Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Het feest der fabofielen

17 december 2019 Siebrand Krul

Drie koningen, drie koningen, geef mij ’ne nieuwen hoed. M'nen ouwe is versleten. Ons moeder mag 't nie weten, ons vader heeft 'et geld op de rooster geteld... Dit Brabants-Kempische volksliedje wordt gezonden op 6 januari, Driekoningen. Hier en daar in Vlaanderen zullen kinderen, verkleed met mantels en kronen en voorzien van een ster, van deur tot deur trekken om al zingend snoepgoed te verzamelen.

En in menige parochiezaal zal het toneelstuk En waar de sterre bleef stille staan van Felix Timmermans worden opgevoerd. Ook in andere landen wordt het driekoningenfeest gevierd. In Spanje bijvoorbeeld gaat de driekoningenoptocht uit en krijgen de kinderen geschenken; het feest is daar een beetje vergelijkbaar met ons Sinterklaasfeest. In Italië kennen we dan weer iets anders: op 6 januari brengt Befana, een heks-achtige figuur, cadeautjes en snoepgoed voor de brave kinderen. Stoute kinderen ontvangen alleen brokjes steenkool. Kijk maar naar de Italiaanse serie My Brilliant Friend, waar de geschenken van Befana voor nogal wat onrust zorgen!

En waar de sterre bleef stille staan. (1924, Felix Timmermans)

Wijzen uit het oosten
Vanwaar komen eigenlijk die drie koningen? Want – bijbelvast als we zijn – lezen we nergens iets over een trio koningen dat een bezoekje zou gebracht hebben aan de stal in Betlehem. De evangelist Matteüs spreekt alleen over ‘wijzen uit het oosten’ (Mt 2, 1-12). Op zoek naar de ‘koning der Joden’ zouden zij een ster gevolgd hebben en kwamen zo terecht in Betlehem, waar ze het pasgeboren Jezuskind geschenken aanboden.

Drie Italiaanse meisjes verkleed als Befana. (E.Gianinetto)

De ster van Betlehem
In het evangelie lezen we dat de wijzen een ster achterna reisden. Ze worden daarom soms beschouwd als Perzische astrologen. Welk hemelverschijnsel zouden ze dan hebben waargenomen? Wetende dat we de geboorte van Christus moeten situeren ongeveer zes jaar voor het begin van onze jaartelling, hebben tal van astronomen getracht de ster van Betlehem te bepalen. Een komeet, een meteoor, een supernova, een opvallende conjunctie van planeten…
Eigenlijk doet het er niet toe. De evangelies zijn pas vele decennia na de geboorte van Jezus geschreven en hadden allerminst de bedoeling een historisch verslag te brengen. Het verhaal over de ster heeft een symbolische betekenis en is zeker geen weergave van een waargebeurd feit.
Tot zover het evangelie van Matteüs, de enige die dit verhaal vermeldt. Geen sprake over koningen, geen woord over hun aantal en nog minder worden hun traditionele namen genoemd: Caspar, Melchior en Balthasar. Waar komen die dan vandaan?
Eerst en vooral de datum 6 januari. De Epifanie of het feest der drie koningen is in oorsprong een viering uit de Oosters-Orthodoxe kerk. Epifanie betekent de Openbaring, de publieke verschijning van Jezus aan de wereld, hier verpersoonlijkt door de ‘wijzen uit het oosten’. Dit werd gevierd op 6 januari, overigens de datum waarop in sommige Orthodoxe kerken Kerstmis wordt gevierd. De Westers-Roomse kerk heeft deze datum gewoon overgenomen.

Bartolomé Murillo: Aanbidding der wijzen (ca. 1660). (Toledo Museum of Art, Ohio)

3, 4 of 12?
Dat de ‘wijzen’ uit het verhaal van Matteüs in de loop der eeuwen bedacht werden met het epitheton ‘koningen’ kan verklaard worden door interpretaties van oude Bijbelteksten, o.m. uit het Boek der Psalmen, waarin gewag wordt gemaakt van de koningen van Tharsis, Arabië en Saba die offers zullen aandragen voor de Messias (Ps 72, 10).
Omdat hier drie koninkrijken worden vermeld en de wijzen uitdrukkelijk drie geschenken (goud, wierook en mirre) aanbieden, hebben we het traditioneel over de drie koningen. Nochtans wordt in de Orthodoxe kerk hun aantal soms op twaalf geschat.

Mirre
Van de drie giften die de wijzen uit het oosten aanbrachten, is mirre of myrrhe het minst bekende. Mirre is een welriekend gomhars dat vergelijkbaar is met wierook. Het wordt gewonnen uit een doornstruik die in het wild voorkomt in de woestijnachtige gebieden van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Mirre werd al in de Egyptische oudheid gebruikt als reukstof, balsem en parfum. In het graf van Toetanchamon trof men vazen met mirre aan. Het was traditioneel een kostbare offergave in tempels en wordt meermaals vermeld in de Bijbel.
In de beeldende kunsten zijn de drie koningen een populair thema. Ze worden vaak voorgesteld met drie verschillende leeftijden, een jonge man, een man van middelbare leeftijd en een oude grijsaard. Op die wijze omvatten ze àlle leeftijden van de mens en dus benadrukt dit de universaliteit van Jezus Christus, die voor àlle mensen ter wereld is gekomen. Om dezelfde reden zien we ook drie rassen uitgebeeld, een blanke, een oosters getinte en een zwarte koning, die daarmee de hele mensheid vertegenwoordigen. Dat het alleen maar mannen zijn, zullen we maar wijten aan de tijdsgeest van toen.

Driekoningenschrijn (ca. 1200), detail, Dom van Keulen.

De namen zoals wij die kennen duiken op in de Vroege Middeleeuwen: Caspar, Melchior en Balthasar. Ze hebben ook een specifieke betekenis. Zo zou Caspar ‘schatbewaarder’ betekenen. Dat zijn trouwens de namen volgens de Latijnse traditie. In het Grieks klinken ze als Apellios, Amerios en Damascos. In de Syrische kerk zijn het Larvandad, Gushnasap en Hormisdas; in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat en Sarathin. En er zijn nog andere namen gangbaar. Umberto Eco heeft hierover geschreven in zijn roman Baudolino, waarin het hoofdpersonage met enkele gezellen van gedachten wisselt over de mogelijke namen van de drie wijzen. Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat Caspar, Melchior en Balthasar het meest geloofwaardig zijn.
Er is geen overeenstemming wie precies wie is. Volgens de ene traditie is de jongste Caspar, van Afrikaanse origine met als geschenk goud. Elders is het de blanke Melchior die goud schenkt en weer ergens anders wordt het goud gegeven door een bejaarde zwarte, genaamd Balthasar.
In Rusland is er een verhaal over een vierde koning, met de naam Artaban of Coredan, die te laat kwam om Jezus te aanbidden omdat hij zich onderweg bekommerde over armen en hulpbehoevenden.

Relieken
Hoewel het waarschijnlijk is dat de Heilige drie koningen ontsproten zijn uit de fantasie van enkele vrome Middeleeuwers, worden hun relikwieën toch bewaard én vereerd in de Dom van Keulen. De restanten van de wijzen zouden gevonden zijn in Palestina in de 4de eeuw en overgebracht via Constantinopel naar Milaan. Nadat keizer Frederik Barbarossa Noord-Italië had veroverd in de 12de eeuw reisden de relieken naar Keulen, waar de bisschop een groot gouden schrijn liet maken om ze te bewaren.
Later werd de kerk voor dit schrijn verbouwd tot de huidige Dom van Keulen, een waardige bewaarplaats voor deze belangrijke relieken. Vandaag prijkt het driekoningenschrijn – het grootste en meest kostbare reliekschrijn uit de Middeleeuwen – op het hoogaltaar van de Dom.
Canvan Curiosa/Canvas/Koen De Vos

Openingsbeeld: De drie koningen op een mozaïek (6de eeuw) in de San Apollinare Nuovo, Ravenna.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder