satirische artikelen publiceren over de Mathers en inenting. Boylston schreef een verslag van zijn ervaringen met inenting in An Historical Account of the Small Pox Inoculated in New England. De meeste geestelijken van Boston leken toch de kant van Mather te kiezen, en sommigen schreven een opiniestuk tegen de kritiek van Williams en Douglass: ‘hoewel [Dr. Boylston] geen … academische opleiding heeft gehad, en congruent niet de brieven van sommige artsen in de stad. , maar hij mag in geen geval analfabeet, onwetend, enz. worden genoemd. Zou de stad het verdragen dat dr. Cutter of dr. Davis zo worden behandeld? ‘ Minister Benjamin Coleman, die in inenting geloofde, verzamelde inentingsverhalen van slaven vergelijkbaar met het verslag van Onesimus en publiceerde ‘Enkele opmerkingen over de nieuwe methode om de pokken te ontvangen door middel van inenting of inenting’ in tegenstelling tot Douglass.
De pokkenuitbraak in 1721 in Boston is bijzonder doordat het Amerika’s eerste openbare inentingscampagne plus de controverse eromheen was. Op 22 februari 1722 werd officieel aangekondigd dat er geen nieuwe gevallen van pokken waren in Boston en dat de ziekte uitdesemde. In de nasleep van de uitbraak, met meer dan 800 doden en veel meer misvormd door pokken, hadden de 247 geïnoculeerde patiënten van Boylston een sterftecijfer van 2% versus de 15% van de mensen die stierven nadat ze op natuurlijke wijze pokken kregen. Boylstons succesvolle experimenten met studenten en docenten aan Harvard leidden tot een vroege acceptatie in de machtige academische gemeenschap van Boston. Na de experimenten van Mather en Boylston en soortgelijke experimenten van Lady Mary Wortley Montagu tijdens een gelijktijdige uitbraak in Londen, zou inoculatie een wijdverbreide en goed onderzochte techniek worden in het Westen, decennia vóór Edward Jenners ontdekking van vaccinatie met koepokken. In 1723 reisde Boylston naar Engeland en publiceerde een verslag van zijn werk, An Historical Account of the Smallpox Inoculated in New England.
Bron: Wikipedia English

Openingsbeeld: Zuidoostelijk zicht op Boston in Noord-Amerika. (Yale University, New Haven, Connecticut)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder