Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Wir haben es gewusst

27 januari 2020 Siebrand Krul

De Vlaamse politieke maar vooral militaire en paramilitaire collaborateurs die aan het Oostfront (en in Vlaanderen) gewapende steun aan de (Duitse) vijand hebben gegeven (de hoofdreden van hun veroordeling na de Tweede Wereldoorlog), hielden steeds vol dat ze niets afwisten van de genocidale en racistische massamoorden in Oost-Europa. Hun belangrijkste verdediging was dat ze geleid waren door hun idealisme.

Idealisme om tegen het goddeloze communisme (het nazisme was evenzeer gekant tegen religie en religieuze instellingen) te vechten, en om zo de Vlaamse zaak in Berlijn te helpen. De repressieliteratuur, die veel veroordeelde collaborateurs reeds snel na het einde van de oorlog verspreidden, hamerde steeds op hun onrechtvaardige behandeling door aartsvijand nummer een, de Belgische staat, en niet hun handelingen tijdens de bezetting.

In De Arbeidskameraad van 14 januari 1942 vertelt oorlogscorrespondent Frans van Immerseel over de gevangenname en executie van een Joodse partizaan in Oekraïne, ‘op [wiens] gezicht… alle misdaden te lezen staan, welke door de bolsjevisten in Sovjet-Rusland bedreven zijn’. (Coll. Erfgoedbibliotheek H. Conscience Antwerpen)

Frank Seberechts, als historicus ooit gefocust op de slachtofferrol van de collaborateurs bij de repressie, verdiepte zich als Vlaams-nationalist in een uitgebreid kritisch onderzoek naar de echte oorlogservaringen en gebeurtenissen van de Vlaamse (para)militaire collaborateurs en potentiële kolonisten en ondernemers die in het veroverde Oost-Europa hun bedrijf wilden herlokaliseren. Niet alleen militaire operaties tegen geregelde Russische troepen worden belicht, maar ook tegen partizanen en tegen gewone burgers, met opvallend veel Joden. Vlaamse contractuelen in Duitse dienst, van de vrachtwagendienst van het NSKK en de infrastructuurbouwers van de Organisation Todt, hebben in dorpen, in concentratiekampen en tijdens de beruchte dodenmarsen tijdens de laatste maanden van het infame bewind van de nazi’s effectief deelgenomen aan het uitmoorden van onschuldige burgers en Joden. Naast diegenen die meededen, waren er ook velen die toekeken en die het nadien met elkaar bespraken. Want de vijand moest als Untermensch vernietigd worden. In de Waffen SS Divisie Wiking waren trouwens niet alleen Vlamingen actief, maar ook Nederlanders en Scandinaviërs. Hun pennenvruchten (ook van Nederlandse Waffen SS’ers), in brieven en in oorlogstijdschriften, laten er geen twijfel over bestaan.
Harry van Royen

Frank Seberechts, Drang naar het Oosten. Vlaamse soldaten en kolonisten aan het Oostfront
Polis, Kalmthout 2019 – 324 blz., € 24,95 ISBN 978 94 631 0083 0

Lees de volledige recensie en nog veel meer recensies van boeiende geschiedenisboeken, in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder