Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Taaie beeldvorming

16 juni 2020 Siebrand Krul

De titel van het nieuwste boek van historicus Piet de Rooy is ontleend aan een strijdkreet van Franse studenten bij de bezetting van het universiteitsgebouw in Nanterre in maart 1968: ‘Obtenir tout, tout de suite’. Een merkwaardige keuze want de auteur heeft dan al bijna 150 pagina’s veel moeite gedaan om duidelijk te maken dat de jaren zestig eigenlijk helemaal geen waterscheiding in de geschiedenis zijn maar hooguit een versnelling van een aantal processen die al veel eerder begonnen waren.

In thematische hoofdstukken laat De Rooy zien dat het beeld van de jaren zestig als een ongeremd individualistisch decennium een constructie is. Hiertoe gaat hij telkens ver terug in de tijd op zoek naar de wortels van bepaalde veranderingsprocessen. Overtuigend laat hij zien dat ‘de sixties’ vaak een erg lange aanloop nodig hadden. En hij laat niet na om de afzuigkap op de hoogste stand te zetten om de spruitjeslucht weg te zuigen die zo onverbrekelijk verbonden is met de ‘kleinburgerlijke’ jaren vijftig. Maar waarom hebben de jaren zestig dan zo’n legendarisch imago? De Rooy wijst bij de verklaring vooral naar één beroepsgroep: de journalisten. Voor de schrijvende pers (De Rooy richt zijn pijlen vooral op Jan Vrijman en Jacques Gans) en televisiejournalisten was het nastreven van objectiviteit niet langer het hoogste doel. Zij verleenden een handjevol actievoerende rebellen een spreekbuis. Zo bestond de kerngroep van Provo uit hooguit tien personen. Het merendeel van de rebellen behoorde overigens niet tot de jongeren: het waren overwegend midden-dertigers.
Cor van dr Heijden

Piet de Rooy, Alles! En wel nu! Een geschiedenis van de jaren zestig
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2020. 223 blz., € 20 ISBN 978 90 284 5035 6

Lees nog veel meer recensies van boeiende geschiedenisboeken, in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder