Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Weg erg veel oorlog

31 mei 2019 Siebrand Krul

Nu de herdenking van honderd jaar Wereldoorlog I achter de rug is, komen de naoorlogse jaren in beeld, toen België herleefde in een andere wereld. Maatschappelijke en culturele veranderingen die er sowieso zaten aan te komen, werden door de oorlog versneld, bijvoorbeeld de invoering van het verruimde stemrecht.

Aandacht gaat eerst naar het laatste oorlogsjaar, gevolgd door de nasleep, gesitueerd binnen de internationale context. Velerlei aspecten komen aan bod, zoals de vredesverdragen met oprichting van de Volkenbond, de terugkeer van de vluchtelingen, de repatriëring van gesneuvelden, de zorg voor de invaliden, schadeherstel en heropbouw, de verwerking van de herinnering, de annexatie van de Oostkantons, de hertekening van het politieke landschap en de nieuwe cultuur van de roaring twenties, met de opkomst van media als radio, film en fotografie.
Door deze vele aanschouwelijke en oorlogsgerelateerde thema’s is er weinig ruimte voor het uitspitten van de politieke ontwikkelingen in de jaren 1920. Kort samengevat: met het algemeen enkelvoudig stemrecht konden alle mannen voortaan deelnemen aan het politieke leven, maar Vlaamse en linkse ambities werden niet ingelost wat tot wantrouwen in de parlementaire democratie leidde, ontsporend naar autoritarisme. Zie daarover het heruitgebrachte standaardwerk van Emmanuel Gerard, De schaduw van het interbellum (Lannoo 2017, recensie in G/G 2018/2). Ruim dertig historici werden aan het werk gezet voor dit boek bij de gelijknamige tentoonstelling in het Koninklijk Legermuseum in Brussel (tot 22 september 2019). Mogen die vele schrijvers niet leiden naar een coherent verhaal, het levert wel een rijk geschakeerd tableau op, met heel wat originele thema’s en dito foto’s. Eén ding is alvast duidelijk: nadat de wapens zwegen was de oorlog nog lang niet voorbij.
André Capiteyn

Pierre Lierneux en Natasja Peeters (red.)
De Groote Oorlog voorbij. België 1918-1928
Uitgeverij Lannoo, Tielt 2018. 288 blz., € 29,99 ISBN 978 94 014 5520 6

Lees nog veel meer besprekingen van boeiende geschiedenisboeken, in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder