Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Een cultureel uitje

24 augustus 2020 Siebrand Krul

Wat doet de reislustige Zeeuwse regent Johan Steengracht in 1772, kort na het overlijden van zijn echtgenote? Hij maakt een reis naar Parijs, van 4 augustus tot 9 september, samen met zijn pas afgestudeerde zoon Nicolaas, goede vriend Daniel Radermacher en drie bedienden. Na afloop schrijft hij een verslag van deze reis, waaraan hij stadsplattegronden en in Frankrijk gekochte gravures toevoegt.

Een afschrift gaat naar Radermacher. Maar het dagverhaal raakt in de vergetelheid bij de nazaten, totdat bibliothecaris Irene Storm van Leeuwen-van der Horst het opduikelt in kasteel Duivenvoorde (Voorschoten). Zij maakt een transcriptie en voorziet die van een inleiding, zoals zij dat eerder heeft gedaan met het journaal van Steengrachts reis naar Londen in 1769. Haar thematische introductie bevat biografieën van de hoofdpersonen, historische context en een eigen weergave van de reis, met praktische en boeiende uitleg. Wel leidt de aanpak in dit eerste deel soms tot herhaling. Zo wordt verschillende keren vermeld dat Steengrachts beide kinderen de koepokinenting doorstonden.
Een klassieke Grand Tour was deze reis niet gezien de korte duur, de bestemming relatief dichtbij huis en de samenstelling van het gezelschap. Toch doen de activiteiten van de heren sterk daaraan denken. Ze bezoeken kerken, paleizen en parken, ook onderweg al. Verder gaan ze naar theaters, de Nederlandse ambassade en diverse Franse instellingen. Vooral zoon Nicolaas zal zijn ogen hebben uitgekeken, al wordt dat niet duidelijk uit het reisverslag. Dat bevat alleen talloze feitelijkheden. Tezamen geven deze niettemin een uniek beeld van hoe Parijs en de andere bezochte plaatsen er in 1772 uitzagen. Kortom, een leerzaam boek, ook door alle illustraties.
Joop W. Koopmans

Irene Storm van Leeuwen-van der Horst
Zeeuwse regenten in Parijs. De reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Radermacher naar Parijs in 1772
Verloren, Hilversum 2020. 224 blz., € 25 ISBN 978 90 870 4838 9

Lees nog veel meer recensies van boeiende geschiedenisboeken, in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder