Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Lievens gewaad

05 november 2019 Siebrand Krul

Het gewaad van abt Lieven Hugenois uit de vroege 16de eeuw is definitief beschermd als Vlaams topstuk. Het is een uitzonderlijk geheel van liturgische kledij want er zijn uit die periode bijna geen soortgelijke bewaard gebleven. Het topstuk wordt sedert 1540 bewaard in de Gentse Sint-Baafkathedraal.

Het gewaad wordt gedateerd tussen 1517 en 1535, de ambtsperiode van de abt, maar wellicht is het van 1518, het jaar van de aanstelling van Lieven Hugenois als abt van de Sint-Baafsabdij te Gent. Het gewaad bestaat uit vier delen: een koorkap, twee dalmatieken en een kazuifel. Qua stijl situeert het gewaad zich op de overgang van late Gotiek naar Renaissance.
Vooral het borduurwerk van het kaproen of schild achteraan op de koorkap, vervaardigd van goud- en zilverdraad en veelkleurige zijde, is zowel artistiek als naar technische uitvoering van zeer hoge kwaliteit. Centraal op de koorkap zien we de zittende heilige Livinus, met in zijn rechterhand een tang waarin zijn afgerukte tong geklemd zit, en de knielende abt Lieven Hugenois, beschermd door een engel.
In de Gentse Sint-Baafsabdij was er een grote devotie voor Sint-Livinus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de abt van de abdij uit eerbetoon naar deze heilige werd genoemd en zijn legende op de koorkap werd afgebeeld.

Foto: Het gewaad van Lieven Hugenois, de koorkap. (Foto KIK-IRPA)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder