Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Burgerlijke Schubert

09 oktober 2019 Siebrand Krul

Franz Peter Schubert (1797-1828) leefde in de woelige periode die een einde maakte aan het ancien régime. Schubert weerspiegelt de nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Al dan niet (zelf)bewust heeft hij, onafhankelijk van kerkelijke of adellijke opdrachtgevers, steeds muziek gemaakt voor de middenklasse waaruit hij zelf voortkwam. In een nieuw boek heet hij daarom de eerste vrije, ‘burgerlijke’ componist.

Vader Schubert was schoolmeester en als zodanig tevens muziekleraar, ook voor zijn eigen kinderen. Franz, de meest muzikale, werd toegelaten tot de Wiener Sängerknaben waar hij muziekles kreeg van, onder anderen, Antonio Salieri, de componist die zozeer geleden zou hebben onder het muzikale genie van Mozart. Franz lijkt in de voetsporen van zijn vader te treden wanneer hij na een opleiding tot hulponderwijzer voor de klas belandt. Van schoolmeesteren heeft hij echter al gauw genoeg en besluit van de muziek te leven. Daaruit resulteren onregelmatige inkomsten en voortdurende krapte. Een gezin kan hij dan ook niet stichten, de wet staat dat alleen toe bij financiële zekerheid. Dat leidt er weer toe dat Franz zijn seksuele toevlucht zoekt bij losse contacten. Hij loopt, ongeveer 25 jaar oud, een geslachtsziekte op die zijn gezondheid en energie ondermijnen. Het maakt hem vatbaar voor infecties, de tyfusbacil krijgt hem te pakken en hij overlijdt op 19 november 1828, nog geen 32 jaar oud.

Schubert en zijn kameraad Kupelwieser, leden van het zogeheten Onzingezelschap voor jonge kunstenaars.

Zijn eerste composities stammen uit 1811. Hij heeft dus maar zeventien jaar de tijd gehad om het enorme oeuvre te produceren dat Otto Erich Deutsch (1883-1967) heeft gecatalogiseerd. Het omvat een kleine duizend nummers, bestaande uit één enkele compositie tot een bundel van meerdere werken. Er zitten heel wat onafgemaakte werken tussen, met als bekendste voorbeeld zijn achtste symfonie, de Unvollendete. Vooral door zijn liederen is hij bekend gebleven, de teksten ontleende hij aan bestaande gedichten.
Typerend voor Schubert zijn de ‘schubertiades’: in een sfeer van onvervalste Weense romantiek vormt zich een intieme kring rondom de componist om te zingen, te musiceren en toneel te spelen – en dan naar de kroeg. Juist toen zijn gezondheid achteruit begon te gaan was hij bijzonder productief, alsof hij voelde dat hij moest opschieten. Zijn laatste liederencyclus kreeg de omineuze titel mee van Schwanengesang. Op 26 maart 1828, in het jaar van zijn overlijden, werd een concert georganiseerd met uitsluitend werken van zijn hand. Het bewees de statuur die Schubert in de muziekwereld had bereikt.

Levensbeschrijving en beschouwing over composities weeft Knockaert dooreen. De verhaallijn wordt onderbroken om ruimte te scheppen voor uitleg en bespiegeling over Schuberts werk. Door deze opzet is de biografie gefundenes Fressen voor musicologen en minnaars van diens muziek. De gangbare liefhebber van biografieën zal zich wat moeite moeten getroosten om de beelden van Schuberts leven en werk tot een geheel ineen te schuiven.
Jan van der Meer

Yves Knockaert, Schubert de biografie.
Polis, Antwerpen 2019. 352 blz., € 32,50 ISBN 978 94 631 0234 6

Lees nog veel meer recensies van boeiende geschiedenisboeken, in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder