Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Godin van de koers?

17 maart 2021 Siebrand Krul

Voor wielerliefhebbers breken gouden tijden aan. Het wielerpeloton keert terug naar de Vlaamse wegen met als hoogtepunt de Ronde van Vlaanderen op Paasdag. Wanneer de Flandriens over de kasseien van de Paddestraat denderen, passeren ze langs het Provinciaal Archeologisch Museum van Velzeke. Tijd om af te stappen hebben ze niet, maar wij wél. We brengen een bezoekje aan de Venus van Velzeke, beschermgodin van de Ronde.

In de vroeg-Romeinse tijd, rond het begin van onze jaartelling, bevond zich te Velzeke, deelgemeente van Zottegem, een legerplaats, hoogstwaarschijnlijk opgericht ten tijde van keizer Augustus. Dit was het stamgebied van de Nerviërs. Rond dit legerkamp ontwikkelde zich geleidelijk een handelskern. In de Gallo-Romeinse tijd, de eerste eeuwen van onze tijdrekening, groeide het uit tot een bloeiende nederzetting, een zogenoemde vicus, op het kruispunt van twee heirbanen.

Beeld van Caesar op het Romeins Plein in Velzeke.

In de tweede helft van de 3de eeuw komt het Romeinse Velzeke onder druk te staan door invallen van Germaanse stammen en is het gedaan met de bloei van de nederzetting. De huizen vervallen en stenen zullen later herbruikt worden bij de bouw van de Sint-Martinuskerk. In de muren van het koor vind je nog resten van dit oude bouwmateriaal.
De beruchte Paddestraat volgt het verloop van de belangrijke weg die vanuit Keulen via Tongeren naar Boulogne-sur-Mer aan de Noordzee liep. Zouden de renners beseffen dat ze een Romeins traject afleggen als ze over de kasseistrook van meer dan twee kilometer dokkeren?

Velzeke, Sint-Martinuskerk. (PAM Velzeke)

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n Gallo-Romeinse vicus? Een open bebouwing langsheen de wegen – ja, de Vlaamse lintbebouwing was toen ook al in zwang – met naast woningen in vakwerk en leem op een stenen sokkel ook bedrijfsgebouwtjes, voorraadkuilen en waterputten. Er waren werkplaatsen van timmerlui, meubelmakers, bronsgieters, ijzersmeden, leerbewerkers en wevers. Waarschijnlijk beschikte Velzeke over een hotel (praetorium) of uitspanning (mansio) voorzien van stallen en een smidse, kortom, een veilige en comfortabele pleisterplaats voor reizigers. En gezien de vele offergaven een tempelsite met heiligdommen. In de ruimere omgeving lagen boerderijen en villa’s.

Reconstructie van de Gallo-Romeinse vicus, bemerk de lintbebouwing en de vakwerkhuizen. Het vierkante gebouw vooraan, met zuilenomgang, is een tempel. (PAM Velzeke)

Velzeke was een belangrijke regionale marktplaats waar goederen vanuit het hele Romeinse rijk werden verhandeld. Er zijn wijnamforen aangetroffen uit Zuid-Frankrijk, Italië en de Griekse eilanden, kruiken met olijfolie uit Zuid-Spanje, glaswerk uit Trier en Keulen, luxe-aardewerk uit Lyon en Arezzo. Ook eigen producten vonden hier afnemers, zoals zout uit het Vlaamse kustgebied, graan en lokaal geweven textiel.
In de jaren zeventig ontdekten amateur-archeologen op de Gallo-Romeinse tempelsite in Velzeke een bronzen Venus-beeldje. Het maakte deel uit van een grotere vondst, samen met een fles met honderden zilveren munten. Waarschijnlijk was het een offergave, in dit geval voor de Romeinse godin Venus, die als tempelschat ten tijde van de Germaanse invallen veilig was weggeborgen met de bedoeling ze later te recupereren.
Dergelijke offerbeeldjes worden wel vaker gevonden; in het museum van Velzeke hebben ze een hele verzameling van zulke figuurtjes van Jupiter, Mars of een andere Romeinse godheid. Ze werden in serie geproduceerd. Meestal zijn het vrij ruwe beeldjes, eerder primitief qua vormgeving en wellicht gemaakt door lokale kunstenaars.

Drie offerbeeldjes: Jupiter, Mars en Mercurius. (PAM Velzeke)

Ik geef opdat jij geeft

De manier waarop de Romeinen hun religie beleefden was eerder een zakelijke aangelegenheid. Bij de verering van de goden primeerde het principe van ‘Do ut des’. Letterlijk vertaald betekent dit: Ik geef opdat jij geeft. Een Romein vroeg een gunst aan de godheid en bedankte de god met een offergave, zoals een votiefbeeldje. Het was als het ware een contractuele overeenkomst, een votiefgeschenk in ruil voor een gunst.
De Venus van Velzeke is in tegenstelling tot de andere offerbeeldjes heel fijn afgewerkt. Het bronzen beeldje toont een Venus Pudica, de Romeinse godin van de liefde. Ze is naakt voorgesteld met een doek over de armen gedrapeerd. In de rechterhand houdt ze een appel vast, haar gebruikelijke attribuut. Venus is immers de beschermster van de tuinen. Op haar hoofd draagt ze een diadeem. De ogen zijn ingelegd met een zilverlegering. Opvallend is dat de tepels oorspronkelijk ingelegd waren met geelkoper of messing om ze te accentueren.

Reconstructie van een Gallo-Romeinse tempel, gelijkaardig aan die in Velzeke. (Archeosite Aubechies)

Het is een topstuk dat waarschijnlijk niet door een plaatselijke kunstenaar is vervaardigd. Men denkt eerder aan een Italiaanse of Zuid-Franse artiest, wat de hoge kwaliteit verklaart. De opdrachtgever was een rijke Gallo-Romein die hier in een heiligdom een offer wou brengen.
Venus speelde een voorname rol in de Romeinse religie. Als godin van de liefde was zij in de beeldende kunsten een heel populair thema. De godin werd in allerlei varianten voorgesteld, maar altijd als een knappe naakte jonge vrouw, dé ideale schone.
De cultus van Venus werd gepropageerd door de hoogste politieke leiders. Julius Caesar en Augustus, de eerste keizer, lieten zich voorstaan op hun goddelijke afkomst die zou teruggaan tot Venus. Dat een Gallo-Romein in Velzeke een offerbeeldje liet maken van Venus is dus best begrijpelijk.

Bronzen beeldje ‘Venus van Velzeke’. (PAM Velzeke)

Godin van de koers?

Over ’t algemeen wordt Venus beschouwd als de verpersoonlijking van de liefde, maar in afgeleide betekenis speelt zij ook een rol als overwinningsgodin. Liefde is immers ook lust, vleselijke liefde die leidt tot een climax. Overdrachtelijk kan je dat beschouwen als een overwinning. Julius Caesar schreef zijn grote militaire zege – de overwinning op Pompeius bij de Slag van Pharsalus – toe aan Venus. Vandaar dat Romeinen ten tijde van het keizerrijk de liefdesgodin Venus ook gingen vereren als godin van de overwinning: Venus Victrix.
Een tip: als de renners straks in de Paddestraat passeren, kunnen ze misschien een schietgebedje richten tot Venus. En gedenk het Romeinse gezegde: Nemo vincit nisi Gregorius (Niemand overwint tenzij Greg).

Conservator Kurt Braeckman met de Venus.

Wie de Venus wil bewonderen, kan –vermits de coronamaatregelen- terecht in het PAM: het Provinciaal Archeologisch Museum van Velzeke-Zottegem.
Bron: Canvas curiosa/Koen De Vos/Marcia van der Zwan
Met dank aan Kurt Braeckman, conservator van het PAM Velzeke.

Openingsbeeld: Ligging van Velzeke in de Gallo-Romeinse tijd. (J.L.Huens)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder