Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Het Dijle-archief

06 januari 2021 Siebrand Krul

Voorloper van de Belgische provincie Brabant is de prefectuur van Dijle. Het archief hiervan, liefst 215 strekkende meter, bevindt zich in het Brusselse Rijksarchief en was tot voor kort slechts summier ontsloten. Het is voor de Franse Tijd een belangrijke bron en daarom heeft François Antoine, archivaris bij het Rijksarchief, een analystische inventaris gemaakt.

Volgens de grondwet van het jaar VIII (1799) vormden de prefecturen een essentiële schakel in de institutionele structuur van de Franse Republiek. De prefecturen vertegenwoordigden de centrale overheid. Maar ook de verkozenen van het departement werden via een algemene raad en een raad van de prefectuur betrokken bij het beslissingsproces. Deze bestuursvorm had ruime bevoegdheden en maakte het mogelijk dat het Consulaat de grondslag kon leggen voor een verregaande centralisatie. Volgens minister Chaptal ‘strekte de keten van de uitvoerende macht zich zonder onderbrekingen uit van bij de minister tot de besturen zodat de wet en de orders van de regering tot in de kleinste vertakkingen van de maatschappij werden overgebracht met de snelheid van elektrische stroom’.


Het nieuwe zoekinstrument van Antoine bevat 6.677 artikels uit de periode 1800-1815, met zeer diverse onderwerpen zoals weldadigheid, openbaar onderwijs, promotie van landbouw en industrie, en voogdij over de gemeenten.
De inventaris is op papier te koop in de webshop van het archief (€ 20), maar je kan ‘m ook gratis downloaden in pdf-formaat:
http://webshop.arch.be/index2.php?viewpub=pdfdown&pub=6133&pubview=yes

Antoine François, Inventaire des archives de la Préfecture de la Dyle: Intérieur (1758-1842), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Brussel nr. 92, publicatienummer 6133, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020, 311 p.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder