Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Geheimen van Leopold I en II

04 november 2020 Siebrand Krul

In 1993 kwam de Koning Boudewijnstichting in het bezit van historische documenten die verband houden met de geschiedenis van Leopold I en Leopold II. Deze omvatten niet alleen privédocumenten van de twee vorsten (brieven, notitieboekjes, reisverslagen, enz.), maar ook archiefstukken met betrekking tot het beheer van het privéfortuin en het koloniale beleid van koning Leopold II.

Aanvankelijk werden de documenten toevertrouwd aan de naaste medewerkers van de vorsten, de baronnen Adrien, Constant en Auguste Goffinet. Ze werden in het grootste geheim verborgen in de kelder van het kasteel van de Goffinets in Hyon. Ze doken per toeval op toen het gebouw werd gesloopt en konden door de Koning Boudewijnstichting worden aangekocht. Achteraf kon de Stichting nog aanvullende documenten uit dit archieffonds, die verspreid raakten en op veilingen te koop aangeboden werden, aankopen.

Adrien Goffinet.

Het Archief Goffinet heeft een onschatbare historische en wetenschappelijke waarde en werpt een nieuw licht op het ontstaan van de Belgische dynastie, de geschiedenis van het land en zijn koloniale verleden. De archiefstukken, die in bewaring zijn gegeven bij het Archief van het Koninklijk Paleis om de al aanwezige archiefreeksen aan te vullen en voor onderzoek open te stellen, zijn ondertussen het voorwerp geweest van meerdere door de Stichting opgezette valorisatieprojecten.

Auguste Goffinet.

De Koning Boudewijnstichting financierde het tijdrovende en nauwgezette inventarisatiewerk van het hele archief, een opdracht die Olivier Defrance, met de steun van het Rijksarchief, op zich nam. Het Archief Goffinet is thans volledig geïnventariseerd en is gepubliceerd, waarmee de historische kennis omtrent de twee stichters van de Belgische dynastie nader onderzocht kan worden.

Openingsbeeld: Leopold I door Franz Xaver Winterthaler (1893).


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder