Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Is paus Franciscus onfeilbaar?

17 maart 2020 Siebrand Krul

Ja dat is hij, maar dat wil niet zeggen dat alles wat hij beweert ook absoluut waar is en dat hij geen fouten kan maken. Zijn onfeilbaarheid is immers niet aan zijn persoon verbonden maar aan het ambt dat hij uitoefent, het ambt dat zijn voorganger Petrus, de eerste bisschop van Rome en de eerste paus, van Christus zelf had gekregen.

Dat betrof namelijk het primaatschap over de door Hem hier op aarde gestichte gemeenschap der gelovigen, de kerk. De leer van de pauselijke onfeilbaarheid is vastgesteld tijdens het door paus Pius IX bijeengeroepen Eerste Vaticaans Concilie (8 december 1869-20 september 1870): Alleen wanneer een paus vanaf zijn bisschopszetel (ex cathedra), de stoel van Petrus, een uitspraak doet over een fundamenteel geloofsartikel, hierbij geïnspireerd door de Heilige Geest, alleen dan krijgt deze uitspraak de status van een dogma, een onfeilbare leerstelling. Sindsdien hebben de pausen maar één keer een dogma verkondigd, en wel in 1950 toen paus Pius XII het dogma van ‘Maria ter Hemelopneming’ (ook wel Maria Hemelvaart genoemd) uitsprak: Boven elke twijfel verheven is dat de Heilige Maagd Maria na haar overlijden met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.

Pius IX.

Vaak wordt gezegd dat de uitspraak van paus Pius IX in 1854 dat Maria onbevlekt ontvangen is, ook moet worden gezien als een dogma. Formeel is dat onjuist, maar omdat Pius IX dreigde met hel en verdoemenis voor een ieder die dit leerstuk verwierp, wordt de onbevlektheid van Maria door velen als een dogma gezien. Voor alle duidelijkheid: dit ‘dogma’ houdt niet in dat Maria zonder vleselijke gemeenschap zwanger is geworden van Jezus, maar dat God haar bij haar geboorte had gevrijwaard van de vlek van de erfzonde, omdat Hij haar had uitverkoren om Zijn zoon te baren.
Ben Speet

Openingsbeeld: Basiliek van Sint Pieter in Vaticaanstad. Bronzen beeld van Sint Pieter op zijn bisschopszetel. Toegeschreven aan Arnolfo di Cambio (1240-1310). (Gettyimages)

Lees het volledige artikel en nog veel meer historische verhalen in de nieuwste G/GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder