Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Hunebed beschadigd

17 maart 2021 Siebrand Krul

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben onderzoekers van de Technische Universiteit Delft 3D-opnames gemaakt van en gegevens verzameld over het kapotte hunebed D14, bij Eext in Drenthe. Behalve de vorm van het hunebed brengt het onderzoeksteam per kei de hardheid, structuur en draagkracht in kaart.

Volgens projectleider José Schreurs kan de nieuwe methode helpen bij het herstellen van het hunebed. ‘Als er vroeger een hunebed kapot ging, werd een steen met een hijskraan op ongeveer de goede plek teruggeplaatst. Met dit onderzoek kunnen we voor het eerst van tevoren zien wat de meest zorgvuldige manier is om het hunebed te herstellen’. Volgens de projectleider kun je de nieuwe manier het beste vergelijken met het bouwen van een huis. ‘In de bouw maakt een architect een tekening en daarop kun je zien hoe een gebouw er uit moet komen te zien, maar weet je nog niet welke materialen je moet gebruiken en hoe stabiel de constructie is. Dankzij dit nieuwe onderzoek kunnen we dat naar verwachting wel zien.’ Op de computer kunnen de onderzoekers iedere steen apart draaien en berekenen wat de beste manier is om de kei terug te plaatsen.

Het hunebed getekend door kunstenaar Lourens Alma Tadema.

De onderzoekers zijn enthousiast over de nieuwe methode, die meerdere disciplines bij elkaar brengt. Ze kunnen zonder te graven ook de onderkant van de hunebedstenen goed in beeld brengen. Daarnaast wordt dus de hardheid en draagkracht bepaald. ‘Met behulp van geofysica kijken we hoe diep de stenen liggen en hoe groot ze zijn. Met LIDAR (lasertechnologie) maken we foto’s en uiteindelijk maken we een 3D-afbeelding, waarop men gemakkelijk kan zien hoe je het beste een stabiel hunebed kunt creeëren’, vertelt Dominique Ngan-Tillard, universiteit docent geo-engineering aan de TU Delft.

Het ‘beschadigde’ hunebed D14.

Hunebed D14 wordt beheerd door de stichting Het Drentse Landschap. De stichting hoopt met behulp van het onderzoek uiteindelijk het hunebed te kunnen repareren en wellicht zelfs in de originele staat terug te brengen. Tijdens de opgraving van het hunebed in 1927 werden de losliggende dekstenen weer op het hunebed geplaatst, maar dat gebeurde waarschijnlijk niet op de manier zoals het hunebed ooit gebouwd is. In de jaren vijftig is het hunebed vervolgens opnieuw onder handen genomen. Volgens Robertjan Huizing van Het Drentse Landschap zijn er ruwweg drie opties om het archeologische monument te herstellen. ‘We kunnen het herstellen zoals het twee jaar geleden was, zoals vlak na de opgraving óf misschien wel terugbrengen naar de originele vorm van tienduizenden jaren geleden’, vertelt Huizing. Daarover kan volgens de stichting pas een besluit worden genomen nadat het onderzoek van de TU Delft klaar is.

In het hunebed zijn gaten geboord, niet door de oorspronkelijke bouwers ervan.

Tot die tijd ligt een van de dekstenen van het hunebed nog op zijn zijkant, nadat de enorme kei in 2019 van het hunebed viel. Het Drentse Landschap vermoedt dat de steen – per ongeluk of expres – door iemand van het hunebed is geduwd en deed aangifte van vernieling. Volgens de stichting is nooit opgehelderd wat er precies is gebeurd. De politie vindt het te lang geleden om nog te reageren op het onderzoek naar de mogelijke vernieling. ‘Het heeft niet onze prioriteit’, aldus een woordvoerder.
Rond de zomer denkt de TU Delft de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren. Daarna wordt duidelijk of en hoe het hunebed weer hersteld gaat worden.
Zie ook:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/167700/Unieke-scan-van-hunebed-bij-Eext-is-eerste-stap-naar-herstel
Bron: RTV Drenthe/Hjalmar Guit


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder