Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Dertig jaar strips

09 oktober 2019 Siebrand Krul

Oktober 1989 vond een groepje stripauteurs en –liefhebbers, met enig geluk, een vaste stek om hun liefhebberij met een groot publiek te delen. Het oude Waucquez warenhuis, in hartje Brussel, parel van art nouveau-architectuur met de signatuur van Victor Horta, stond leeg en verloederde.

Sloop dreigde, maar Guy Dessicy en Jean Breydel probeerden het gebouw in eer te herstellen om er hun ambitieuze project in te huisvesten. Op 3 oktober 1989 werd in aanwezigheid van koning Boudewijn en koningin Fabiola en van grote namen uit de toenmalige Belgische stripwereld het museum ingehuldigd.
Het is intussen uitgegroeid tot de wereldwijde deken van de musea die in het teken staan van de Negende Kunst. Drie decennia later kan het een geslaagd project worden genoemd: het Stripmuseum lukt het om 85% van de omzet zelf te financieren, een huzarenstuk in het Belgische culturele landschap. Dit kleine mirakel is vooral mogelijk door het hoge aantal bezoekers. Jaar na jaar zakken steeds meer mensen af naar de Zandstraat om er in het betoverende decor het talent te ontdekken van auteurs uit alle contreien. Het museumteam stelt onophoudelijk tentoonstellingen samen om zoveel als mogelijk stripkunst onder zoveel als mogelijk mensen te brengen. Sinds de opening waren er in het Stripmuseum meer dan 200 tentoonstellingen te zien en zo meer dan 2.000 kunstenaars in het voetlicht gezet. Verschillende stages bieden aan de jongste bezoekers de mogelijkheid om de teugels van hun verbeelding te vieren en om hun eigen universum tot leven te brengen. Meer nog dan de verjaardag van het Museum, viert zijn team een droom die werkelijkheid is geworden.

Tijdens het eerste volwaardige bestaansjaar (1990), verwelkomde het Stripmuseum circa 150.000 bezoekers, voor meer dan 75% Belgen. Het bezoekersaantal steeg jaar na jaar, tot de aanslagen van Parijs en Brussel in 2016 de cijfers bruusk deden tuimelen naar het niveau van de beginjaren. Het Stripmuseum kon zich snel herstellen en haalde in 2018 de beste cijfers met 232.167 inkomtickets op de teller. Dat jaar waren de Franse bezoekers duidelijk de koplopers (45,6%), gevolgd door de Belgen (13,1%) en de Chinezen (5,8%).
Het Stripmuseum is ook een uniek documentatiecentrum, met meer dan 107.000 referenties, een leeszaal, een studiebibliotheek, werken in veertig talen, een informatiebron die wordt geraadpleegd door de auteurs van woordenboeken en andere naslagwerken, redactionele projecten geïllustreerd met strips, tentoonstellingsbedenkers, journalisten uit velerlei landen enz.

Naast rondleidingen organiseert het Stripmuseum al een kwarteeuw ateliers en introductieworkshops voor jongeren. Er worden regelmatig studiedagen georganiseerd voor lesgevers om hen bewust te maken omtrent het pedagogische potentieel van het medium. Het pedagogische luik van de website biedt vlot en kosteloos toegang tot alle educatieve documenten van het museum, zoals ludieke vragenlijsten of dossiers om bepaalde onderwerpen in de klas verder uit te diepen.
De collectie van het Museum telt momenteel meer dan 7.000 originele platen en tekeningen, in samenwerking met het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium). Ook de digitalisering draagt bij aan het bewaren en verspreiden van de werken.
Het Stripmuseum is een private vzw. Het gros van de middelen komt uit eigen inkomsten. Op een omzet van om en bij 2,6 miljoen en twintig voltijds banen, vertegenwoordigen de inkomtickets van de bezoekers 70%. Voeg daarbij de ontvangsten uit verhuur (boekhandel, restaurant, andere ruimten) waarmee ongeveer 85% van de kosten met eigen middelen worden gedekt. Het saldo bestaat uit overheidssubsidies.

Openingsbeeld: Pieter de Poortere/Stripmuseum.

Stripmuseum
Zandstraat 20 – 1000 Brussel (België)
Alle dagen open van 10 tot 18 uur.
Tel: +32 (0)2 219 19 80 – www.stripmuseum.be – visit@stripmuseum.be


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder