Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Kerk als merk

18 februari 2021 Siebrand Krul

Door ontkerkelijking verliezen steeds meer kerkgebouwen hun functie. Met als gevolg leegstand of zelfs sloop. Om het tij te keren lanceren twee Alkmaarse bedrijven de campagne ‘Kerk als Merk’ . Samen met eigenaren van kerkelijk vastgoed bedenken en organiseren zij publieksevenementen die de bekendheid en financiële positie van kerken vergroten.

Het succes van Klim naar de Hemel (Grote Kerk Alkmaar, 93.000 bezoekers in 2018), Klim naar het Licht (KoepelKathedraal Haarlem, 80.000 bezoekers in 2020) en de Wezens van de Kathedraal (Haarlem) ligt mede ten grondslag aan ‘Kerk als Merk’ dat zich óók op kleinschalige evenementen richt.
Een kerk geeft een stad, maar zeker een dorp een eigenidentiteit, een richtpunt in letterlijke en figuurlijke zin. Ook voor niet-gelovigen is een kerktoren een baken van ‘thuiskomen’. Ze spelen vaak een prominente plek in het buurt- en dorpsleven, zowel kerkelijk als niet kerkelijk. Maar eigenaren van kerkelijk vastgoed hebben in toenemende mate grote moeite om de eindjes financieel aan te knopen.
‘Kerk als Merk’ wil daarom kerkgebouwen anders benutten, mede omdat ze vaak op A-locaties staan en cultureel, historisch en/of architectonisch gezien interessant zijn. ‘Maar helaas blijven veel van deze gebouwen onopgemerkt omdat ze voor het publiek gesloten zijn. We bedenken samen met de eigenaren manieren om ze weer tot leven te brengen. Dat doen we met respect voor het gebouw en – als die er nog is – de kerkelijke gemeenschap’, zegt Bart van Koppen, een van de initiatiefnemers van ‘Kerk als Merk’ .

De Grote Kerk van Haarlem.

Van menig gesloten of in onbruik geraakte kerk valt volgens Mirella Doss van DOSS Events, een van de twee organiserende bureaus, een in maatschappelijk of cultureel opzicht waardevolle plek te maken: ‘Dat kan door er passende evenementen te organiseren. Die zorgen voor verbinding en synergie en geven een meerwaarde aan het merk dat kerken lokaal vaak nog steeds zijn. Je kan dat doen door op een bijzondere manier de architectonische en monumentale aspecten van het gebouw te belichten, zoals we met succes in Alkmaar en Haarlem hebben gedaan. Maar ook door ruimte te bieden aan musici, schilders, fotografen, schrijvers en andere creatieven. Met als doel de bekendheid en financiële positie van kerken te vergroten en hun functie als ontmoetingsplaats te versterken.‘
Is eenmaal een levensvatbaar plan bedacht, dan komt er een boel marketing, communicatie, veiligheid, online kaartverkoop, subsidie-verwerving, overleg met de gemeente en het werven en inzetten van vrijwilligers bij kijken. Dat zijn zaken waar vrijwilligers van de kerk vaak niet bijzonder vertrouwd mee zijn en die nogal wat deskundigheid vergen.

Het gebeurt natuurlijk wel dat een kerkbestuur het risico niet durft te nemen, financieel gezien. In zo’n geval kunnen de beide bureaus zakelijk betrokken worden. Dat heeft natuurlijk een prijs, maar voorkomt dat kerkvoogden in problemen komen: je weet vooraf waar je aan toe bent. Is een evenement succesvol geweest dan buigt ‘Kerk als Merk’ zich over de vraag hoe er een vervolg aan kan worden gegeven. Mirella Doss: ‘Als een kerk dankzij een geslaagd project goed in de schijnwerpers heeft gestaan, is het een uitdaging om bezoekers váker terug te laten komen en ook de vrijwilligers er betrokken bij te houden. Op die manier ontstaat een goede voedingsbodem voor nieuwe projecten en een blijvende betrokkenheid bij de kerk.’

In Nederland wemelt het nog altijd van de kerken, niet altijd met bijzondere kunst, maar wel met lokaal ambachtelijk gemaakte interieurelementen, waardoor ze nog meer horen bij de identiteit van buurt of dorp. Schermerhorn.

Dat laatste wordt beaamd door voorzitter Wim Eggenkamp van Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem: ‘We hebben er in 2020 bewust voor gekozen om het bedenken en daadwerkelijk organiseren van de ‘Klim naar het Licht’ in handen van DOSS Events en Raadhuis te leggen. Het was een samenwerking die voor onze kathedraal zeer profijtelijk uitpakte: 80.000 bezoekers, enorm veel publiciteit en naamsbekendheid en last but not least een prachtig bedrag uit de kaartverkoop dat we weer in restauratie en onderhoud kunnen steken. En ondertussen denken we al weer na over vólgende evenementen.’
‘Kerk als Merk’ is voornemens om – zodra dat in verband met de coronaregels mogelijk is – een informatiebijeenkomst te houden voor gebruikers en eigenaren van kerkgebouwen en andere geïnteresseerden. Die vindt plaats in de KoepelKathedraal Haarlem en biedt de mogelijkheid om ervaringen, ideeën en wensen te delen. Wie zich alvast aanmeldt via de website van ‘Kerk als Merk’ krijgt later een mail met daarin de datum en uitnodiging.

Openingsbeeld: ‘Klim naar de hemel’, het Alkmaarse project dat zo goed aansloeg.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder