Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Ruilverkavelend Drenthe

31 mei 2019 Siebrand Krul

Het grote publiek wordt er warm noch koud van, maar de ruilverkavelingen hebben ongekende ingrepen in het Nederlandse landschap teweeggebracht. Om daarvan een indruk van te krijgen, staat de Drentse fotocollectie van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) nu online. Het startschot viel op een symposium over een eeuw ruilverkavelen, georganiseerd door het Drents Archief.

Zo’n zes jaar geleden startte, op initiatief van oud-medewerker van Dienst Landelijk Gebied, Fré Strating, een project om de waardevolle foto’s van de Drentse ruilverkavelingen te bewaren. Na jaren van selecteren, scannen en beschrijven, is er nu een collectie van ruim 4.000 foto´s beschikbaar en door iedereen te bekijken op de website van het Drents Archief. Het zijn beelden van meer dan 75 uitgevoerde ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten in de provincie Drenthe van de afgelopen eeuw. Drenthe is hiermee de eerste provincie in Nederland waarvan de collectie van de inrichting van landelijk gebied is gedigitaliseerd, beschreven en ontsloten.

1964 – Op de voorgrond een vrachtauto met een tank gevuld met asfaltemulsies. Daarachter de Vogele stabilisator. Het gaat hier om stabilisatie van de zandbaan met als bindmiddel cement en asfaltbitumen. Deze foto is genomen in het kader van de ruilverkaveling Nijeveen-Kolderveen.

Ruilverkaveling
De afgelopen decennia is in Drenthe door een flink aantal ruilverkavelingen, kavelruilprojecten en herinrichtingen het ‘olde landschap’ flink op de kop gezet. Gestimuleerd door maatschappelijke, economische en politieke veranderingen veranderden de visies op het gebruik en inrichting van het platteland continu. De werken zijn nu afgerond en duizenden foto’s bewaard gebleven. Ze geven een mooie inkijk in de zeer uiteenlopende ruilverkavelingen en ontwikkelingen in het Drentse landschap van de afgelopen eeuw.

1956 -Twee onbekende personen die, in het kader van madelandverbetering, bezig zijn het land te rollen en met schijfeggen te bewerken. Het betreft hier kavelaanvaarding/kavelverbetering. Deze foto is genomen in het kader van ruilverkaveling Borger.

Het had niet veel gescheeld of deze waardevolle schat aan informatie zou verloren gegaan zijn. Op het nippertje is samen met het Drents Archief, provincie Drenthe, het Kadaster en Prolander (voorheen de Cultuurtechnische Dienst, de Landinrichtingsdienst en de Dienst Landelijk Gebied) een plan uitgevoerd om deze foto’s te behouden en toegankelijk te maken voor iedereen.

1940 – Het dichten van de dijkdoorbraak nabij Tweeloo met behulp van zandzakken. Voorop loopt de heer Rijpma. Op de achtergrond voormalig garagebedrijf Danser en spoorbrug. De Wold Aa treedt buiten haar oevers. De foto is genomen (in het kader van de A2 werken) voor het waterschap de Wold Aa. Op de achtergrond rechts is de spoorbrug zichtbaar. Ten behoeve van verbetering van het stroomgebied van de Wold Aa.

1940 – Aanbrengen van de onderbouw van een stuw in de Wold Aa. Veel werk wordt gedaan met mankracht. De foto is genomen (in het kader van de A2 werken) voor het waterschap de Wold Aa. Ten behoeve van verbetering van het stroomgebied van de Wold Aa.
1959 – Het verstapelen van drogende fabrieksturf (laatste stadium) ten behoeve van ruilverkaveling Zegveld, provincie Utrecht. Deze foto is genomen in de gemeente Schoonebeek.

Tijdschrift en documentaire
Ter ere van de fotocollectie is er een speciale editie van het kwartaalblad Waardeel van de Drentse Historische Vereniging uitgebracht, volledig gewijd aan de Drentse ruilverkavelingen in woord en beeld. Ook is een documentaire over honderd jaar ruilverkavelen in Drenthe gemaakt. De film wordt op zaterdag 8 juni uitgezonden door RTV Drenthe. De documentaire is later dit jaar, de hele maand september, te zien in het Drents Archief.

Openingsbeeld: 1967 – Een bulldozer D 6 met een 5-scharige ploeg. De foto is genomen in het kader van ruilverkaveling Dalen.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder