Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Landbouwmuseafusie

04 mei 2020 Siebrand Krul

Het blijft verwonderlijk dat één van de oudste en grootste sectoren in de economie en het maatschappelijk leven, de landbouw, nauwelijks over musea beschikt. Het kwijnend Nationaal Veeteelt Museum in Beers (Limburg) gaat nu op in het Fries Landbouwmuseum (Leeuwarden). Als de corona-pandemie niet al teveel roet in het eten gooit, is de fusie begin 2021 beklonken.

Het Limburgse museum was gehuisvest in een vroeger onderkomen van het ki-station Land van Cuijk. Dat is nu verkocht waardoor het museumbestuur voor de moeilijke keus kwam te staan om ofwel een nieuwe plek te zoeken of te integreren in een zustermuseum. Gekozen is dus voor verhuizing 300 kilometer noordwaarts. Het Fries Landbouwmuseum wordt weinig toeschietelijk door het overigens rijke Friese provinciebestuur in leven gehouden en het was te danken aan de gemeente Leeuwarden dat het vorig jaar zelf een nieuw onderkomen vond in een monumentale boerderij onder de rook, en over niet al te lange tijd in de rook van Leeuwarden.

Het Fries Landbouwmuseum krijgt met ‘Beers’ een interessante aanvulling op het onderdeel veehouderij, waarin de historische ontwikkeling van de melkveehouderij al goed is uitgewerkt. Door toevoeging van de collectie van het Nationaal Veeteelt Museum kunnen nu ook de onderdelen fokkerij en voortplanting verder worden uitgediept. Bovendien brengt het NVM veel kennis in die onder meer kan worden ingezet voor verschillende vormen van onderwijs. Hierdoor versterkt het FLM zijn positie als toonaangevend agrarisch museum in Nederland.

Sunny Boy komt thuis

De collectie van het NVM ‘behandelt’ de ontwikkeling van de veefokkerij, die in Friesland een rijke geschiedenis kent. Het laat zien hoe Nederland in de tweede helft van de 20ste eeuw dankzij kunstmatige foktechnieken toonaangevend werd op het gebied van de veeverbetering. Opvallend is dat veel impulsen hiervoor uit Friesland kwamen, onder meer op het terrein van de kunstmatige inseminatie.
De museumcollectie telt zo’n 2.300 objecten, ongeveer 25.000 foto’s en ander beeldmateriaal (dia’s, films en video’s). De gehele collectie is geregistreerd (Adlib) en gedigitaliseerd. Het heeft naast objecten tevens een fraaie kunstcollectie, waaronder koeienschilderijen van de bekende kunstenares Marleen Felius en koestudies van de (Haagse school) schilder Jan de Haas.

Het Fries Landbouwmuseum beschikt tegenwoordig ook over een virtuele tour door de collectie.

Bijzonder zijn ook de geprepareerde koppen van diverse wereldberoemde stieren, zoals Kian uit de fokkerij van het roodbonte Maas-, Rijn- en IJsselvee. Een ander topstuk is de kop van Sunny Boy, geboren in Friesland (Schalsum) en met bijna twee miljoen nakomelingen een wereldkampioen.
Voordat de collectie van het NVM in Leeuwarden een plek krijgt wordt gekeken naar overlap en hiaten. Die studie vergt nog wel de rest van dit kalenderjaar.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder