Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Librije-schoonheden

07 oktober 2020 Siebrand Krul

Zeshonderd jaar geleden regeerden de hertogen van Bourgondië over Brussel. Deze rijke en machtige vorsten en gecultiveerde mecenassen stelden een schat samen die ook vandaag nog weet te boeien: de Librije, een verzameling handschriften die zo uniek is dat ze haar eigen naam kreeg.

Iedereen kent Jan Van Eyck of Rogier van der Weyden, maar de miniaturisten die de handschriften verluchtten moesten zeker niet voor hen onderdoen. Sommigen beweren zelfs dat de mooiste schilderijen van de Vlaamse primitieven misschien wel die zijn die we in de handschriften terugvinden. Het zijn deze handschriften die het hart van het nieuwe museum vormen.

Ontdek het uitzonderlijke vakmanschap van ambachtslieden uit de Middeleeuwen, probeer zelf een miniatuur te maken of laat u een fantastisch verhaal in het oor fluisteren. Beleef de 15de eeuw in onze streken en ontdek de beelden, verhalen en personages uit de Librije van de hertogen van Bourgondië.

Enkele weken geleden opende het KBR museum (Koninklijke Bibliotheek van België) zijn deuren. De uitzonderlijke collectie die tentoongesteld wordt, bestaat uit bijna een derde van de 900 boeken van de bibliotheek van de Bourgondische hertogen. Door de coronamaatregelen worden maximaal vijftig bezoekers per uur toegelaten in het 1 500 m2 grote museum. Bezoekers kunnen deze schat die werd samengesteld door hertog Filips de Goede dus onder ideale omstandigheden ontdekken.

Filips, die trouwens ook de stichter is van de Orde van het Gulden Vlies, gaf de aanzet voor de Gouden Eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Als bibliofiel bracht hij een verzameling boeken samen die bekend was in de hele westerse wereld. Ze besloeg alle domeinen van het denken en bevatte boeken van grote auteurs uit de Oudheid zoals Xenofon en Titus Livius, maar ook middeleeuwse teksten: chansons de geste, gedichten van Christine de Pizan.

Filips de Goede nodigde de beste kunstenaars van zijn tijd uit aan zijn hof in Brussel en zelfs Rogier van der Weyden werkte voor hem. Bij hen bestelde hij boeken die rijkelijk werden verlucht met miniaturen. Ze zijn van zulke kwaliteit dat de curatoren van het KBR museum durven stellen dat ‘de mooiste schilderijen uit de midddeleeuwen in boeken te vinden zijn’.

Tot nu toe hadden enkel wetenschappers toegang tot deze collectie, met juweeltjes als de beroemde Chroniques de Hainaut en de Conquestes et croniques de Charlemaine. Een tijdje geleden besliste KBR de collectie te ontsluiten voor het grote publiek en het verhaal van de handschriften en de geschiedenis van de tijd waarin ze vervaardigd werden te vertellen.

Het museumparcours is beschikbaar in vijf talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans) en elke bezoeker kan kiezen uit drie bezoekersprofielen (“meerwaardezoeker”, “ontdekkingsreiziger” en “speelvogel”).

De bezoeker krijgt een eerste introductie in de Nassaukapel, het enige overblijfsel van het gelijknamige paleis dat is ingekapseld in het modernistische gebouw van KBR. Erna krijgt het bezoek een vervolg op de hoger gelegen verdieping, waar zo’n 160 à 180 stukken – handschriften, prenten, retabels, wapens enzovoort – worden tentoongesteld in individuele vitrines. Om redenen van bewaring worden de handschriften driemaal per jaar gewisseld, zodat trouwe bezoekers telkens andere handschriften kunnen ontdekken. Naast handschriften stelt het KBR museum ook werken en voorwerpen uit de 15de eeuw tentoon die ze in depot heeft ontvangen van andere Belgische musea en collecties (o.a. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van België, het Groeningemuseum in Brugge, de Stad Brussel).

Thematische cocons voeren de bezoeker mee naar het midden van de 15de eeuw aan de hand van een audiovisuele ervaring. We nemen als het ware een duik in de wereld van de handschriften en de verluchtingskunst. Bovendien maken ze kennis met de mannen en vrouwen die de handschriften uit de hertogelijke bibliotheek hebben geschreven, gekopieerd, versierd of gelezen.

KBR, Kunstberg 28, Brussel
www.kbr.be/nl/museum


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder