Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Tijdreis door het stadspaleis

12 september 2019 Siebrand Krul

Na een restauratie van vijf jaar werd afgelopen mei het Gruuthusemuseum weer geopend voor het publiek. Het gebouw bevat zes eeuwen Brugse geschiedenis, oftewel de grote wereld in een bescheiden paleis.

Oorsprong van het museum is de collectie van de edelman en gruithandelaar Lodewijk van Gruuthuse (1422-1492). Gruit, een kruidenmengeling, was een belangrijk bestanddeel voor het brouwen van bier voor de introductie van mout. De jonge Gruuthuse investeerde een deel van zijn vermogen in de verheffing van Brugge en fungeerde dus als een vroege mecenas. De handelaar vertegenwoordigde daarmee een rijke elite, die kunst, ambacht en kunstnijverheid stimuleerde om de Brugge groot(s) te houden.

Foto’s Sarah Bauwens.

Brugge wordt een belangrijke stad in het Hanzenetwerk (o.a. fluweel, hout, wijn) in de 13de en 14de eeuw dankzij Het Zwin, destijds een open verbinding met de Noordzee. Er zijn al vroeg contacten met de Italiaanse steden als Venetië en Genua, later ook met bijvoorbeeld Keulen en de Catalaanse steden. Door de groei van Antwerpen en de 16de-eeuwse strubbelingen in de Nederlanden dreigt de stad geïsoleerd te raken, maar de aanleg van onder andere het kanaal Brugge-Oostende betekent voorlopig nieuw handelsbloed (o.a. koffie, thee, chocolade) – en ambachtelijke kunst.

Lodewijk van Gruuthuse. (Foto Sarah Bauwens)

De inhoud van het museum is te omschrijven als een serie interieur- en decoratiestukken, zoals serviezen, wandtapijten, meubelen en stoffen, die door de tamelijk sobere opstelling veel ruimte krijgen. Die sobere opstelling is ook een ode aan het gerestaureerde gebouw, waar het goed dolen is. Machtig zijn bijvoorbeeld enkele handschriften die Gruuthuse – een hartstochtelijk bibliofiel – verzamelde. Hij bestelde de handgeschreven en gedrukte boeken bij de Brugse boekondernemer Colard Mansion en beschikte aldus ook over de allereerste druk (uit 1484) van Vergilius’ Metamorfosen.
Jaap Krol

Gruuthusemuseum – Dijver 17C, Brugge. telf. 0032-50 44 87 11
www.museabrugge.be
di-zo 09:30-17

Lees de volledige bespreking, en nog veel meer tips voor mooie historische tentoonstellingen in de nieuwste G/GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder