Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Studiebron

27 januari 2021 Siebrand Krul

Voor oorspronkelijk historisch onderzoek is een duik in de arvhieven nodig. Veel tijd gaat dan zitten in het ‘leesbaar’ maken van historische gegevens. Onderzoek wordt enorm geholpen door het digtaliseren van deze bronnen. Om dat te stimuleren is de Nederlandse Dataprijs in het leven geroepen.

Winnaar voor 2020 werd in de categorie sociale en geesteswetenschappen de 17de-eeuwse krantenset die door honderden vrijwilligers is getranscribeerd binnen een samenwerkingsproject tussen het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Meertens Instituut onder leiding van Nicoline van der Sijs.

De dataset bestaat uit de oudste Nederlandstalige kranten, gepubliceerd tussen 1618 en 1700. Door de ouderdom van de tekst en de veelheid aan lettertypes konden deze kranten niet door de computer worden gelezen, maar ruim 200 vrijwilligers brachten uitkomst Zij tikten de circa 120.000 artikelen over binnen een crowdsourcingsproject dat was opgezet door INT, KB en het Meertens Instituut. Het resultaat is een betrouwbaar full-text-doorzoekbaar onderzoekscorpus van circa twintig miljoen woorden, dat sinds mei op Delpher staat: een online zoeksysteem dat toegang geeft tot ruim 120 miljoen pagina’s uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften uit de 17de tot de 20ste eeuw.

De Nederlandse Dataprijs bestaat uit een sculptuur en een prijzenbedrag van € 5.000. Dat wordt ingezet voor een gelijksoortig vervolgproject. Aan de vrijwilligers zal worden gevraagd alle Amsterdamse locaties (zoals straten, kroegen, markten) die genoemd worden in de 17de-eeuwse krantenartikelen, te identificeren en te koppelen aan een plattegrond van Amsterdam. Het resultaat zal een digitale kaart zijn waarop te lezen is wat waar gebeurde Amsterdam en wat de toenmalige hotspots waren.
Bron: Meertens Instituut


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder