Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Wonderen de baas

15 december 2020 Siebrand Krul

Voor Albert Einstein was en bleef alles wat bestaat een wonder, niet zo voor Simon Stevin, voor wie iets ophield wonderlijk te zijn zodra het al dan niet experimenteel was verklaard. Als wetenschappelijke duizendpoot was hij daar druk mee doende; wiskundige, fysicus, astronoom waren slechts enkele van zijn activiteiten, vaak grensverleggend zoals de invoering van decimalen.

Daarnaast was hij nog op tal van theoretische en praktische terreinen aan de gang, met alles bij elkaar meer kwalificaties dan uren in een dag; als ingenieur ontwierp hij vestingen en waterbouwkundige werken, als boekhoudkundige maakte hij rentetabellen getuigend van maatschappelijk engagement en, als eerste, staatsboekhouding geënt op goed koopmanschap. Met zo’n rijk curriculum vitae kan je een vuistdikke studie verwachten, maar dat is hier niet het geval; het werd een helder bevattelijk en aantrekkelijk boekje. Simon Stevin mag dan kort na 1830 in het pantheon van roemrijke Belgische figuren zijn opgenomen (met obligaat standbeeld), in dit stedelijk initiatief straalt de Vlaams- Brugse trots er van af, aansluitend bij leven en werk van de eigen zoon. Enig chauvinisme was hem niet vreemd, de man bleef zich steevast ‘van Brugghe’ noemen, ook al had hij de stad, toen op haar retour, al op zijn dertigste voor goed achter zich gelaten; onderzoek moest in de volkstaal, het Nederduyts, niet in het Latijn, in die tijd nog gangbaar voor wetenschap. De hele terminologie van disciplines eindigend op -kunde (natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde, enz…) komt uit zijn pen, tegelijk met een rist Nederlandstalige begrippen. Zeg daarom niet langer Stevin, zoals in Tintin, maar Stéven (van Stefanus). Niet echt bevorderlijk toch voor de naambekendheid buiten de eigen grenzen.
André Capiteyn

Guido Vandenberghe, Simon Stevin van Brugghe (1548-1620). Hij veranderde de wereld.
Uitgeverij Sterck & De Vreese, Gorredijk 2020. 160 blz., € 22,50 ISBN 978 90 561 5655 8

Lees nog veel meer boekbesprekingen in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder