Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Beeldvorming van de profeet

14 april 2021 Siebrand Krul

In de islam zijn afbeeldingen, laat staan cartoons van de profeet Mohammed verboden, maar mag de ‘perfecte mens’ wel door ongelovigen met woorden worden getekend? Wetenschapsjournalist en overtuigd atheïst Marcel Hulspas heeft er geen moeite mee, dit is al zijn vierde boek over de profeet en zijn tijd.

Bij gebrek aan externe bronnen bieden stichters van wereldgodsdiensten weinig of geen historisch houvast; hun levensloop is vaak even goed een kwestie van geloven of niet. Dat geldt ook voor Mohammed. De Arabische bronnen over zijn leven zijn immers niet zelden ontstaan om Koranverzen te duiden en vervolgens is de Koran geduid vanuit de zo gegroeide beeldvorming rond de profeet. De auteur probeert deze vicieuze cirkel te doorbreken, al is het niet steeds even helder waarom sommige overgeleverde verhalen wel geloofwaardig zouden zijn en andere niet. Als een soort klokkenluider spoorde Mohammed de inwoners van Mekka aan om terug te keren tot het ware geloof; vervolgens groeide hij uit tot een man die zichzelf zag als de laatste door God gezonden profeet, naar het voorbeeld van Mozes of Jezus. Bijzonder interessant is hoe de auteur hierbij de onmiskenbare invloed van Joodse en christelijke teksten in de Koran blootlegt. De profeet ontvluchtte Mekka, maar slaagde erin met een nieuwe geloofsgemeenschap (de oemma) een machtige stammencoalitie te smeden. Na zijn dood overspoelden de verenigde Arabische legers het hele Midden-Oosten. Hulskamp gaat in deze vlotte biografie (zonder plaatjes) op zoek naar een realistischer beeld van de voor moslims volmaakte mens, en schuwt daarbij de schaduwzijden niet, bijvoorbeeld hoe Mohammed de toen gangbare strijdkundige gedragscodes soms doorbrak met extreem geweld. Laat dat nu net het heikele punt zijn vandaag.
André Capiteyn

Marcel Hulspas
Mohammed. Van profeet tot legerleider
Uitgeverij Omniboek, Utrecht 2020
200 blz., € 18,99 ISBN 978 94 019 1736 0

Lees nog veel meer boekbesprekingen in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder