Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Joos Vijd alsnog

16 juni 2020 Siebrand Krul

Joos Vijd is bekend als mecenas van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck en opdrachtgever van ‘De aanbidding van het Lam Gods’, voor de sluiting door duizenden mensen bezocht in Gent. Dit en volgend jaar organiseert de gemeente Beveren een feestjaar rond Joos Vijd, die een rol van betekenis speelde in de cultivering van de moerasgronden rond Beveren.

Een de publieksactiviteiten die op de agenda stond, was de tentoonstelling ‘Joos. De (on)eindigheid van Vijd’. Die expo zou eind april van start gaan, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Met de lancering van een online expo, waaraan ook het Rijksarchief te Gent meewerkte, werd het leed enigszins verzacht. En op 1 juli opent de expo dan toch ook fysiek de deuren.

Het Rijksarchief te Gent stelde een digitale bruikleen ter beschikking, afkomstig uit het familiearchief Borluut. Het document in kwestie is een ‘goedinge’ of staat van goed van wijlen Elisabeth Borluut (†1443), weduwe van Joos Vijd (†1439), gedateerd ca. 1446. Het bevat een overzicht van alle goederen die Elisabeth Borluut, echtgenote van Joos Vijd, naliet na haar overlijden in 1443. In het ‘Vracenbrouc’ worden diverse eigendommen van de familie Vijd opgesomd. Dit moerassig gebied tussen Verrebroek, Vrasene en Beveren werd door Joos Vijd vanaf 1414 ingepolderd met toestemming van hertog Jan zonder Vrees. In de marge staat genoteerd dat de inkomsten uit deze gronden bestemd zijn voor het jaargetijde van Joos en Elisabeth in de Vijdkapel in de Sint-Janskerk (‘Joes Vijds ende mijnre jonfrauwe jaer ghetijde Sint Jans’).
Vanaf 1 juli 2020 is de expo te bezoeken in het Erfgoedhuis Hof ter Well

Openingsbeeld: Joos Vijd op een paneel van het Lam Gods, in zijn opdracht geschilderd voor de Sint Baafs in Gent, door Hubert en Jan van Eyck (detail).


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder