Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Drie broers

27 november 2019 Siebrand Krul

Alle kerkarchieven uit Oost-Vlaanderen zullen tegen eind volgend jaar volledig geïnventariseerd zijn en bewaard in het Rijksarchief in Gent. En dat huzarenwerkje is vooral te danken aan drie Oost-Vlaamse broers, die de kerkarchieven al meer dan twintig jaar vrijwillig ophalen in alle parochies van het Bisdom Gent.

De zolders van pastorijen en kerken in Oost-Vlaanderen uitpluizen op zoek naar waardevol kerkarchief. Dat is het huzarenwerkje dat Geert, Marc en Julien Van Bockstaele, drie broers met pensioen, al twintig jaar vrijwillig uitvoeren. De broers willen het kerkarchief van alle parochies van het Bisdom Gent, dat is zo goed als de volledige provincie Oost-Vlaanderen, inventariseren en in kaart brengen. En daar zijn ze nu toch al zo’n kleine twintig jaar mee zoet mee
‘Je hebt het archief van het kerkfabriek, met de verslagen van de vergaderingen, de restauratiedossiers van de kerk, het patrimonium, de gronden, de huren, de legaten, een tweede blok is dat van de pastoor, dopen, huwelijken, overlijdens, activiteiten, sociaal jeugdbewegingen, en dan een derde blok is de vzw parochiale werken.’, aldus Geert Van Bockstaele.

Het kerkarchief van alle bisdommen in Vlaanderen wordt in principe geïnventariseerd door medewerkers van de parochie of de kerkfabriek. Maar de broers Van Bockstaele hebben er in Oost-Vlaanderen een persoonlijke queeste van gemaakt. En veel tijd om te keuvelen met meneer pastoor is er niet. Want in totaal telt het Bisdom Gent 427 parochies. Drie dagen in de week spenderen de broers aan het opsporen en ontsluiten van het kerkarchief. Op één jaar tijd inventariseren ze met z’n drieën het kerkarchief van dertig parochies. En niet alle pastorijzolders zijn even netjes, zo blijkt.
‘We hebben zo ‘ne keer op een zolder moeten gaan en dat was één zwarte laag, en dat bleken allemaal uitwerpselen te zijn van een kolonie vleermuizen, en die waren beschermd en onder die zwarte laag van vleermuisuitwerpselen lag gewoon het archief. Dus we hebben ons moeten kleden en beschermen en moeten vrijmaken, en pas dan hebben we het archief moeten meenemen, dat was onvoorstelbaar.’, zo huivert Geert nog altijd. De drie broers moeten nog zo’n twintig parochies archiveren. Ze denken tegen eind volgend jaar rond te zijn met hun queeste.
(Tim Steyaert/Rijksarchief)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder