Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Vaticaanse geheimen

19 februari 2020 Siebrand Krul

Eind vorig jaar veranderde paus Franciscus de benaming van het Vaticaans Geheim Archief in Vaticaans Apostolisch Archief. In het begin van de 17de eeuw is dit archief ontstaan uit de documentatie van de Apostolische Kamer en van de Apostolische Bibliotheek of Bibliotheca secreta. Omstreeks 1650 kreeg het de naam Archivum Secretum Vaticanum.

Oorspronkelijk betekende secretum zoveel als privéarchief van de paus en duidde het niet direct op geheimhouding. In de loop van de tijd groeide zijn faam. De Duitse filosoof en wiskundige Gottfried Wilhelm von Leibniz vond in 1702 dat het Vaticaans Geheim Archief kon worden beschouwd als het centrale archief van Europa.

Op verzoek was het steeds raadpleegbaar voor wetenschappers; tot op vandaag krijgt het dagelijks onderzoekers over de vloer, ook wie schrijft krijgt antwoord. Geheim was en is het dus allesbehalve, er werd zelfs geïnvesteerd in nieuwe technologie om de bestanden toegankelijker te maken. Om het misverstand weg te nemen, schreef de paus op 28 oktober 2018 een motu proprio (eigenhandig decreet) waarin de naamsverandering wordt aangekondigd. Aan de identiteit, structuur of missie verandert er niets. De wijziging in ‘Apostolisch’ onderstreept volgens het pauselijk decreet het actieve verlangen naar dienstverlening aan de kerk en de nauwe band met de Romeinse Stoel.
André Capiteyn

Lees nog meer wetenschapsnieuwtjes in de nieuwe G/GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder