Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Belgische woonsteden

07 juli 2020 Siebrand Krul

In 1934 werd de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België opgericht, in een tijd van grote economische en sociale crisis. Het particuliere bouwkundig erfgoed liep in deze periode gevaar. Overnames werden moeilijker en de bewustwording van de meerwaarde van ‘oude stenen’ diende dringend gestimuleerd te worden.

Sinds haar oprichting heeft de vereniging voortdurend geijverd om de pracht van dit soms onbekende en onbeminde erfgoed in de kijker te zetten. De private historische woningen en hun omringende parken en tuinen zijn kwetsbaar en worden soms bedreigd. Hun schoonheid en historisch belang bewijzen echter dat zij wezenlijk deel uitmaken van het culturele patrimonium van de gewesten en het verdienen gekoesterd en beschermd te worden.
De Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België heeft meerdere doelstellingen. Zoals het met raad en daad helpen van leden en niet-leden bij het klasseren van monumenten en landschappen. Zij helpt hen eveneens bij het onderhoud, de restauratie en het openstellen van hun woningen. En bij het beheer van (drie) middeleeuwse kastelen: 75 jaar ervaring heeft een eigen know how tot stand gebracht waardoor de vereniging als eigenaar van drie middeleeuwse kastelen, deze op gepaste wijze beheert.

Het kasteel van Corroy-le-Château.

Het slot van Laarne, een opmerkelijk middeleeuws kasteel gelegen op tien kilometer afstand van Gent, wordt als museum benut en is daardoor een toegankelijk monument. (https://www.kasteelvanlaarne.be/)
Gelegen in de omgeving van Brussel is de waterburcht van Beersel één van de zeldzame getuigen van middeleeuwse militaire architectuur in België. Het kasteel wordt verhuurd aan de gemeente Beersel via een erfpachtovereenkomst. Er worden veel activiteiten georganiseerd. (www.visitbeersel.be)
Het kasteel van Corroy-le-Château wordt beschouwd als het meest opmerkelijk middeleeuwse Belgische kasteel uit de 13de eeuw. Het is beschermd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Het kasteel wordt beheerd door markies de Trazegnies samen met de vereniging. (www.corroy-le-chateau.com)

De waterburcht van Beersel.

Deze historische huizen van de vereniging zijn weliswaar eerst en vooral private en familie leefruimtes, maar ze hebben zich wel ingeschreven in de collectieve geschiedenis van België. Hun onderhoud en beheer veronderstelt voortdurende zorg voor onderhoud waarbij een beroep wordt gedaan op deskundige ambachtslieden en gekwalificeerde experten.
De Vereniging reikt jaarlijkse erfgoedprijzen uit zoals de Prijs van de HWTB, prins Alexander de Merode voor het Patrimonium aan personen of instellingen die zich in België verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van monumentenzorg (max. € 10.000).
De Prijs van de HWTB, graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Parken en Tuinen, voornamelijk bestemd voor privéparken, tuinen en landschappen (beloning van max. € 7.500).
Het Mecenaat van de Ambachten: ambachtslieden schenken veertig prestatie-uren aan de restauratie van een beschadigd bouwelement van een woonstede.
Openingsbeeld: Kasteel van Laarne. (Foto Arne de Korte)


www.historische-woonsteden.be


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder