Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

‘Nooit! Ik sterf onschuldig!’

23 augustus 2019 Siebrand Krul

Op 19 september 1719, 300 jaar geleden, kwam Frans Anneessens ellendig aan zijn einde. Zijn misdaad? Hij zou een oproer tegen het wettig gezag hebben aangevoerd in 1717. De Brusselse stadsgilden weigerden toen een belasting te voldoen omdat die strijdig was met oude afspraken. De nieuwe landsheren, Oostenrijkers, pikken dat niet.

Het oproer ziet er dreigend uit nu dit ook de lagere klassen lijkt aan te steken. Dan grijpen de Oostenrijkers hard in. De straffen zijn wreed en wijselijk voldoen de gildedekens de belasting. Anneessens beweert bij en laag onschuldig te zijn en wordt onthoofd op de Grote Markt, in september 1719. Dat is vlakbij de thuisbasis van het gilde van de Vier Gekroonden. Anneessens is daar deken van de steenhouwers. Dat is een oude verwijzing, Anneessens is stoelmaker.
Bij de Beurs werd de Oude Markt naar Anneessens vernoemd, in 1889. Hij krijgt ook een standbeeld als heldhaftig verzetsleider. Dat is een 19de-eeuwse opvatting van oproer tegen despoten. In feite wilde Anneessens herstel van oude rechten. In zijn tijd was dat de motivatie voor verzet.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder