Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Kunst moeilijk digitaal

04 november 2020 Siebrand Krul

Zoals de horeca proberen galerieën en kunsthandelaren hun omzetverlies enigszins te beperken door de handel te verplaatsen naar internet. Maar dat gaat met kunst een stuk minder vlot dan met met pizza’s en doosjes wijn. Het zijn vooral het schrappen van kunstbeurzen die de sector parten speelt. Wereldwijd zijn kunstbeurzen een cruciaal onderdeel van de kunstmarkt.

In 2019 realiseerden galerieën en kunsthandelaren op beurzen gemiddeld 45% van hun jaaromzet (The Art Market 2020). Beurzen staan daarom centraal in de bedrijfsmodellen van de meeste galerieën en kunsthandelaren. Van de respondenten beschouwt ruim 90% deelneming aan een kunstbeurs logischerwijze als een belangrijk verkoopkanaal. Een ruime meerderheid (60%) geeft daarbij aan dat minimaal een kwart van hun verkopen plaatsvindt dankzij deelneming aan kunstbeurzen; voor een kleine 30% betreft het zelfs meer dan de helft van de verkopen.

Kunstbeurs Heemstede.

Door de coronacrisis zagen beursorganisatoren zich vanaf maart dit jaar echter genoodzaakt hun evenement te verplaatsen of zelfs te annuleren. In een poging om galerieën, kunsthandelaren en kunstenaars toch in contact te brengen met verzamelaars en kunstliefhebbers, bieden sommige organisatoren een online versie van hun beurs aan. Zo weken Art Basel en Frieze London dit jaar uit naar online viewing rooms en maakte Art Brussels gebruik van online platform Gallery Viewer. Op de vraag wat men vindt van een dergelijke online editie, antwoordt 78% van de respondenten er geen voorstander van te zijn.
De meeste respondenten wijzen op het gebrek aan sfeer. Volgens een galeriehouder: ‘De sfeer van een kunstbeurs is uniek. De spanning, de beperkte tijd en de interactie tussen de verschillende galerieën bepaalt voor een groot deel het succes van een beurs’. Anderen menen dat ‘bezoekers de werken in het echt willen zien’ en een enkeling is sceptisch over de tot nu toe behaalde verkoopcijfers tijdens online edities.

Art Breda.
Artantique.

Wel richten galeriehouders en kunsthandelaren zich de afgelopen maanden zelf meer op online verkoopmogelijkheden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van de eigen website en bestaande online platforms. 78% van de respondenten gebruikt de eigen website als verkoopkanaal en van hen ziet 38% een stijging in het aantal verkopen sinds de coronacrisis. 45% van de geënquêteerden gebruikt online platforms als verkoopkanaal en 17% van hen ervaart een stijging van het aantal verkopen via deze platforms in de afgelopen maanden.

Hoewel respondenten de mogelijkheden van online verkoop lijken te omarmen, is meer dan driekwart niet overtuigd van de online kunstbeurs. Online kunstbeurzen zijn voor velen geen vervanging en voegen weinig toe aan bestaande online platforms als Artsy en Gallery Viewer. Uit de enquête komt daarnaast naar voren dat online platforms een minder lucratief verkoopkanaal blijken dan eigen websites. Bovendien stijgt het aantal verkopen, zoals eerder omschreven, harder op de eigen website dan op online platforms.
Kijk voor de volledige enquêteresultaten op de website van Onderneming & Kunst: www.onk.nl/nieuws

Openingsbeeld: De kunstbeurs van Brussel (BRAFA).


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder