Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

De wereld werd ons dorp

16 juni 2020 Siebrand Krul

In de jaren 1950-1970 rezen overal in Vlaanderen en onder diverse benamingen ‘missiecomités’ als paddenstoelen uit de grond. Meestal verleenden ze een lokale missionaris financiële en morele steun. Vaak los van de parochie georganiseerd, zamelden ze geld in en werkten aan bewustwording van de lokale gemeenschap.

Meestal ondergebracht in een vzw (Vereniging Zonder Winstoogmerk) organiseerden ze tentoonstellingen, dia-avonden en eetfestijnen, gaven een eigen tijdschriftje uit en wisselden brieven uit met ‘hun’ missionaris. Na verloop van jaren verruimden of verlegden sommige comités hun perspectief, zeker wanneer de missionaris intussen was overleden, van een welbepaalde missiepost naar de ruimere regio of zelfs het land waarin de missionaris actief was. Ze kregen ook aandacht voor structurele economische en politieke aspecten van onderontwikkeling. ‘Project- en partnerwerking’ deden hun intrede. ‘Inleefreizen’ brachten de problemen van het Zuiden heel dichtbij. Geruisloos werd in die ‘mini-ngo’s’ de omslag gemaakt van de traditionele missievisie naar een moderne ontwikkelingssamenwerking. Elk comité legde zo een eigen parcours af.

Een aantal van die vzw’s is nog springlevend en blijft, bijvoorbeeld in de naamgeving, verwijzen naar de missionaris waarmee alles begon; andere leiden veeleer een sluimerend bestaan of werden intussen ontbonden. Hun archieven (bestuursdocumenten, financiële stukken, een tijdschrift, affiches en foto’s) zijn vaak in slechte staat. Meestal zijn ze in handen van een oud-voorzitter of -secretaris en dreigen ze vroeg of laat in een papierslag te verzeilen. De katholieke documentatieorganisatie Kadoc, onderdeel van de Leuvense universiteit, heeft nochtans een bijzondere interesse in deze kleinoden, precies omdat ze zo illustratief en betekenisvol zijn voor een bepaalde tijdgeest en voor een evolutie in kerk en samenleving. Ze zijn bovendien complementair aan de archieven van missiecongregaties en van hun leden die Kadoc al bewaart. Zoekt u dus een definitieve bestemming voor deze categorie archieven, dan kan u terecht bij Godfried Kwanten van het Kadoc in Leuven.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder